Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ HOT nhất

Post:Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ

Tự tạo website với Google Sites hoàn toàn miễn phí và vô cùng dễ dàng. Không chỉ dễ sử dụngvà miễn phí mà Google Sites còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google.
——————————————————-
00:00 Các công cụ tạo website
01:17 Truy cập Google Sites
01:39 Template Gallery
01:49 Tạo trang web
02:10 Logo, Favicon
02:38 Themes – tùy chỉnh giao diện
03:23 Đổi hình bìa trang
04:12 Phân chân trang – Page Footer
04:35 Chế độ Preview xem trước
04:56 Tạo hệ thống trang
06:50 Tùy chỉnh Thanh điều hướng
07:18 Hộp văn bản
07:49 Hình ảnh
08:55 Di chuyển các Phần, tạo Bố cục
09:40 Chèn tập tin từ Google Drive
10:16 Embed trang web
10:43 Nhúng thanh chơi nhạc vào web
11:39 Nhúng bảng tin thời tiết vào web
12:16 Chọn Bố cục có sẵn
12:34 “Nhóm có thể thu gọn”
13:01 Tạo mục lục tự động
13:19 Tạo băng chuyền hình ảnh
13:49 Tạo nút bấm và đường kẻ phân chia
14:13 Tạo “Phần giữ chỗ”
14:38 Chèn video Youtube
14:50 Chèn bản đồ Google Maps
15:05 Chèn lịch, Docs, Slides, Sheets…
15:35 Chèn Google Forms
15:59 Chèn Microsoft Forms
16:24 Chế độ Chia sẻ và Cộng tác
16:44 Lưu và các phiên bản chỉnh sửa
16:58 Hiển thị thời gian cập nhật của web
17:19 Tạo thông báo đầu trang web
17:39 Xuất bản trang web
18:30 Cập nhật trang web, đổi tên trang web, tạm ngưng trang web
18:47 Quản lý các trang web đã tạo
——————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=52luX6okZ78

Tags của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ: #Tạo #Website #miễn #phí #với #Google #Sites #Hướng #dẫn #đầy #đủ

Bài viết Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ có nội dung như sau: Tự tạo website với Google Sites hoàn toàn miễn phí và vô cùng dễ dàng. Không chỉ dễ sử dụngvà miễn phí mà Google Sites còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google.
——————————————————-
00:00 Các công cụ tạo website
01:17 Truy cập Google Sites
01:39 Template Gallery
01:49 Tạo trang web
02:10 Logo, Favicon
02:38 Themes – tùy chỉnh giao diện
03:23 Đổi hình bìa trang
04:12 Phân chân trang – Page Footer
04:35 Chế độ Preview xem trước
04:56 Tạo hệ thống trang
06:50 Tùy chỉnh Thanh điều hướng
07:18 Hộp văn bản
07:49 Hình ảnh
08:55 Di chuyển các Phần, tạo Bố cục
09:40 Chèn tập tin từ Google Drive
10:16 Embed trang web
10:43 Nhúng thanh chơi nhạc vào web
11:39 Nhúng bảng tin thời tiết vào web
12:16 Chọn Bố cục có sẵn
12:34 “Nhóm có thể thu gọn”
13:01 Tạo mục lục tự động
13:19 Tạo băng chuyền hình ảnh
13:49 Tạo nút bấm và đường kẻ phân chia
14:13 Tạo “Phần giữ chỗ”
14:38 Chèn video Youtube
14:50 Chèn bản đồ Google Maps
15:05 Chèn lịch, Docs, Slides, Sheets…
15:35 Chèn Google Forms
15:59 Chèn Microsoft Forms
16:24 Chế độ Chia sẻ và Cộng tác
16:44 Lưu và các phiên bản chỉnh sửa
16:58 Hiển thị thời gian cập nhật của web
17:19 Tạo thông báo đầu trang web
17:39 Xuất bản trang web
18:30 Cập nhật trang web, đổi tên trang web, tạm ngưng trang web
18:47 Quản lý các trang web đã tạo
——————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ HOT nhất

Từ khóa của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ: thiết kế web miễn phí

Thông tin khác của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ:

