[WooCommerce] Phân khu vực hiển thị sidebar với WooSidebars [NEW]Khi sử dụng các widget trong WooCommerce, bạn có thể cần phải tách các widget được hiển thị trên các trang khác nhau. Ví dụ: nếu bạn chỉ có một thanh bên duy nhất để hiển thị cột bên trái, nhưng bạn muốn trang sản phẩm có tiện ích con riêng, trang danh mục sản phẩm sẽ có tiện ích con riêng. Mặc dù bạn có thể sử dụng các hàm có điều kiện cho các widget, nhưng điều đó sẽ không tốt nếu bạn sử dụng nhiều widget vì bạn sẽ nhét tất cả chúng vào sidebar, điều này gây nhầm lẫn và khó quản lý.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu một plugin miễn phí tuyệt vời để chia thanh bên cho WooCommerce, nó có thể giúp bạn tạo một thanh bên và thay thế nó bằng các thanh bên có sẵn trong theme và thiết lập trang hiển thị chi tiết cho nó. khả thi.

Ghi chú: Plugin này không phải giúp bạn tạo thanh bên của riêng mình và chèn nó, nó chỉ giúp bạn tạo thanh bên và thay thế thanh bên hiện có. Ví dụ: bạn có một thanh bên ở phía bên phải của bài viết, và plugin này sẽ giúp bạn tạo Thanh bên A và thay thế thanh bên mặc định để hiển thị trong các trang sản phẩm.

Sử dụng WooSidebars

Sau khi cài đặt WooSidebars, hãy truy cập Giao diện -> Khu vực tiện ích để tiến hành tạo các vùng hiển thị widget (trong bài này mình gọi tắt là sidebar).

[WooCommerce] Phân khu vực hiển thị sidebar với WooSidebars [NEW]

Ở đây chúng tôi nhấn Thêm mới để tạo một thanh bên mới.

Chúng tôi nhập tên thanh bên, một phần Tình trạng là phần cài đặt điều kiện hiển thị, bạn nên nhấn. cái nút Nâng cao ở phía bên tay phải để hiển thị giao diện như thế này.

woosidebars-02

Ví dụ: nếu bạn muốn thanh bên này hiển thị trên trang cửa hàng, thì bạn chọn phần WooCommerce và chọn Trang cửa hàng. Hoặc bạn muốn nó hiển thị thành nhiều phần tử, hãy chọn nhiều vùng cùng một lúc.

Và đặc biệt quan trọng là phần Sidebar to Replace, hãy chọn sidebar trên trang web mà bạn có để nó có thể thay thế nó khi truy cập vào đúng trang mà nó đã thiết lập trong phần Codition. Sau khi thiết lập đủ thông tin, hãy bấm đăng.

Bây giờ bạn nhập Giao diện -> Tiện ích sẽ thấy thanh bên bạn vừa tạo để bạn có thể bao gồm tiện ích và nó sẽ chỉ hiển thị trên các trang bạn đã chọn trong quá trình tạo.

woosidebars-03

Thật đơn giản 🙂 Chúc may mắn!

4,5 / 5 – (2 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện