[Woocommerce] Tạo sản phẩm có thuộc tính [NEW]

Ngoài sản phẩm đơn giản mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên để thêm các loại sản phẩm thông thường, Woocommerce còn hỗ trợ thêm một loại sản phẩm nữa mà bạn sẽ thường thấy ở các website bán hàng chuyên nghiệp, đó là sản phẩm có thuộc tính.

Ví dụ: bạn có một sản phẩm Áo thun và khách hàng có thể lựa chọn thông tin khi đặt hàng như màu sắc, kích thước và thông tin để chọn đó là thuộc tính sản phẩm. Trong Woocommerce, bạn có thể thiết lập một sản phẩm có nhiều thuộc tính, sau đó thể hiện ra bên ngoài hoặc cho khách hàng tùy chọn khi mua và nó cũng hỗ trợ bạn đặt giá sản phẩm riêng cho từng thuộc tính.

Thêm thuộc tính kiểu văn bản

Thuộc tính sản phẩm dựa trên văn bản có nghĩa là nó sẽ hiển thị thông tin bổ sung về sản phẩm và người dùng không thể chọn sản phẩm đó hoặc chúng tôi không thể đặt giá và hình ảnh riêng cho sản phẩm. Mục đích sử dụng của thuộc tính loại này là để khách hàng tham khảo, ví dụ, thông tin phần cứng của các thiết bị điện tử.

Trước hết, chúng ta hãy đi đến [textmarker color=”247BFF”]Sản phẩm -> Thuộc tính[/textmarker] và tạo một thuộc tính kiểu văn bản mới.

[Woocommerce] Tạo sản phẩm có thuộc tính [NEW]

Tạo thuộc tính kiểu văn bản

Phần cho phép lưu trữ tức là chúng ta cho phép WordPress tạo một trang lưu trữ riêng cho thuộc tính này với đường dẫn riêng để phân loại sản phẩm theo thuộc tính, rất tốt cho SEO nên các bạn cứ chọn nhé.

Bước cuối cùng là chúng ta khai báo thuộc tính này cho sản phẩm, bạn có thể sửa sản phẩm hiện có hoặc thêm sản phẩm mới để thêm thuộc tính vào.

Trong phần dữ liệu sản phẩm, hãy chọn “Đặc tính“, Sau đó chọn thuộc tính sản phẩm cần áp dụng và nhấn nút thêm.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-04

Thêm thuộc tính cho sản phẩm

Sau khi thêm, chúng tôi sẽ khai báo giá trị hiển thị của thuộc tính này, bạn có thể sử dụng | để tách các giá trị khỏi nhau.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-05

Đặt giá trị thuộc tính văn bản

Khi thuộc tính được lưu, hãy nhớ nhấn cập nhật sản phẩm để nó bắt đầu lưu.

Lúc này khi ra ngoài xem sản phẩm, bạn sẽ thấy phần thông tin bổ sung và sẽ có các thuộc tính văn bản.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-06

Kết quả thuộc tính văn bản

Tất nhiên, bạn có thể thêm các thuộc tính kiểu văn bản khác nhau.

Thêm thuộc tính kiểu lựa chọn

Kiểu lựa chọn thuộc tính sản phẩm sẽ có sự khác biệt là chúng ta có thể nhập giá khác nhau cho từng thuộc tính, khách hàng có thể chọn mua kiểu mình muốn. Giống như khi chúng ta mua quần áo trực tuyến, sẽ có phần chọn màu và size.

Đầu tiên, chúng ta hãy đi vào Sản phẩm -> Thuộc tính và tạo một thuộc tính kiểu lựa chọn.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-07

Thêm thuộc tính kiểu lựa chọn

Và một điểm khác biệt khác của thuộc tính lựa chọn là bạn phải đặt danh mục thuộc tính (nói cách khác là giá trị của thuộc tính). Nhấp vào biểu tượng hình tròn trên phần quản lý tài sản.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-08

Đặt loại thuộc tính cho loại lựa chọn

Và ở đây chúng ta cần khai báo trước các giá trị mà chúng ta sẽ sử dụng trên các sản phẩm.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-09

Tiếp theo, chỉnh sửa hoặc tạo một sản phẩm mới cần các thuộc tính bổ sung. Trong phần dữ liệu sản phẩm, vui lòng chọn Sản phẩm có các biến thể.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-10

Chuyển loại sản phẩm sang sản phẩm có biến thể

Phần tiếp theo đặc tínhbạn thêm thuộc tính kiểu lựa chọn đã thêm, hãy nhớ thêm các giá trị thuộc tính để sử dụng cho sản phẩm này và kiểm tra phần để biết nhiều biến thể.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-11

Tiếp theo, chuyển đến phần các biến thể và thêm một biến thể của sản phẩm này.

woocommerce-thuoc-tinh-san-pham-12

Sau đó, bạn có thể đặt chi tiết của từng biến thể mà sản phẩm này đã được hỗ trợ bởi các thuộc tính.

Đối với mỗi biến thể, bạn nhấp vào nó để đặt hình ảnh, giá cả, số lượng trong kho, v.v. và nếu bạn muốn thêm nhiều biến thể hơn, chỉ cần nhấn nút thêm biến thể.

woocommerce-thuc-tinh-san-pham-13

Bạn có thể nhấn nút thêm biến thể và làm tương tự với các biến thể khác mà bạn muốn.

Sau đó, lưu biến thể và cập nhật sản phẩm. Kết quả là chúng tôi có:

woocommerce-thuc-tinh-san-pham-14

Kết quả sản phẩm với thuộc tính kiểu lựa chọn

Nếu bạn cảm thấy từ Chọn một tùy chọn quá dài, hãy sử dụng Loco Dịch để sửa bản dịch.

Đơn giản phải không, nhưng bạn có muốn làm cho các thuộc tính sản phẩm và lựa chọn sản phẩm trở nên chuyên nghiệp hơn không? Hãy xem bài đăng tiếp theo, nơi tôi sẽ giới thiệu cho bạn một plugin tuyệt vời để làm cho tùy chọn này phong phú hơn.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện