[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại [NEW]

Mặc dù WooCommerce là plugin tạo trang bán hàng với đầy đủ các tính năng như giỏ hàng, thanh toán nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nó làm trang giới thiệu sản phẩm và trỏ liên kết trên trang web khác đến nút thêm vào giỏ hàng. . Trường hợp sử dụng rõ ràng nhất là cho các chi nhánh.

Để sử dụng tính năng này, chỉ cần chọn loại dữ liệu sản phẩm là sản phẩm / chi nhánh bên ngoài khi thêm sản phẩm.

[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại [NEW]

Sau đó, bạn thiết lập liên kết bên ngoài của sản phẩm và tên của nút hiển thị ra bên ngoài.

woocommerce-external-product-01

Thiết lập thông tin sản phẩm bên ngoài

Kết quả là chúng tôi có:

woocommerce-external-product-02

Vì vậy, bây giờ bạn có một sản phẩm đang chỉ ra, khi khách hàng nhấp vào nút mua hàng, nó sẽ dẫn đến một liên kết bên ngoài thay vì thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện