[Woocommerce] Các thiết lập thanh toán [NEW]

Bước thanh toán trong Woocommerce là bước gần như bắt buộc để khách hàng kết thúc quá trình đặt hàng. Không nhất thiết phải thanh toán trực tuyến, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán tượng trưng như chuyển khoản, thanh toán khi nhận hàng (CoD), …. và bước tiếp theo bạn sẽ liên hệ với khách hàng để xác nhận thanh toán. Tuy nhiên vẫn có những lựa chọn thanh toán trực tuyến nếu muốn bạn vẫn có thể cho khách hàng lựa chọn này.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về cài đặt thanh toán trong Woocommerce và cách đặt các phương thức thanh toán mặc định mà nó có sẵn hỗ trợ.

Cài đặt thanh toán

Để thiết lập thanh toán trong Woocommerce, hãy truy cập Woocommerce -> Cài đặt -> Thanh toán.

[Woocommerce] Các thiết lập thanh toán [NEW]

Cài đặt thanh toán trong Woocommerce

Nó đã giải thích tiếng Việt rất chi tiết ở đây, vì vậy tôi có thể sẽ bỏ qua một số cài đặt đơn giản và sẽ tập trung vào những cài đặt quan trọng nhất.

  • Yêu cầu bảo mật thanh toán: Không nên chọn tùy chọn này nếu bạn không hiểu chứng chỉ SSL là gì. Bạn chỉ nên chọn khi bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL trong trang web của mình.
  • Trang giỏ hàng: Chọn trang giỏ hàng mà bạn đang có trong trang web.
  • Trang thanh toán: Chọn trang thanh toán mà bạn đang ở trong trang web. Các trang này mặc định là WooCommerce được tạo trong quá trình cài đặt. Nếu bạn đã xóa nhầm thì tốt nhất hãy thực hiện một số WooCommerce -> Trạng thái hệ thống -> Công cụ -> và nhấn Cài đặt trang.
  • Điều khoản và điều kiện: Nếu bạn có trang điều khoản và điều kiện mua hàng, hãy chọn tại đây.

Điểm cuối kết nối thanh toán

Điểm cuối có nghĩa là đường dẫn điểm cuối của liên kết trang tương ứng với mỗi trang. Ví dụ về trang thanh toán có điểm cuối mặc định là order-pay thì nó sẽ có đường dẫn là http://domain.com/thanh-toan/order-pay. Bạn có thể đổi tên cuối trang thành tiếng Việt cho thân thiện nhưng không có dấu tiếng Việt và không có khoảng trắng. Ví dụ: tra-tien.

Thiết lập các cổng thanh toán

Ở đây tôi sẽ nói qua một số cổng thanh toán mặc định và cách thiết lập cho từng cổng thanh toán. Để thiết lập cổng thanh toán, hãy tra cứu menu của trang cài đặt thanh toán.

woocommerce-thanh-toan-02

BACS (Chuyển khoản ngân hàng)

Trong phần này, bạn sẽ nhập mô tả của phương thức thanh toán khi khách chọn nó và một vài dòng hướng dẫn. Ở phần chi tiết tài khoản, bạn sẽ nhập một số thông tin tài khoản ngân hàng, trường hợp bạn không biết IBAN, BIC / Swift,… thì không cần nhập vì ở Việt Nam chúng ta chỉ cần nhập tên tài khoản, tài khoản. Số tài khoản ngân hàng và tên bao gồm cả chi nhánh vẫn ổn nếu thanh toán trong nước. Bạn có thể nhập nhiều số tài khoản tại đây.

woocommerce-thanh-toan-03

Và đây là hình ảnh lúc thanh toán.

woocommerce-thanh-toan-04

Và thông tin tài khoản sẽ được hiển thị hướng dẫn ở cuối trang thanh toán.

woocommerce-thanh-toan-05

Séc

Phương thức thanh toán này chỉ đơn giản là mô tả và hướng dẫn khách hàng làm theo lúc thanh toán để chốt đơn hàng.

Thanh toán khi giao hàng

Tùy chọn này sẽ cung cấp cho khách hàng tùy chọn tiền mặt khi giao hàng, và tất nhiên nó sẽ chỉ đơn giản là một dòng giới thiệu kèm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, có một điều khác là bạn có thể chọn phương thức thanh toán này để chỉ áp dụng cho một phương thức vận chuyển nhất định.

PayPal

Tùy chọn này sẽ yêu cầu thiết lập nâng cao một chút, nó sẽ cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp qua PayPal nếu khách hàng có tài khoản PayPal. Và lưu ý nếu bạn sử dụng đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng thì mặc định sẽ không hỗ trợ thanh toán qua PayPal nên nếu bạn muốn thanh toán qua PayPal bằng tiền Việt Nam Đồng thì bạn phải cài đặt plugin Vietnam Woocommerce Currency. .

Còn việc thiết lập chi tiết mình sẽ nói ở bài sau vì nó khá dài dòng.

Phần kết

Ở đây tôi chỉ giới thiệu qua một số phương thức thanh toán đơn giản nên có vẻ không khó để thiết lập. Nhưng ở bài sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt hình thức thanh toán qua PayPal trong Woocommerce, ở bài sau mình sẽ nói về việc tích hợp các cổng thanh toán qua Ngân Lượng và Bảo Kim vào Woocommerce để khách hàng có thể thanh toán. Trực tuyến.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện