Thuật Ngữ: Plugin editor [NEW]

Trình chỉnh sửa plugin là gì?

Trình chỉnh sửa plugin là một trình soạn thảo văn bản đơn giản nằm tại Plugins »Editor. Nó cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các tệp plugin từ trong khu vực quản trị WordPress của bạn.
Trình chỉnh sửa plugin trong WordPress

plugin-editor

Trình chỉnh sửa plugin có một vùng văn bản nơi các tệp plugin được mở. Ở phía bên phải, nó sẽ liệt kê tất cả các tệp từ plugin đã chọn. Có một menu thả xuống ở trên cùng cho phép bạn chọn một plugin mà bạn muốn chỉnh sửa.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trực tiếp đối với các tệp cốt lõi của plugin sẽ bị ghi đè khi bạn cập nhật plugin. Về lý thuyết, bạn không bao giờ nên sử dụng trình chỉnh sửa plugin để chỉnh sửa bất kỳ tệp nào. Thông thường các nhà phát triển sử dụng trình chỉnh sửa tích hợp để xem mã và thực hiện các thay đổi thích hợp bằng cách sử dụng hook hoặc bộ lọc trong plugin. Nếu vì lý do nào đó mà bạn cảm thấy cần phải chỉnh sửa tệp cốt lõi của plugin thì chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với tác giả của plugin trước. Có lẽ có một cách tốt hơn để hoàn thành những gì bạn đang cố gắng làm hơn là sửa đổi các tệp plugin cốt lõi. Lý do duy nhất tại sao chúng tôi nói điều này là vì bạn không muốn mất thời gian thực hiện các thay đổi mỗi khi cập nhật plugin. Ngoài ra, bạn không muốn ngừng cập nhật plugin vì điều đó có thể khiến bạn gặp rủi ro bảo mật nghiêm trọng, có thể là lỗ hổng bảo mật trong plugin.

Không giống như trình chỉnh sửa Chủ đề, nếu bạn mắc lỗi cú pháp trong plugin trình chỉnh sửa của mình, nó sẽ không khóa bạn khỏi quản trị viên WordPress của mình. Nó chỉ đơn giản là vô hiệu hóa plugin và giải thích các lỗi cho bạn.

Cuối cùng, bạn chỉ nên sử dụng điều này nếu bạn biết mình đang làm gì.