Thuật Ngữ: Tag [NEW]

Thẻ là gì?

Tag là một trong những đơn vị phân loại được xác định trước trong WordPress. Người dùng có thể thêm thẻ vào các bài đăng WordPress của họ cùng với các danh mục. Tuy nhiên, trong khi một danh mục có thể bao gồm một loạt các chủ đề, các thẻ có phạm vi nhỏ hơn và tập trung vào một chủ đề cụ thể. Hãy coi chúng như những từ khóa được sử dụng cho các chủ đề được thảo luận trong một bài đăng cụ thể.

Trong WordPress, nếu người dùng không chọn danh mục cho một bài đăng, nó sẽ tự động được đưa vào danh mục mặc định. Tuy nhiên, các thẻ không được tự động thêm vào bài đăng trừ khi người dùng đang sử dụng chúng, điều này làm cho chúng hoàn toàn tùy chọn, nhưng không có giới hạn về số lượng thẻ mà bạn có thể thêm.

Ví dụ: Một bài đăng được bao gồm trong danh mục Đánh giá sách Bạn có thể chọn các thẻ như khoa học viễn tưởng, bí ẩn, Stephen King.

thẻ wordpressKhi khách truy cập nhấp vào một thẻ, họ sẽ được đưa đến trang lưu trữ, nơi tất cả các bài đăng có từ thẻ đó được liệt kê. Các thẻ cũng có thể được hiển thị ở một trong các thanh bên bằng tiện ích con.

Phân loại cung cấp một cách dễ dàng để tổ chức nội dung thành các chủ đề. Điều này giúp quản trị viên web và nhà xuất bản nội dung sắp xếp nội dung của họ. Điều này cũng giúp khách truy cập tìm kiếm các chủ đề mà họ có thể quan tâm.