[VestaCP – Phần 6] Thêm domain vào host [NEW]

Sau khi bạn tạo người dùng mới trong VestaCP, với người dùng đó, họ có thể thêm miền vào máy chủ của họ và số miền được phép thêm chúng tôi đã đặt trong phần Gói.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm miền vào VestaCP, có thể áp dụng cho tài khoản quản trị hoặc các tài khoản khác.

[alert color=”orange” type=”alert-message-background” title=”Thêm subsomain” size=”small”]Nếu bạn cần thêm một miền phụ, bạn cũng có thể thực hiện việc này. Trong phần tên miền, hãy nhập tên miền phụ mà bạn cần thêm. Miền phụ cũng được coi là một miền riêng biệt.[/alert]

Cách thêm miền vào VestaCPSau khi đăng nhập vào trang quản trị VestaCP, chọn mục [textmarker color=”247BFF”]WEB[/textmarker] và nhấn nút màu xanh lam để thêm miền.

[VestaCP – Phần 6] Thêm domain vào host [NEW]

Nhập miền để thêm và chọn IP để sử dụng

Tại đây bạn điền tên miền cần tehem vào và nhớ chọn đúng IP Public (IP mà người ở nơi khác truy cập được).

Ngoài ra còn có một phần [textmarker color=”247BFF”]Tùy chọn nâng cao[/textmarker] vì vậy bạn có thể thêm một số cài đặt vào miền này. Bạn có thể tạo một tài khoản FTP riêng cho miền này bằng cách đánh dấu chọn FTP bổ sunghoặc kích hoạt bảo vệ bằng mật khẩu bằng cách đánh dấu Ủy quyền tin học.

Phần còn lại Hỗ trợ SSL Mình sẽ có hướng dẫn chi tiết sau.

Trỏ miền tới máy chủ

Sử dụng địa chỉ DNS riêng

Trong phần 2 của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo địa chỉ DNS riêng dựa trên miền chính của VestaCP, do đó, để trỏ các miền khác đến máy chủ của bạn, chỉ cần sử dụng hai địa chỉ DNS mà chúng tôi đã tạo để trỏ vào miền.

vestacp-add-domain-03

Sử dụng DNS trung gian

Nếu bạn muốn sử dụng DNS trung gian như CloudFlare chẳng hạn, thì bạn sẽ chuyển đến [textmarker color=”247BFF”]DNS[/textmarker] Trong trang quản trị VestaCP, hãy tìm miền bạn vừa thêm và chọn Bản ghi danh sách.

vestacp-add-domain-04

Sau đó bạn quay lại nơi quản lý DNS trung gian và sửa các bản ghi DNS cho khớp với các bản ghi trong VestaCP.

Phần kết

Thực sự không quá khó để hiểu các thao tác trong VestaCP đúng không? Chúng tôi đã biết cách tạo gói, tạo người dùng và thêm miền vào máy chủ lưu trữ. Trong bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cài đặt mã nguồn WordPress trên host tại VestaCP.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện