Thuật Ngữ: MySQL [NEW]

MySQL là gì?

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được WordPress sử dụng để lưu trữ và truy xuất tất cả thông tin trên blog của bạn. Nghĩ theo cách này. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn là một tủ hồ sơ mà WordPress sử dụng để tổ chức và lưu trữ tất cả các dữ liệu quan trọng từ trang web của bạn (bài báo, trang, hình ảnh, v.v.), thì MySQL là công ty đã tạo ra tủ hồ sơ đặc biệt này.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. Nó hoạt động như một máy chủ và cho phép nhiều người dùng quản lý và tạo nhiều cơ sở dữ liệu. Nó là một thành phần trung tâm trong LAMP, một họ phần mềm ứng dụng web mã nguồn mở được sử dụng để tạo các trang web. LAMP là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Hầu hết các cài đặt WordPress đều sử dụng nhóm LAMP vì nó là mã nguồn mở và hoạt động liền mạch với WordPress.

WordPress yêu cầu MySQL lưu trữ và truy xuất tất cả dữ liệu của nó bao gồm nội dung bài đăng, hồ sơ người dùng và các loại tùy chỉnh. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web đều đã cài đặt MySQL trên máy chủ web của họ vì nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng web mã nguồn mở như WordPress.

WordPress sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL. Để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, WordPress chạy các truy vấn SQL để tự động tạo nội dung. SQL là viết tắt của Structured Query Language và là một ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu.

Đối với những người dùng không cảm thấy thoải mái khi viết các tập lệnh PHP và SQL của riêng họ, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web đều cung cấp các ứng dụng web dễ sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu. Một ứng dụng web như vậy là phpMyAdmin cho phép người dùng quản lý cơ sở dữ liệu bằng giao diện đồ họa dựa trên web. Bạn có thể thao tác các bảng của mình một cách trực quan trong khi phpMyAdmin chạy các truy vấn SQL cho bạn.

phpadmin

Ngoài ra, MySQL không đi kèm với bất kỳ giao diện đồ họa nào và người dùng nâng cao có thể chỉ thích quản lý cơ sở dữ liệu của họ từ dòng lệnh.