[Woocommerce] Thêm nhóm sản phẩm [NEW]

Nhóm sản phẩm trong WooCommerce có thể hiểu là một tập hợp nhiều sản phẩm được gộp chung vào một nhóm, và người dùng khi mua hàng sẽ mua cả nhóm thay vì chỉ mua một sản phẩm riêng lẻ. Rất thích hợp cho các bạn bán theo gói hoặc khuyến mãi. Đừng nhầm lẫn giữa nhóm sản phẩm với danh mục sản phẩm, hai loại này hoàn toàn khác nhau.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một nhóm sản phẩm trước. Nhóm sản phẩm cũng là một sản phẩm bình thường, nhưng chúng tôi sẽ chọn loại dữ liệu sản phẩm là “Các sản phẩm được nhóm lại”Và không cần nhập giá cho nó.

[Woocommerce] Thêm nhóm sản phẩm [NEW]

Tạo nhóm sản phẩm

Sau đó tiến hành chỉnh sửa hoặc thêm sản phẩm mới để đưa vào nhóm, mục “Sản phẩm được kết nối“, Bạn sẽ thấy một mục bổ sung có tên Nhóm và ở đó bạn sẽ tìm thấy nhóm bạn vừa tạo để thêm.

woocommerce-nhom-sp-02

Bây giờ khi bạn xem nhóm sản phẩm khác, bạn sẽ thấy mục chọn số lượng sản phẩm trong nhóm khi đặt hàng.

woocommerce-nhom-sp-03

Chúc may mắn.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện