Thuật Ngữ: Trash [NEW]

Thùng rác là gì?

Thùng rác trong WordPress giống như Thùng rác trên PC hoặc Thùng rác trong máy tính Macintosh của bạn. Người dùng có cấp quyền thích hợp (quản trị viên và người chỉnh sửa) có khả năng xóa bài đăng, trang và / hoặc nhận xét. Khi bạn xóa mục, mục đó sẽ được chuyển vào thư mục thùng rác, nơi mục đó sẽ ở lại trong 30 ngày. Điều này cho phép bạn, người dùng, khôi phục bất kỳ mục nào mà bạn có thể đã vô tình xóa. Sau 30 ngày, các mục sẽ bị xóa tự động và vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Chức năng thùng rác đã được thêm vào trong WordPress 2.9 để giảm nguy cơ vô tình xóa các danh mục.

thùng rác

Để khôi phục một mục đã xóa vào màn hình danh sách, ví dụ:

  • Bài đăng → Tất cả bài viết
  • Các trang → Tất cả các trang
  • Bình luận

Nếu có bất kỳ mục nào trong thùng rác, người dùng sẽ thấy liên kết của trang Thùng rác với một số bên cạnh:

bài đăng được chuyển vào thùng rác

Nhấp vào liên kết sẽ hiển thị danh sách các mục đã xóa. Nếu bạn muốn khôi phục một mục, bạn chỉ cần đưa chuột vào một mục, nó sẽ hiển thị các liên kết để xóa vĩnh viễn một mục hoặc khôi phục nó.

khôi phục-thùng rác-wordpress