[Woocommerce] Quản lý đơn hàng [NEW]

https://www.youtube.com/watch?v=Db15zGY5Uz0

Mỗi khi ai đó đặt hàng trên website của bạn, ngoài việc website gửi email thông báo, gửi email xác nhận cho khách hàng thì tất nhiên nó còn lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu của website bạn. có thể được tìm thấy trong phần Woocommerce -> Đơn hàng.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng [NEW]

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng ở tất cả các trạng thái từ đơn hàng đang xử lý, đã xử lý, đã hoàn thành hay bị tạm dừng.

woocommerce-don-hang-02

Khi xem đơn hàng, bạn rê chuột vào biểu tượng trạng thái ở đầu đơn hàng để xem trạng thái của đơn hàng, để xem chi tiết đơn hàng bạn có thể bấm vào biểu tượng con mắt.

woocommerce-don-hang-03

Lưu ý rằng ở đây bạn sẽ không thấy địa chỉ đầy đủ của họ. Để xem địa chỉ khách hàng đầy đủ và ghi chú của khách hàng, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì trong phần chi tiết giao hàng.

woocommerce-don-hang-04

Xem thông tin địa chỉ khách hàng đầy đủ

Hoặc nếu khách hàng đã yêu cầu bạn gửi lại email liên quan đến đơn hàng này, bạn có thể chọn thao tác bên tay phải để gửi email.

woocommerce-don-hang-05

Khi đơn hàng của bạn đã được xử lý xong, đừng quên chuyển nó về trạng thái đơn hàng để dễ quản lý.

woocommerce-don-hang-06

Đó, việc quản lý đơn hàng chỉ có vậy, không có gì quá phức tạp.

3.7 / 5 – (3 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện