Thay thông tin gửi email trong WordPress [NEW]

Theo mặc định trong WordPress, tất cả các email gửi đi từ trang web của bạn (email thông báo, gửi biểu mẫu, ..) đều có dạng [email protected] Điều này có thể có tác động rất lớn đến bạn vì ba lý do:

  • Người nhận email không thể trả lời bạn.
  • Email được chuyển đến mục Spam.
  • Và không chuyên nghiệp.

Ví dụ, mặc định bạn gửi email từ biểu mẫu Contact Form 7 thì tất cả các email sẽ chuyển sang dạng thư rác và nhiều bạn lầm tưởng rằng mình không nhận được thư.

Để khắc phục nhược điểm này, hãy cài đặt plugin WP Simple Email Sender và truy cập Cài đặt -> Email đơn WP và đánh dấu vào phần sau để sử dụng thông tin trong Cài đặt chung.

Thay thông tin gửi email trong WordPress [NEW]

Thay đổi thông tin người gửi email trong WordPress

Hoặc nếu bạn muốn sử dụng một email khác, hãy đảm bảo rằng bạn nhập email vào trường Địa chỉ Từ làm địa chỉ email thực và email đó phải được nhận hoặc gửi đúng cách vì để tránh Gmail hoặc các nhà cung cấp khác liệt kê nó. Thư rác.

Chỉ có vậy thôi, nhưng tôi nghĩ nếu bạn chưa làm thì càng sớm càng tốt. Nếu bạn gặp sự cố với plugin Contact Form 7 (ngoại trừ lỗi không gửi được mail) thì hãy thử áp dụng plugin này và xem kết quả.

Đánh giá nội dung này