Thêm và xóa widget trong trang quản trị WordPress [NEW]Khi nhắc đến widget trong WordPress, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến các thành phần widget hiển thị bên ngoài trang web. Tuy nhiên widget mà mình đề cập trong bài viết này không phải để hiển thị bên ngoài website mà là widget bên trong trang quản trị, nó nằm trong phần Dashboard như hình dưới đây.

Thêm và xóa widget trong trang quản trị WordPress [NEW]

Và trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các widget mặc định cũng như tạo một widget mới trong trang quản trị để sử dụng nó hiển thị một số thông tin mà bạn muốn.

Thông tin:

  • API tiện ích con trên bảng điều khiển

[alert color=”orange” type=”alert-message-background” title=”Note” size=”small”]Trong bài này, bạn sẽ viết mã vào plugin đã tạo ở bài 2 của loạt bài này.[/alert]

Cách xóa tiện ích con mặc định trong trang quản trị

Nếu bạn cũng giống như tôi, các widget trong trang quản trị hầu như không sử dụng từ lâu vì nó cũng quá ít thông tin, chúng ta chỉ nên xóa nó đi để không phải xem nữa.

Để thực hiện việc này, chúng ta sẽ tạo một hàm và móc nó vào action hook có tên wp_dashboard_setup.


/**
* Xóa widget mặc định trong trang quản trị
*/
function tp_remove_default_admin_widget() {

}
add_action( ‘wp_dashboard_setup’, ‘tp_remove_default_admin_widget’ );

Và sau đó trong hàm này chúng ta sử dụng hàm remove_meta_box để xóa widget ở đây. Chức năng này được sử dụng vì các tiện ích con này là các hộp meta được tạo cho một loại trang được gọi là bảng điều khiển. Và ví dụ, tôi muốn xóa tiện ích WordPress News, có đoạn sau:


/**
* Xóa widget mặc định trong trang quản trị
*/
function tp_remove_default_admin_widget() {

remove_meta_box( ‘dashboard_primary’, ‘dashboard’, ‘side’ );

}
add_action( ‘wp_dashboard_setup’, ‘tp_remove_default_admin_widget’ );

Tương tự, bạn có thể xem danh sách các tên bảng điều khiển mặc định tại đây và nếu bạn muốn xóa một tên, hãy sao chép nó vào chức năng của bạn.

Trong trường hợp bạn muốn xóa hiển thị thông tin chào mừng trong Trang tổng quan, bạn phải sử dụng remove_action () và đặt mã này bên ngoài chức năng của bạn.

remove_action( ‘welcome_panel’, ‘wp_welcome_panel’ );

Cách tạo một widget trong trang quản trị

Thông thường khi tạo trang web cho khách hàng, chúng tôi có thể cần sử dụng Trang tổng quan để đăng thông báo nhắc nhở hoặc các chức năng nâng cao như nhận tin tức mới nhất trên trang web của chúng tôi hoặc cập nhật tỷ giá hối đoái vàng. cái gì đó… .phụ thuộc vào cấp độ mã của bạn.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một widget đơn giản và một widget hiển thị các bài đăng mới nhất trên trang của bạn thông qua RSS.

Trước tiên, chúng ta cũng tạo một hàm của riêng mình và móc nó vào action hook có tên wp_dashboard_setup. Và trong hàm này chúng ta sử dụng hàm wp_add_dashboard_widget () để tạo một widget mới.


/**
* Tạo widget trong trang quản trị
*/
function tp_create_admin_widget_notice() {
wp_add_dashboard_widget( ‘tp_notice’, ‘Ghi chú nhắc nhở’, ‘tp_create_admin_widget_notice_callback’ );
}
add_action( ‘wp_dashboard_setup’, ‘tp_create_admin_widget_notice’ );

Trong đoạn trên, tôi có:

wp_add_dashboard_widget( ‘tp_notice’, ‘Ghi chú nhắc nhở’, ‘tp_create_admin_widget_notice_callback’ );

Trong đó:

  • tp_notice: ID của widget, ID không được trùng với các widget khác.
  • Ghi chú nhắc nhở: Tên tiêu đề tiện ích con
  • tp_create_admin_widget_notice_callback: Tên của hàm mà nó sẽ thực thi trong widget này, đến đây bạn có thể hiểu hàm này chứa gì và nó sẽ hiển thị trong widget với ID tp_notice.

Được rồi, bây giờ hãy tạo hàm tp_create_admin_widget_notice_callback() mà chúng tôi đã khai báo ở trên để hiển thị nội dung cho widget đã tạo. Trong chức năng này, tôi tạm thời hiển thị một văn bản đơn giản.


function tp_create_admin_widget_notice_callback() {
echo ‘

Đây là nội dung mẫu trong bài hướng dẫn cách tạo một widget đơn giản trong trang quản trị.

‘;
}

Lưu lại và kết quả là chúng ta có:

admin-widget-2

Và nếu bạn muốn tạo một tiện ích hiển thị danh sách các bài đăng mới nhất trên trang web của bạn hoặc một trang web nào đó, hãy xem hướng dẫn trong bài viết Tạo tiện ích bảng điều khiển WordPress của riêng bạn cho bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào.

Vì bạn có toàn quyền truy cập vào mã PHP trong phần này, bạn có thể tự do tạo nội dung của riêng mình có thể hiển thị ở đây.

Theo cơ chế sử dụng thì đơn giản như vậy. Nhưng hy vọng khi bạn đã biết những điều đơn giản, bạn sẽ dễ dàng tìm ra những cách tốt hơn để sử dụng các widget trong trang quản trị hữu ích hơn.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện