[VestaCP – Phần 5] Tạo người dùng (User) [NEW]

Trong VestaCP, mỗi người dùng (người sử dụng) là một tài khoản riêng biệt, có thông tin đăng nhập FTP riêng và thêm miền riêng cũng như quản lý dữ liệu của chính tài khoản đó. Nói một cách dễ hiểu, mỗi người dùng là một tài khoản lưu trữ trên máy chủ của mình.

Trong phần trước, chúng tôi đã tạo gói máy chủ lưu trữ (bưu kiện), trong gói, chúng tôi sẽ chỉ định các thông số kỹ thuật và bây giờ chúng tôi sẽ tạo người dùng để sử dụng các gói đó.Cách tạo người dùng trong VestaCP

Để tạo người dùng, bạn truy cập menu [textmarker color=”247BFF”]NGƯỜI SỬ DỤNG[/textmarker] trong trang quản trị và nhấn nút màu xanh lam để tạo. Thông tin người dùng bạn sẽ cần nhập bao gồm:

[VestaCP – Phần 5] Tạo người dùng (User) [NEW]

Nhập thông tin người dùng để tạo

Lưu ý rằng trong VestaCP, bạn chỉ có 1 cấp độ người dùng và chỉ có 1 quản trị viên với tên người dùng quản trị mà bạn đang sử dụng.

Nếu bạn muốn khóa người dùng này, vui lòng chọn Đình chỉ trên trang quản lý người dùng.

vestacp-user-02

Nếu bạn muốn đăng nhập vào trang quản trị của từng người dùng với tư cách là người dùng đó, hãy chọn Đăng nhập với tư cách là $ name_user.

Người dùng đăng nhập ở đâu để quản lý máy chủ lưu trữ?

Cũng giống như quản trị viên, những người dùng khác sẽ đăng nhập tại liên kết [textmarker color=”247BFF”]https: // IP: 8083[/textmarker] hoặc [textmarker color=”247BFF”]https: // domain-main: 8083[/textmarker].

Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng nhập qua FTP bằng thông tin đăng nhập mà bạn đã tạo.

Phần kết

Về cách quản lý người dùng trong VestaCP thì đơn giản như vậy, nhưng mình nghĩ chỉ cần nhiều chức năng đơn giản như vậy là đủ cho những nhu cầu đơn giản. Mặc dù không có chức năng phân quyền người dùng trong VestaCP là một thiếu sót lớn, nhưng thiết nghĩ với những nhu cầu đơn giản, không phải doanh nghiệp chuyên nghiệp thì không cần đến tính năng đó.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện