Thuật Ngữ: Update [NEW]

Cập nhật là gì?

WordPress tự động kiểm tra các bản cập nhật trên lõi WordPress cũng như các plugin và chủ đề đã cài đặt. WordPress đánh dấu các bản cập nhật có sẵn trong Bảng điều khiển »menu Cập nhật.
Thông báo cập nhật trong WordPress

wordpress-Updates-1

Từ đó, người quản trị có thể cài đặt và nâng cấp lõi WordPress cũng như cập nhật các plugin và chủ đề cần cập nhật.
WordPress có thể không kiểm tra được các bản cập nhật cho một số plugin và chủ đề đã được tải xuống từ các trang web của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, nó sẽ không hiển thị bất kỳ bản cập nhật nào đã có cho họ.

Nếu bạn đã cài đặt các plugin và chủ đề từ các nguồn của bên thứ ba thì bạn sẽ phải tự cập nhật chúng bằng cách truy cập và tải xuống phiên bản mới hơn từ các nguồn của họ.
Sau đó, cần sử dụng FTP để tải plugin mới lên thư mục Plugin trên trang web của bạn và thay thế các tệp Plugin cũ.
Về cơ bản, bất kỳ thứ gì được tải xuống từ WordPress.org sẽ có các tùy chọn nâng cấp tự động được tích hợp sẵn.

Các nhà phát triển thương mại đáng tin cậy như StudioPress, Gravity Forms, iThemes và những người khác cũng cung cấp các bản cập nhật tự động từ trong bảng điều khiển.

Các bản cập nhật cho phép WordPress thông báo cho người dùng khi có phiên bản WordPress, plugin hoặc chủ đề mới. Chúng tôi thực sự khuyến khích bạn cập nhật WordPress của mình và cài đặt các phiên bản mới ngay khi chúng có sẵn.

Hầu hết các phiên bản mới này đều chứa các bản vá bảo mật để bảo vệ các trang web WordPress khỏi các cuộc tấn công độc hại. Nếu bạn không cập nhật lên phiên bản mới nhất, bạn đang tự tạo cho mình một nguy cơ bảo mật lớn hơn nhiều.