Thiết lập SEO by Yoast linh hoạt hơn với biến dữ liệu [NEW]

Khi thiết lập plugin SEO by Yoast, bạn có thể biết rằng tiêu đề và cấu trúc mô tả của các loại bài đăng và phân loại sẽ được hiển thị dựa trên các biến dữ liệu đặc biệt mà plugin này cung cấp. Ví dụ: nếu trong phần Tiêu đề của Bài đăng, bạn thiết lập nó như thế này:

Thiết lập SEO by Yoast linh hoạt hơn với biến dữ liệu [NEW]

Sau đó, điều này có nghĩa là Bài đăng của bạn sẽ được hiển thị với gắn thẻ với cấu trúc “<em>Tên bài đăng – Tên trang web</em>“theo mặc định. Vì vậy, chúng tôi có thể gọi, %% title %% làm biến dữ liệu để in tiêu đề của loại bài đăng và biến <code>%%sitename%%</code> để in tên của trang web. Tất cả các biến này đều nằm trong 4 ký tự phần trăm (%).</p> <p>Lưu ý rằng tiêu đề chỉ được hiển thị theo cấu trúc này nếu bạn không chọn “<strong>Buộc viết lại tiêu đề</strong>” trực tiếp <strong>SEO -> Tiêu đề & Metas -> Chung</strong>. Nếu được chọn, nó sẽ hiển thị những gì bạn đã nhập trong cài đặt Tiêu đề SEO trong mỗi loại bài đăng hoặc phân loại.</p> <p>Vậy ngoài hai biến ví dụ trên, Yoast còn có những biến nào khác để giúp chúng ta hiển thị tiêu đề và mô tả một cách linh hoạt hơn? Rất nhiều, nhưng trong bài viết này tôi sẽ liệt kê tất cả các biến dữ liệu mà plugin WordPress SEO by Yoast đang hỗ trợ.</p> <h3>Các biến dữ liệu cơ bản</h3> <p>Các biến dữ liệu cơ bản của plugin WordPress SEO by Yoast là những biến dễ sử dụng nhất và cũng là những biến được sử dụng thường xuyên nhất.</p> <table> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">Tên biến</span></th> <td style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ffffff;">Giải thích</span></strong></td> </tr> <tr> <th>%%ngày%%</th> <td>Hiển thị ngày đăng bài / trang.</td> </tr> <tr> <th>%%Tiêu đề%%</th> <td>Hiển thị tiêu đề của bài đăng / trang.</td> </tr> <tr> <th>%%Tên trang web%%</th> <td>Hiển thị tên trang web.</td> </tr> <tr> <th>%% sitedesc %%</th> <td>Hiển thị mô tả cài đặt trang web trong Cài đặt -> Chung.</td> </tr> <tr> <th>%% đoạn trích %%</th> <td>Hiển thị đoạn trích của bài đăng / trang.</td> </tr> <tr> <th>%% extract_only %%</th> <td>Hiển thị đoạn trích của bài đăng / trang nhưng không được tự tạo nếu không có.</td> </tr> <tr> <th>%%nhãn%%</th> <td>Hiển thị tên của (các) thẻ của bài đăng.</td> </tr> <tr> <th>%%thể loại%%</th> <td>Hiển thị (các) tên danh mục của bài đăng.</td> </tr> <tr> <th>%% category_description %%</th> <td>Hiển thị mô tả của danh mục.</td> </tr> <tr> <th>%% tag_description %%</th> <td>Hiển thị mô tả của thẻ.</td> </tr> <tr> <th>%% term_description %%</th> <td>Hiển thị mô tả của một thuật ngữ ((Thuật ngữ ở đây bạn có thể hiểu là một đối tượng trong phân loại. Ví dụ: trong danh mục, bạn có tên danh mục A và A là thuật ngữ của danh mục)) trong phân loại mà bài đăng đang sử dụng.</td> </tr> <tr> <th>%% term_title %%</th> <td>Hiển thị tiêu đề của thuật ngữ mà bài đăng đang sử dụng.</td> </tr> <tr> <th>%% cụm từ tìm kiếm %%</th> <td>Hiển thị cụm từ tìm kiếm mà người dùng đang tìm kiếm.</td> </tr> <tr> <th>%% sep %%</th> <td>Hiển thị các dấu phân cách mà bạn có thể đặt trong SEO -> Titles & Metas -> General.</td> </tr> </tbody> </table> <h3>Biến dữ liệu nâng cao</h3> <p>Nếu các biến trên không đủ cho nhu cầu của bạn thì bạn có thể sử dụng các biến bên dưới. Đặc biệt nếu bạn làm việc với phân loại tùy chỉnh và loại bài đăng tùy chỉnh, bạn sẽ thấy nó hiệu quả hơn.</p> <table> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>Tên biến</strong></span></th> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>Giải thích</strong></span></td> </tr> <tr> <th>%% pt_single %%</th> <td>Hiển thị một nhãn của loại bài đăng</td> </tr> <tr> <th>%% pt_plural %%</th> <td>Hiển thị Nhãn số ít của loại bài đăng</td> </tr> <tr> <th>%% đã sửa đổi %%</th> <td>Hiển thị thời gian cập nhật cuối cùng của loại bài đăng</td> </tr> <tr> <th>%%Tôi%%</th> <td>Hiển thị ID của bài đăng hiện tại</td> </tr> <tr> <th>%%Tên%%</th> <td>Hiển thị tên tác giả của bài đăng</td> </tr> <tr> <th>%%tên người dùng%%</th> <td>Hiển thị ID tác giả của bài đăng</td> </tr> <tr> <th>%%thời điểm hiện tại%%</th> <td>Hiển thị thời gian hiện tại</td> </tr> <tr> <th>%%ngay hiện tại%%</th> <td>Hiển thị ngày tháng năm hiện tại</td> </tr> <tr> <th>%%ngày hiện tại%%</th> <td>Hiển thị ngày hôm nay</td> </tr> <tr> <th>%%Tháng này%%</th> <td>Hiển thị tháng hiện tại</td> </tr> <tr> <th>%%năm nay%%</th> <td>Hiển thị năm hiện tại</td> </tr> <tr> <th>%%trang%%</th> <td>Hiển thị số trang hiện tại (Kiểu trang 2/10)</td> </tr> <tr> <th>%% pagetotal %%</th> <td>Hiển thị tổng số trang</td> </tr> <tr> <th>%%số trang%%</th> <td>Hiển thị số trang hiện tại</td> </tr> <tr> <th>%%đầu đề%%</th> <td>Hiển thị chú thích của các tệp phương tiện được đính kèm</td> </tr> <tr> <th>%% focuskw %%</th> <td>Hiển thị các từ khóa đang tập trung vào bài viết</td> </tr> <tr> <th>%% hạn404 %%</th> <td>Hiển thị slug của 404. trang</td> </tr> <tr> <th>%% cf_<custom-field-name>%%</th> <td>Hiển thị giá trị của trường bài đăng tùy chỉnh được sử dụng trong bài đăng. Ví dụ: %% cf_tinhthanh %%</td> </tr> <tr> <th>%% ct_<custom-tax-name>%%</th> <td>Hiển thị thuật ngữ của phân loại tùy chỉnh.</td> </tr> <tr> <th>%% ct_desc_<custom-tax-name>%%</th> <td>Hiển thị mô tả của phân loại tùy chỉnh.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thật tuyệt vời phải không? Giờ đây, bạn có thể áp dụng các giá trị này để tối ưu hóa SEO cho trang web của mình với plugin WordPress SEO by Yoast để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.</p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-center kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"center","id":"22773","slug":"default","valign":"bottom","reference":"auto","class":"","count":"0","readonly":"","score":"0","best":"5","gap":"4","greet":"u0110u00e1nh giu00e1 nu1ed9i dung nu00e0y","legend":"0/5 - (0 bu00ecnh chu1ecdn)","size":"24","width":"0","_legend":"{score}/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> </p></div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </p></div> </p></div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá nội dung này</span> </div> </div> <div class="post-tags"> <p> plugin miễn phí seowordpress plugin seo của yoast </p></div> </p></div> <!-- Start Tags --> <div class="tags"></div> <!-- End Tags --> </div><!-- End Content --> <div class="related-posts"><div class="postauthor-top"><h3>Related Posts</h3></div> <article class="post excerpt "> <a href="https://wordpresstipsaz.com/tu-code-chuc-nang-dem-luot-xem-va-top-bai-xem-nhieu-new/" title="Tự code chức năng đếm lượt xem và top bài xem nhiều [NEW]" id="featured-thumbnail"> <div class="featured-thumbnail"> <img fifu-featured="1" width="210" height="150" src="https://thachpham.com/wp-content/uploads/2014/11/topview-pluginstructure.jpg" class="attachment-schema-lite-related size-schema-lite-related wp-post-image" alt="Tự code chức năng đếm lượt xem và top bài xem nhiều [NEW]" loading="lazy" title="Tự code chức năng đếm lượt xem và top bài xem nhiều [NEW] 1"> </div> <header> <h4 class="title front-view-title">Tự code chức năng đếm lượt xem và top bài xem nhiều [NEW]</h4> </header> </a> </article><!--.post.excerpt--> <article class="post excerpt "> <a href="https://wordpresstipsaz.com/huong-dan-thiet-lap-wordpress-error-log-trong-wp-config-new/" title="Hướng dẫn Thiết lập WordPress Error Log trong WP-Config [NEW]" id="featured-thumbnail"> <div class="featured-thumbnail"> <img fifu-featured="1" width="210" height="150" src="https://dieuhau.com/wp-content/uploads/2018/01/Error-Log.png" class="attachment-schema-lite-related size-schema-lite-related wp-post-image" alt="Hướng dẫn Thiết lập WordPress Error Log trong WP-Config [NEW]" loading="lazy" title="Hướng dẫn Thiết lập WordPress Error Log trong WP-Config [NEW] 2"> </div> <header> <h4 class="title front-view-title">Hướng dẫn Thiết lập WordPress Error Log trong WP-Config [NEW]</h4> </header> </a> </article><!--.post.excerpt--> <article class="post excerpt last"> <a href="https://wordpresstipsaz.com/lam-the-nao-de-cai-thien-wordpress-websites-usability-new/" title="Làm thế nào để cải thiện WordPress Website’s Usability [NEW]" id="featured-thumbnail"> <div class="featured-thumbnail"> <img fifu-featured="1" width="210" height="150" src="https://dieuhau.com/wp-content/uploads/2016/11/Jetpack-1.jpg" class="attachment-schema-lite-related size-schema-lite-related wp-post-image" alt="Làm thế nào để cải thiện WordPress Website’s Usability [NEW]" loading="lazy" title="Làm thế nào để cải thiện WordPress Website’s Usability [NEW] 3"> </div> <header> <h4 class="title front-view-title">Làm thế nào để cải thiện WordPress Website’s Usability [NEW]</h4> </header> </a> </article><!--.post.excerpt--> </div> <!-- You can start editing here. --> </div> </div> </article> <aside class="sidebar c-4-12"> <div id="sidebars" class="sidebar"> <div class="sidebar_list"> <div id="search-2" class="widget widget_search"><form method="get" id="searchform" class="search-form" action="https://wordpresstipsaz.com" _lpchecked="1"> <fieldset> <input type="text" name="s" id="s" value=""> <input type="submit" value="Search" /> </fieldset> </form> </div><div id="block-3" class="widget widget_block"><div class="wp-container-1 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://wordpresstipsaz.com/lam-the-nao-de-xoa-tinh-nang-tu-dong-xoa-rac-trong-thu-muc-rac-new/">Làm thế nào để xoá tính năng tự động xóa rác trong thư mục Rác [NEW]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://wordpresstipsaz.com/11-loi-email-marketing-ma-nguoi-dung-wordpress-nen-tranh-new/">11 Lỗi Email Marketing mà người dùng WordPress nên tránh [NEW]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://wordpresstipsaz.com/10-ly-do-ban-khong-nen-tu-host-video-cua-chinh-minh-new/">10 lý do bạn không nên tự host video của chính mình [NEW]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://wordpresstipsaz.com/lam-the-nao-sua-loi-upload-failed-to-write-file-to-disk-new/">Làm thế nào sửa lỗi Upload: Failed to write file to disk [NEW]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://wordpresstipsaz.com/nhung-cach-don-gian-de-bao-ve-trang-wordpress-cua-ban-new/">Những cách đơn giản để bảo vệ trang WordPress của bạn [NEW]</a></li> </ul></div></div></div><div id="block-5" class="widget widget_block"><div class="wp-container-2 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Lưu trữ</h2><ul class=" wp-block-archives-list wp-block-archives"> <li><a href='https://wordpresstipsaz.com/2022/07/'>Tháng Bảy 2022</a></li> </ul></div></div></div><div id="block-6" class="widget widget_block"><div class="wp-container-3 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Chuyên mục</h2><ul class="wp-block-categories-list wp-block-categories"> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://wordpresstipsaz.com/blog/">Blog</a> </li> </ul></div></div></div> </div> </div><!--sidebars--> </aside> </div> </div> <footer id="site-footer" role="contentinfo" itemscope itemtype="http://schema.org/WPFooter"> <!--start copyrights--> <div class="copyrights"> <div class="container"> <div class="row" id="copyright-note"> <span><a href="https://wordpresstipsaz.com/" title="">wordpresstipsaz.com</a> Copyright © 2022.</span> <div class="top"> <a href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=2968cbe5-7a7e-4bcb-935e-43e86744dddc" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120l.png?ID=2968cbe5-7a7e-4bcb-935e-43e86744dddc" alt="DMCA.com Protection Status" /></a> <a href="#top" class="toplink">Back to Top ↑</a> </div> </div> </div> </div> <!--end copyrights--> </footer><!-- #site-footer --> <style>.wp-container-1 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-1 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-1 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <style>.wp-container-2 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-2 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-2 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <style>.wp-container-3 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-3 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-3 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://wordpresstipsaz.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2106' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/wordpresstipsaz.com\/wp-json\/","fifu_nonce":"2f4b3cf857"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://wordpresstipsaz.com/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=4.0.6' id='fifu-image-js-js'></script> </body> </html>