Thuật Ngữ: Media [NEW]

Media là gì?

Phương tiện là một tab trong thanh bên quản trị WordPress của bạn, được sử dụng để quản lý tải lên của người dùng (hình ảnh, âm thanh, video và các tệp khác). Dưới menu Phương tiện, có hai màn hình. Màn hình đầu tiên là Thư viện, nó liệt kê tất cả các tệp trong thư viện phương tiện. Các tệp này có thể được chỉnh sửa và xóa khỏi thư viện. Màn hình thứ hai là Thêm mới, cho phép người dùng tải tệp lên. Hãy nhớ rằng người dùng cũng có thể tải lên phương tiện (hình ảnh, video, v.v.) trong khi viết một bài báo hoặc một trang. Tuy nhiên, liên kết Thêm mới cho phép người dùng tải tệp lên mà không cần phải đính kèm chúng vào một bài đăng hoặc trang cụ thể.

Khiếu nại lớn nhất về thư viện phương tiện trong WordPress là nó không được tổ chức. Tất cả các tệp phương tiện được lưu trữ và sắp xếp dựa trên tháng và năm chúng được tải lên trong một thư mục có tên / wp-content / uploads /. Bạn có thể tìm kiếm các tệp phương tiện của mình bằng menu quản trị WordPress, nhưng không có cách nào để lưu trữ các tệp phương tiện trong một thư mục cụ thể. Có các plugin cho phép bạn tổ chức các tệp phương tiện bằng cách sử dụng thẻ.

Trình chỉnh sửa phương tiện WordPress cũng có một số tính năng ít được biết đến hơn mà nhiều người không biết. Một trong số đó là khả năng chỉnh sửa hình ảnh ngay từ khu vực quản trị WordPress của bạn. Dưới màn hình chỉnh sửa của thư viện, có một tùy chọn để chỉnh sửa ảnh cho phép bạn cắt, thay đổi kích thước và chia tỷ lệ hình ảnh ngay từ khu vực quản trị WordPress của bạn.

Thuật Ngữ: Media [NEW]

Ngoài ra còn có các chức năng có sẵn cho các nhà phát triển để tự động tạo kích thước hình ảnh mới, thêm kích thước hình ảnh bổ sung mỗi khi một hình ảnh mới được tải lên và hơn thế nữa.