[Woocommerce] Các thiết lập cài đặt cơ bản [NEW]

Chúng ta đã tìm hiểu qua cách đăng sản phẩm đơn giản mà chúng tôi đã trình bày khá dài và chi tiết ở bài trước, giả sử chúng ta đã biết cách đăng sản phẩm. Tiếp tục bây giờ chúng ta nên tìm hiểu chi tiết về cài đặt của Woocommerce tại trang Woocommerce -> Cài đặt để bạn biết thông qua nó có gì trong đó và truy cập khi cần thiết.

Tại trang [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> Cài đặt[/textmarker]chúng tôi sẽ có các mục như dưới đây.

Cài đặt chung

[Woocommerce] Các thiết lập cài đặt cơ bản [NEW]

Phần cài đặt chung này sẽ có các cài đặt chung của cửa hàng như địa chỉ cửa hàng, tùy chọn định dạng tiền tệ, v.v.

Các tùy chọn chung

 • Khu vực mặc định: Cài đặt này sẽ chọn khu vực mặc định của cửa hàng để nó tính thuế, phí giao hàng, ..
 • Khu vực bán hàng: Danh sách các nước được phép đặt hàng trên website của bạn, bạn có thể chọn các nước bán hoặc chọn cả nước.
 • (Các) địa điểm giao hàng (khu vực giao hàng): Đặt các quốc gia bạn có thể gửi hàng đến.
 • Vị trí khách hàng mặc định (địa chỉ khách hàng mặc định): Phần này sẽ tự động định vị vị trí của khách hàng và nó sẽ tự động điền khi khách hàng đặt hàng, bạn nên chọn Không có vị trí mặc định để tiết kiệm bộ nhớ và dung lượng khi xử lý GeoIP mà khách hàng sẽ nhập thủ công. hơn.
 • Thông báo cửa hàng: Cho phép hiển thị một dòng thông báo trên toàn bộ trang web.

Tùy chọn tiền tệ

 • Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ để sử dụng trên trang web
 • Vị thế tiền tệ: Vị trí hiển thị số tiền với ký hiệu tiền tệ
 • Không gian tính bằng phần nghìn: Dấu phân cách hàng nghìn trên giá sản phẩm.
 • Dấu thập phân: Dấu phân cách thập phân trên giá sản phẩm.
 • Số đơn vị thập phân: Số lượng 0 đứng sau hàng đơn vị thập phân, tiền Việt Nam không dùng số này nên nhập số 0.

Cài đặt sản phẩm

Trong trang cài đặt này, nó có thêm 4 mục nhỏ bên trong mà bạn cần chú ý.

design-lap-woocommerce-03

Được chia sẻ

Đo lường

 • Đơn vị trọng lượng: Chọn đơn vị trọng lượng của sản phẩm, nó sẽ có ảnh hưởng đến phí giao hàng.
 • Đơn vị kích thước: Chọn đơn vị đo kích thước của sản phẩm, nó sẽ có ảnh hưởng đến phí giao hàng.

Thúc giục

Phần xếp hạng sản phẩm là nơi bạn chọn các cài đặt liên quan đến việc gửi đánh giá cho sản phẩm, nó đã được nêu trong phần này nên bạn chỉ cần đọc và chọn cái nào bạn cần.

Trưng bày

Tại đây sẽ có các cài đặt liên quan đến việc hiển thị sản phẩm trên website.

Cửa hàng & Trang Sản phẩm

 • Trang cửa hàng: Thiết lập trang bạn muốn là trang cửa hàng (hiển thị các sản phẩm mới nhất có phân trang).
 • Hiển thị trang cửa hàng: Tùy chọn hiển thị sản phẩm trên trang cửa hàng.
 • Kiểu hiển thị danh mục mặc định: Tùy chọn kiểu hiển thị sản phẩm trong các trang danh mục sản phẩm.
 • Loại sản phẩm mặc định: Đặt kiểu phân loại sản phẩm trên các trang danh mục sản phẩm.
 • Thêm vào giỏ: Bật tự động chuyển hướng đến trang giỏ hàng sau khi thêm vào giỏ hàng và bật chức năng AJAX khi thêm vào giỏ hàng (không cần tải lại trang).

