Thêm ảnh đại diện cho category [NEW]

Mặc định mỗi chuyên mục sẽ không hỗ trợ chúng ta thêm ảnh đại diện như các loại bài như Post và Page. Nhưng bây giờ WordPress cho phép chúng ta thêm trường tùy chỉnh vào phân loại, đó là lý do tại sao các plugin như Yoast hỗ trợ thêm trường tiêu đề và mô tả.

Cách thêm trường cho phân loại tôi sẽ phân tích và hướng dẫn sâu trong một bài viết khác, nhưng trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng nó từ một plugin có sẵn tên là Danh mục Hình ảnh để hỗ trợ thêm ảnh đại diện cho danh mục. Tất nhiên plugin này có thể hoạt động với phân loại tùy chỉnh.

Cài đặt và thêm hình ảnh

Sau khi cài đặt plugin Danh mục Hình ảnhbạn đi đến Bài viết -> Danh mục và chỉnh sửa một danh mục nhất định mà bạn muốn thêm ảnh, sau đó cuộn xuống để xem phần thêm ảnh.

Thêm ảnh đại diện cho category [NEW]

Khu vực để thêm hình ảnh vào danh mục

Bạn thêm ảnh như bình thường rồi nhấn Cập nhật để lưu lại.

Hiển thị hình ảnh trên trang danh mục

Trong plugin này, nó sẽ sử dụng chức năng z_taxonomy_image_url() để trả về đường dẫn của hình ảnh bạn đã thêm vào danh mục.

Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh trong vùng hiển thị danh mục (mẫu danh mục), thì hãy mở tệp category.php và thêm mã sau vào phần bạn muốn hiển thị:

<img src="<?php if (function_exists(‘z_taxonomy_image_url’)) echo z_taxonomy_image_url(); ?>" />

Ví dụ, tôi sử dụng chủ đề Hai mươi mười hai sau đó tôi sẽ thêm phần sau vào tệp category.php:

danh mục-hình ảnh-mã

xem thêm: Cấu trúc chủ đề WordPress.

Kết quả trả về mà chúng tôi có khi nhập danh mục có hình ảnh:

danh mục-hình ảnh-giao diện người dùng

Trong trường hợp bạn muốn đặt nó bên trong Loop (để sử dụng bên ngoài tệp index.php hoặc single.php), hãy sử dụng đoạn mã sau để lấy liên kết hình ảnh.

Hiển thị hình ảnh trên trang chủ

Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh trên trang chủ cho mỗi bài đăng, bạn không thể sử dụng mã ở trên vì nó không hiểu truy vấn hiện tại của nó thuộc danh mục nào. Mã hiển thị bên ngoài trang chủ sẽ là:


<?php foreach (get_the_category() as $cat) : ?>
<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($cat->term_id); ?>" />
<?php endforeach; ?>

Lưu ý rằng bạn phải đặt phần này bên trong vòng lặp. Hãy thử đặt nó lên trên hàm the_title() bao gồm trong chủ đề như sau:

danh mục-hình ảnh-chỉ mục

Và bạn có thể sử dụng mã tương tự để hiển thị hình ảnh trong tệp single.php.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết tại trang hướng dẫn sử dụng Hình ảnh Danh mục.

Vậy là bây giờ bạn đã có thể có chức năng hiển thị hình ảnh cho danh mục rồi: D, rất dễ làm mà không cần phải đụng mã quá nhiều. Cách này thường áp dụng cho những bạn muốn làm chức năng thay vì hiển thị ảnh đại diện của bài viết mà sẽ hiển thị ảnh đại diện của chuyên mục để biết bài viết thuộc thể loại nào, cũng là một kiểu hay.

Đánh giá nội dung này