Thuật Ngữ: Navigation Menu [NEW]

Menu điều hướng là gì?

Menu Điều hướng, hay đơn giản là Menu, là một tính năng chủ đề WordPress cho phép người dùng tạo menu điều hướng bằng Trình chỉnh sửa menu tích hợp nằm trong khu vực quản trị WordPress trong Giao diện »Menu.

Menu điều hướng cho phép các nhà thiết kế chủ đề cho phép người dùng tạo menu tùy chỉnh của riêng họ. Các menu mặc định sẽ chỉ liệt kê các trang WordPress hiện tại. WordPress hỗ trợ nhiều menu khác nên một chủ đề có thể hỗ trợ nhiều hơn một menu điều hướng (ví dụ: đầu trang và chân trang của menu). Người dùng có thể thêm các bài đăng, trang và liên kết tùy chỉnh vào menu bằng chức năng kéo và thả. Người dùng cũng có thể thêm các lớp CSS vào các mục menu của họ và thay đổi giao diện của chúng bằng cách thêm các kiểu tùy chỉnh.

Tạo và chỉnh sửa menu điều hướng

Chức năng điều hướng

Người dùng có thể sử dụng các widget để hiển thị menu điều hướng tùy chỉnh trong các khu vực khác của trang web WordPress của họ, chẳng hạn như thanh bên và khu vực chân trang.

Menu điều hướng động

Các móc và bộ lọc của WordPress cũng có thể được sử dụng để tự động thêm các mục vào các menu cụ thể.