Xem ngay video Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ

Tự tạo website với Google Sites hoàn toàn miễn phí và vô cùng dễ dàng. Không chỉ dễ sử dụngvà miễn phí mà Google Sites còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google.
——————————————————-
00:00 Các công cụ tạo website
01:17 Truy cập Google Sites
01:39 Template Gallery
01:49 Tạo trang web
02:10 Logo, Favicon
02:38 Themes – tùy chỉnh giao diện
03:23 Đổi hình bìa trang
04:12 Phân chân trang – Page Footer
04:35 Chế độ Preview xem trước
04:56 Tạo hệ thống trang
06:50 Tùy chỉnh Thanh điều hướng
07:18 Hộp văn bản
07:49 Hình ảnh
08:55 Di chuyển các Phần, tạo Bố cục
09:40 Chèn tập tin từ Google Drive
10:16 Embed trang web
10:43 Nhúng thanh chơi nhạc vào web
11:39 Nhúng bảng tin thời tiết vào web
12:16 Chọn Bố cục có sẵn
12:34 “Nhóm có thể thu gọn”
13:01 Tạo mục lục tự động
13:19 Tạo băng chuyền hình ảnh
13:49 Tạo nút bấm và đường kẻ phân chia
14:13 Tạo “Phần giữ chỗ”
14:38 Chèn video Youtube
14:50 Chèn bản đồ Google Maps
15:05 Chèn lịch, Docs, Slides, Sheets…
15:35 Chèn Google Forms
15:59 Chèn Microsoft Forms
16:24 Chế độ Chia sẻ và Cộng tác
16:44 Lưu và các phiên bản chỉnh sửa
16:58 Hiển thị thời gian cập nhật của web
17:19 Tạo thông báo đầu trang web
17:39 Xuất bản trang web
18:30 Cập nhật trang web, đổi tên trang web, tạm ngưng trang web
18:47 Quản lý các trang web đã tạo
——————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=52luX6okZ78

Tags của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ: #Tạo #Website #miễn #phí #với #Google #Sites #Hướng #dẫn #đầy #đủ

Bài viết Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ có nội dung như sau: Tự tạo website với Google Sites hoàn toàn miễn phí và vô cùng dễ dàng. Không chỉ dễ sử dụngvà miễn phí mà Google Sites còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google.
——————————————————-
00:00 Các công cụ tạo website
01:17 Truy cập Google Sites
01:39 Template Gallery
01:49 Tạo trang web
02:10 Logo, Favicon
02:38 Themes – tùy chỉnh giao diện
03:23 Đổi hình bìa trang
04:12 Phân chân trang – Page Footer
04:35 Chế độ Preview xem trước
04:56 Tạo hệ thống trang
06:50 Tùy chỉnh Thanh điều hướng
07:18 Hộp văn bản
07:49 Hình ảnh
08:55 Di chuyển các Phần, tạo Bố cục
09:40 Chèn tập tin từ Google Drive
10:16 Embed trang web
10:43 Nhúng thanh chơi nhạc vào web
11:39 Nhúng bảng tin thời tiết vào web
12:16 Chọn Bố cục có sẵn
12:34 “Nhóm có thể thu gọn”
13:01 Tạo mục lục tự động
13:19 Tạo băng chuyền hình ảnh
13:49 Tạo nút bấm và đường kẻ phân chia
14:13 Tạo “Phần giữ chỗ”
14:38 Chèn video Youtube
14:50 Chèn bản đồ Google Maps
15:05 Chèn lịch, Docs, Slides, Sheets…
15:35 Chèn Google Forms
15:59 Chèn Microsoft Forms
16:24 Chế độ Chia sẻ và Cộng tác
16:44 Lưu và các phiên bản chỉnh sửa
16:58 Hiển thị thời gian cập nhật của web
17:19 Tạo thông báo đầu trang web
17:39 Xuất bản trang web
18:30 Cập nhật trang web, đổi tên trang web, tạm ngưng trang web
18:47 Quản lý các trang web đã tạo
——————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ HOT nhất

Từ khóa của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ: thiết kế web miễn phí

Thông tin khác của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ:

Xem ngay video Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ

Tự tạo website với Google Sites hoàn toàn miễn phí và vô cùng dễ dàng. Không chỉ dễ sử dụngvà miễn phí mà Google Sites còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google.
——————————————————-
00:00 Các công cụ tạo website
01:17 Truy cập Google Sites
01:39 Template Gallery
01:49 Tạo trang web
02:10 Logo, Favicon
02:38 Themes – tùy chỉnh giao diện
03:23 Đổi hình bìa trang
04:12 Phân chân trang – Page Footer
04:35 Chế độ Preview xem trước
04:56 Tạo hệ thống trang
06:50 Tùy chỉnh Thanh điều hướng
07:18 Hộp văn bản
07:49 Hình ảnh
08:55 Di chuyển các Phần, tạo Bố cục
09:40 Chèn tập tin từ Google Drive
10:16 Embed trang web
10:43 Nhúng thanh chơi nhạc vào web
11:39 Nhúng bảng tin thời tiết vào web
12:16 Chọn Bố cục có sẵn
12:34 “Nhóm có thể thu gọn”
13:01 Tạo mục lục tự động
13:19 Tạo băng chuyền hình ảnh
13:49 Tạo nút bấm và đường kẻ phân chia
14:13 Tạo “Phần giữ chỗ”
14:38 Chèn video Youtube
14:50 Chèn bản đồ Google Maps
15:05 Chèn lịch, Docs, Slides, Sheets…
15:35 Chèn Google Forms
15:59 Chèn Microsoft Forms
16:24 Chế độ Chia sẻ và Cộng tác
16:44 Lưu và các phiên bản chỉnh sửa
16:58 Hiển thị thời gian cập nhật của web
17:19 Tạo thông báo đầu trang web
17:39 Xuất bản trang web
18:30 Cập nhật trang web, đổi tên trang web, tạm ngưng trang web
18:47 Quản lý các trang web đã tạo
——————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=52luX6okZ78

Tags của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ: #Tạo #Website #miễn #phí #với #Google #Sites #Hướng #dẫn #đầy #đủ

Bài viết Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ có nội dung như sau: Tự tạo website với Google Sites hoàn toàn miễn phí và vô cùng dễ dàng. Không chỉ dễ sử dụngvà miễn phí mà Google Sites còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google.
——————————————————-
00:00 Các công cụ tạo website
01:17 Truy cập Google Sites
01:39 Template Gallery
01:49 Tạo trang web
02:10 Logo, Favicon
02:38 Themes – tùy chỉnh giao diện
03:23 Đổi hình bìa trang
04:12 Phân chân trang – Page Footer
04:35 Chế độ Preview xem trước
04:56 Tạo hệ thống trang
06:50 Tùy chỉnh Thanh điều hướng
07:18 Hộp văn bản
07:49 Hình ảnh
08:55 Di chuyển các Phần, tạo Bố cục
09:40 Chèn tập tin từ Google Drive
10:16 Embed trang web
10:43 Nhúng thanh chơi nhạc vào web
11:39 Nhúng bảng tin thời tiết vào web
12:16 Chọn Bố cục có sẵn
12:34 “Nhóm có thể thu gọn”
13:01 Tạo mục lục tự động
13:19 Tạo băng chuyền hình ảnh
13:49 Tạo nút bấm và đường kẻ phân chia
14:13 Tạo “Phần giữ chỗ”
14:38 Chèn video Youtube
14:50 Chèn bản đồ Google Maps
15:05 Chèn lịch, Docs, Slides, Sheets…
15:35 Chèn Google Forms
15:59 Chèn Microsoft Forms
16:24 Chế độ Chia sẻ và Cộng tác
16:44 Lưu và các phiên bản chỉnh sửa
16:58 Hiển thị thời gian cập nhật của web
17:19 Tạo thông báo đầu trang web
17:39 Xuất bản trang web
18:30 Cập nhật trang web, đổi tên trang web, tạm ngưng trang web
18:47 Quản lý các trang web đã tạo
——————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ HOT nhất

Từ khóa của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ: thiết kế web miễn phí

Thông tin khác của Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ:
Video này hiện tại có 20586 lượt view, ngày tạo video là 2021-12-14 10:11:23 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=52luX6okZ78 , thẻ tag: #Tạo #Website #miễn #phí #với #Google #Sites #Hướng #dẫn #đầy #đủ

Cảm ơn bạn đã xem video: Tạo Website miễn phí với Google Sites – Hướng dẫn đầy đủ.