Hình ảnh sản phẩm

Đây là những cài đặt về kích thước hình ảnh của sản phẩm hiển thị bên ngoài trang web.

* Yêu cầu cây trồng chăm chỉ: Tùy chọn này có nghĩa là nó sẽ tự động cắt hình ảnh đã tải lên của bạn để nó có kích thước chính xác với cài đặt của bạn. Nếu không được chọn, nó sẽ thu nhỏ trở lại kích thước đã đặt mà không cắt ảnh nhưng sẽ không đúng 100%.

 • Ảnh danh mục: Đặt kích thước của hình đại diện sản phẩm mà nó hiển thị trên trang danh sách sản phẩm. Xem mô tả ảnh.
 • Ảnh sản phẩm đơn lẻ: Đặt kích thước của hình ảnh sản phẩm mà nó hiển thị đầy đủ trong trang chi tiết sản phẩm. Xem mô tả ảnh.
 • Hình thu nhỏ của sản phẩm: Đặt kích thước của hình thu nhỏ sản phẩm trong thư viện sản phẩm. Xem mô tả ảnh.
 • Thư viện ảnh sản phẩm: Bật hộp đèn nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng hộp đèn để hiển thị hình ảnh khi nhấp vào hình ảnh trong thư viện hình ảnh sản phẩm.

Ghi chú: Sau khi thay đổi kích thước hình ảnh, bạn phải xây dựng lại hình ảnh trong thư viện để nó cắt xén lại. Bạn có thể tạo lại hình ảnh thông qua plugin Regenerate Thumbnails.

Hàng tồn kho

 • Quản lý kho: Kiểm tra xem bạn có cần bật quản lý hàng tồn kho hay không.
 • Giữ thời gian: Cài đặt thời gian giữ đơn hàng khi khách hàng chưa thanh toán, nếu quá thời gian đó đơn hàng sẽ bị hủy. Đơn vị ở đây là phút, mặc định là 60 phút.
 • Thông báo: Tùy chọn gửi thông báo khi sản phẩm sắp hết và khi hết hàng.
 • Người nhận thông báo: Địa chỉ email của quản trị viên để nhận thông báo, bạn có thể nhập nhiều email cách nhau bằng dấu phẩy.
 • Ngưỡng sắp hết hạn: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận được thông báo hết hàng.
 • Ngưỡng hết hàng: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận được thông báo hết hàng.
 • Tình trạng hết hàng: Đánh dấu chọn nếu bạn cần ẩn các sản phẩm hết hàng.
 • Định dạng hiển thị hàng hóa: Kiểu hiển thị số lượng sản phẩm khi ở trên sản phẩm.

Sản phẩm có thể được tải xuống

 • Phương pháp tải xuống tệp: Chọn phương pháp tải xuống tệp của các sản phẩm có thể tải xuống. Trong đó, phương thức X-Accel-Redirect / X-Sendfile bạn có thể hiểu là chuyển hướng nội bộ để ẩn đường dẫn gốc của tập tin.
 • Hạn chế truy cập: Kiểm tra xem bạn có muốn đăng nhập để tải xuống tệp hay không. Lưu ý khi bật tùy chọn này, bạn phải bật chức năng đăng ký tại Cài đặt -> Tổng quan trên WordPress.

Các cài đặt còn lại

Do bản chất của các cài đặt còn lại như cài đặt thuế, cài đặt thanh toán, cài đặt phân phối, cài đặt tài khoản và cài đặt email nên nó dài dòng và cần nói kỹ nên mình sẽ không đề cập trong bài viết này, nhưng mình sẽ có một bài viết khác. Riêng từng phần để bạn có thể hiểu rõ hơn. Trong bài tiếp theo, tôi sẽ giải thích rõ hơn về cài đặt thuế.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện