[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce [NEW]

Mặc định sau khi cài đặt Woocommerce các bạn vào phần quản lý trang (Pages) sẽ thấy có một số trang mặc định do Woocommerce tự tạo để có thể sử dụng các chức năng cần thiết trên trang bán hàng.

[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce [NEW]

Các trang mặc định của Woocommerce

Ở đây bao gồm:

  • Cửa hàng: Trang này sẽ hiển thị các sản phẩm mới nhất trên website và có phân trang.
  • Xe đẩy: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ hàng nó sẽ hiển thị các sản phẩm trong giỏ hàng.
  • Tài khoản của tôi: Đây là trang quản lý tài khoản của khách hàng nếu họ đăng nhập vào website.
  • Trả tiền: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn gọi là trang Thanh toán.

Còn Trang Mẫu là Trang Mẫu khi cài đặt WordPress, không có gì cả.

Trong đó, trang Shop sẽ được thiết lập tại [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Hiển thị[/textmarker].

page-woocommerce-02

Các trang còn lại không được thiết lập ở đây, nhưng để nó hoạt động, nội dung phải có các mã ngắn tương ứng như sau:

  • Xe đẩy: [woocommerce_cart]
  • Tài khoản của tôi: [woocommerce_my_account]
  • Trả tiền: [woocommerce_checkout]

Tất nhiên, những shortcode đó đều được đưa vào các trang mặc định mà Woocommerce tạo ra.

Tôi đã xóa nhầm các trang Woocommerce của mình, làm cách nào để tạo lại chúng?

Khi một hoặc tất cả các trang có sẵn trong Woocommerce bị mất do bạn vô tình xóa chúng hoặc vì một số lý do khác, bạn có thể tạo lại chúng bằng cách truy cập [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> Trạng thái hệ thống -> Công cụ[/textmarker] và nhấn. cái nút Cài đặt trang web WooCommerce.

page-woocommerce-03

Như vậy bây giờ bạn đã có thể hiểu sơ qua một số trang mà Woocommerce tự tạo khi cài đặt rồi phải không? Và tất nhiên, bạn có thể đưa nó vào menu của trang web nếu bạn muốn Giao diện -> Thực đơnN.

xem thêm: Cách sử dụng menu (menu) trong WordPress

Trong bài đăng tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá cách đăng sản phẩm mới trong WooCommerce và các cài đặt liên quan.

5/5 – (4 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện