[Woocommerce] Cài đặt và thiết lập cơ bản [NEW]

Ngay sau khi tìm hiểu về Woocommerce, chắc chắn bây giờ chúng ta nên cài đặt Woocommerce trên website WordPress của mình để có thể trải nghiệm ngay. Nhưng trước tiên, tôi khuyến khích bạn học Woocommerce trên một trang web WordPress mới chạy trên localhost để tránh ảnh hưởng đến trang web của bạn.

Xem thêm:

  • Cách cài đặt localhost với XAMPP
  • Cài đặt WordPress trên localhost XAMPP

Đặt ngôn ngữ cho trang web

Nếu bạn muốn Woocommerce bằng tiếng Việt thì Vui lòng cài đặt tiếng Việt trên trang web WordPress của bạn Vui lòng cài đặt Woocommerce trước. Ở đây mình sẽ cài đặt Woocommerce bằng tiếng Việt. Làm tương tự nếu bạn muốn sử dụng các ngôn ngữ Woocommerce khác.

[Woocommerce]    Cài đặt và thiết lập cơ bản 15

Cài đặt ngôn ngữ cho WordPress

Cài đặt và thiết lập Woocommerce cơ bản

Đầu tiên, bạn tìm plugin theo từ khóa woocommerce trong Bảng điều khiển và cài đặt plugin có tên WooCommerce sau đó cài đặt nó.

tim-plugin-woocommerce

Sau khi cài đặt, kích hoạt như bình thường. Sau khi kích hoạt, nó sẽ dẫn bạn đến trang thiết lập ban đầu cho Woocommerce và nó sẽ tự động sử dụng ngôn ngữ được thiết lập trên trang web. Nhấp vào nút Bắt đầu để tiến hành thiết lập ban đầu.

design-lap-woocommerce-01

Tiếp theo là bước cài đặt trang cần thiết cho Woocommerce, tại đây sẽ cài đặt một số trang bắt buộc như Mua sắm, Giỏ hàng, Thanh toán, bởi vì nếu không có những trang này, nó sẽ không hoàn chỉnh. Vì vậy, chúng tôi sẽ nhấn. cái nút Tiếp tục.

Cài đặt trang cần thiết cho Woocommerce

Cài đặt trang cần thiết cho Woocommerce

Tiếp theo là cài đặt vị trí cửa hàng, tại đây bạn sẽ thiết lập quốc gia của cửa hàng, đơn vị tiền tệ, định dạng tiền tệ. Nếu bạn đặt cửa hàng tại Việt Nam thì nên thiết lập như hình bên dưới.

Đặt vị trí và định dạng tiền tệ phù hợp cho Việt Nam.

Đặt vị trí và định dạng tiền tệ phù hợp cho Việt Nam.

Trong cài đặt giao hàng và thuế, chỉ cần nhấn Tiếp tục mà không cần chọn bất cứ điều gì, cái này chúng tôi sẽ thiết lập cẩn thận hơn trong phần riêng của nó. Sau khi thiết lập xong, hãy quay lại trang quản trị.

Trong phần cài đặt thanh toán, bạn có thể tạm thời kiểm tra Thanh toán chuyển khoản (BACS) và Tiền mặt khi nhận hàng, phần này trong bài viết về phương thức thanh toán mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn.

design-lap-woocommerce-02

Bây giờ bạn đã thiết lập thành công, hãy nhấn nút cho phép nếu bạn muốn giúp tác giả thu thập dữ liệu sử dụng trên trang web.

Cai-dat-woocommerce-05

Ngoài ra, chúng ta còn một bước cuối cùng để điều chỉnh định dạng tiền tệ hơn một chút sao cho phù hợp nhất với định dạng tiền Việt Nam, đó là xóa 2 số 0 ở cuối. Vui lòng nhập [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> Cài đặt[/textmarker].

Cai-dat-woocommerce-06

Sau đó, trong tab [textmarker color=”247BFF”]Được chia sẻ[/textmarker]bạn thay đổi nó thành 0 trong Số đơn vị thập phân.

Xóa số thập phân khỏi tiền tệ

Xóa số thập phân khỏi tiền tệ

Được rồi, bây giờ giá của sản phẩm sẽ hiển thị chính xác 150.000 nếu chúng ta nhập giá là 150000.

Tạm thời, trong bài viết này chúng ta chỉ làm việc này, tiếp tục ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu một vài phần quan trọng khác trong Woocommerce.

5/5 – (2 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện