[Woocommerce] Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm [NEW]

Kích thước hình ảnh mặc định của Woocommerce có thể không như bạn muốn vì bạn có thể muốn hình ảnh sản phẩm của mình lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Mặc dù trong bài viết cài đặt tổng quan về Woocommerce mình đã nói về cài đặt hình ảnh rồi nhưng có lẽ mình cần viết một bài riêng để các bạn dễ tìm kiếm khi cần, vì thực tế mình đã thấy nhiều bạn ạ. chỉ cần phát hiện ra cần phải làm điều này.

Để đặt hình ảnh của Woocommerce, bạn truy cập vào phần [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Hiển thị[/textmarker] và tìm mặt hàng Hình ảnh sản phẩm.

[Woocommerce] Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm [NEW]

Ảnh danh mục

Đây là phần thiết lập kích thước hình ảnh sẽ hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm. Theo mặc định, nó sẽ là 300 × 300.

[Woocommerce]    Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm 15

Ảnh danh mục

Ảnh sản phẩm đơn lẻ

Khi xem một sản phẩm, một hình ảnh sản phẩm lớn sẽ xuất hiện ở bên trái và đó là một hình ảnh sản phẩm đơn lẻ.

[Woocommerce]    Thay đổi kích thước hình ảnh sản phẩm 16

Ảnh sản phẩm đơn lẻ

Hình thu nhỏ của sản phẩm

Nếu bạn đã thiết lập thư viện ảnh sản phẩm, ảnh trong thư viện sẽ hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ bên dưới ảnh đơn.

[Woocommerce]    Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm 17

Hình thu nhỏ của sản phẩm

Bây giờ tôi cố gắng thay đổi giá trị một chút cho nó khác đi.

woocommerce-hinh-san-pham-02

Và sau khi thay đổi giá trị kích thước hình ảnh, có thể hình ảnh sản phẩm sẽ hiển thị không đẹp và sắc nét, thậm chí có thể nhìn thấy sự thay đổi.

Để các thay đổi có hiệu lực, chúng ta phải thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh, nghĩa là để WordPress thay đổi kích thước hình ảnh về kích thước mới. Vui lòng cài đặt plugin Tạo lại hình thu nhỏ nhập, sau đó truy cập Công cụ -> Regen. Hình thu nhỏ và nhấp vào “Tạo lại tất cả hình thu nhỏ”Để bắt đầu tạo lại.

woocommerce-hinh-san-pham-03

Khi hoàn thành, hãy vào trang web để xem kết quả.

P / W: Nên sử dụng plugin Image Cleanup để xóa các tập tin theo kích thước ảnh cũ để giảm bớt gánh nặng cho host.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện