Thêm logo và sửa footer trong trang quản trị WordPress [NEW]Trong bài viết tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress, chúng tôi đã thành công trong việc thay đổi logo và thay đổi màu tổng thể của trang đó. Tiếp tục bài viết này, chúng ta sẽ tiến hành tùy chỉnh các thành phần bên trong trang quản trị, và đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi văn bản dưới chân trang của trang quản trị và thêm logo của trang web vào đó cho giao diện. xây dựng thương hiệu nhiều hơn.

[alert color=”orange” type=”alert-message-background” title=”Note” size=”small”]Trong bài này, bạn sẽ viết mã vào plugin mà chúng ta đã tạo trong bài 2 của loạt bài này.[/alert]

Thêm logo vào trang quản trị

Vẫn quen thuộc, đầu tiên chúng ta tạo một hàm để thực hiện việc này và móc vào action hook có tên admin_notices.

/**
* Thêm logo vào trang quản trị WordPress
*/
function tp_admin_logo() {

}
add_action( ‘admin_notices’, ‘tp_admin_logo’ );

Trong hook này, nếu chúng ta in cái gì đó ra thì nó sẽ hiển thị lên đầu trang quản trị, vậy nếu in hình logo chúng ta sẽ có logo, đơn giản phải không?


/**
* Thêm logo vào trang quản trị WordPress
*/
function tp_admin_logo() {
echo ‘<br/> <img src="’ .plugins_url(‘images/logo.png’, __FILE__). ‘"/>’;
}
add_action( ‘admin_notices’, ‘tp_admin_logo’ );

Kết quả là chúng tôi có:

Thêm logo và sửa footer trong trang quản trị WordPress [NEW]

Và dựa trên điều này, chúng tôi có thể chèn bất kỳ thứ gì khác lên trên khu vực đó.

Thay đổi văn bản dưới chân trang của trang quản trị

Tham khảo trước: Hướng dẫn Móc lọc

Không giống như biểu trưng, ​​mặc định WordPress có một văn bản ở chân trang của trang quản trị mà bạn có thể thấy khi cuộn xuống cuối trang. Bây giờ chúng ta có thể dễ dàng thay đổi nó trở lại bằng cách sử dụng móc lọc và móc vào móc admin_footer_text. Tôi nhắc lại, tại sao lại sử dụng bộ lọc hook mà không phải action? Vì nó đã có sẵn nội dung nên bây giờ chúng ta cần “lọc” nó qua để chèn nội dung muốn hiển thị thay cho hook filter mặc định.

/**
* Sửa chữ dưới footer của trang quản trị
*/
function tp_admin_footer_credits( $text ) {
$text = ‘<p>Chào mừng bạn đến với website thachpham.com</p>’;
return $text;
}
add_filter( ‘admin_footer_text’, ‘tp_admin_footer_credits’ );

Khi lọc chúng ta nên gán cho hàm một tham số tên tùy ý, sau đó đặt nội dung cho tham số đó và sử dụng return để hiển thị nội dung, đó là cách phổ biến nhất để sử dụng bộ lọc.

Kết quả là chúng tôi có:

custom-admin-02

Vậy đó, trong bài viết này chúng tôi chỉ làm vậy để giảm bớt mệt mỏi. Trong các bài viết sau, mình sẽ có nhiều hướng dẫn để các bạn có thể tùy chỉnh trang quản trị WordPress tốt hơn nữa.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện