Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0 [NEW]

Nếu bạn đã cập nhật lên WordPress 4.0, bạn có thể không thấy hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt nếu bạn sử dụng plugin Codestyling Localizati0n hoặc các tệp ngôn ngữ trong theme / plugin.

Thực chất đây không phải là lỗi mà chỉ là một sự thay đổi của WordPress, vì hiện tại họ không sử dụng hằng số WP_LANG trong tệp wp-config.php để xác định ngôn ngữ nữa mà sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu.

Nên tham khảo: Cách cài đặt phiên bản tiếng Việt cho WordPress

Cách sửa lỗi

Chỉnh sửa trong Cài đặt

Đầu tiên, vào tệp wp-config.php để xem có dòng define('WP_LANG', 'vi_VN'); không, nếu không thì thêm.

Sau đó, bạn nhập Cài đặt -> Chungcuộn xuống phần Ngôn ngữ Trang web và chọn ngôn ngữ bạn đang sử dụng rồi bấm Lưu.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0 [NEW]Trong trường hợp nó không hiển thị loại ngôn ngữ bạn cần sử dụng, vui lòng vào cơ sở dữ liệu để khắc phục.

Chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu

Bạn vào PhpMyAdmin -> chọn cơ sở dữ liệu đang sử dụng và nhấn Tìm kiếm.

searchdbSau khi thiết lập tìm kiếm như bên dưới.
searchdb-wplang

Điều đó có nghĩa là bạn tìm kiếm bằng các từ khóa WPLANG tại bàn wp_options. Sau đó nhấn nút Bắt đầu bên dưới. Bây giờ nó sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm, nhấn nút Browse tại bảng wp_options.

searchdb-duyệtVà nhấp vào Chỉnh sửa trong tùy chọn WPLANG.

wplang-editdb

và thay đổi option_value trở lại mã ngôn ngữ bạn cần áp dụng. Nhấn Đi để lưu kết quả.

wplang-editdb2

Xong, bạn có thể dùng thử xem có hiệu quả không nhé.

Đánh giá nội dung này