Sử dụng Variable VV cho VVV để cài WordPress nhanh [NEW]

Nhìn vào tiêu đề bài viết, có thể bạn sẽ hơi khó hiểu vì nó đều là V. Nhưng Variable VV (new fork by bradp) là tên một công cụ sử dụng với VVV để tạo trang web WordPress mới nhanh hơn và linh hoạt hơn. Bạn không cần phải tự viết script Auto Site Setup, không cần chỉnh sửa file hosts, không cần gì cả, chỉ cần chạy một số dòng lệnh mà thôi.

Cài đặt VV biến trên OS X

Nếu bạn sử dụng OS X, bạn có thể sử dụng homebrew để cài đặt.

$ brew install bradp/vv/vv

Sau đó truy cập vào thư mục / vvv-tut / và gõ lệnh vv --helpnó sẽ hỏi bạn đây có phải là thư mục cài đặt VVV hay không, hãy nhấn Y và Enter.

Cài đặt VV biến trên Linux

Bạn sao chép nguồn VV vào máy tính và sao chép nó vào thư mục / bin / bash

$ git clone https://github.com/bradp/vv && mv vv /bin/bash/vv

Thêm trang web mới với VV biến

Để thêm một trang web mới, bạn sử dụng lệnh etc create. Với lệnh này, nó sẽ thực hiện những việc như:

 • Khởi động lại Vagrant bằng lệnh vagrant halt.
 • Tạo thư mục chứa trang web trong thư mục www của VVV. Nó sẽ bao gồm các tệp cấu hình thiết lập trang web tự động như vv-init.sh, vvv-hosts và wp-cli.yml.
 • Sau đó khởi động lại bằng cách tạo lại Vagrant với lệnh vagrant up –provision.

Hãy thử xem, đầu tiên bạn cần truy cập vào thư mục / vvv-tut / và bây giờ chúng ta cần tạo một trang web có tên là thachpham-test.dev. Tôi gõ lệnh vv create trước.

$ vv create

Nó sẽ hiển thị nếu đây là một thư mục VVV hay không, nhấn Y và Enter. Sau đó điền các thông tin sau:

 • Tên của thư mục trang web mới: Tên của thư mục cần đặt để nó tạo trong thư mục www.
 • Miền sử dụng: Tên miền sẽ sử dụng cho thư mục đó.
 • Phiên bản WordPress để cài đặt: Loại phiên bản WordPress để cài đặt, bạn có hai lựa chọn: trunk (bản beta cam kết liên tục) hoặc để trống nếu cần dùng bản ổn định mới nhất.
 • Cài đặt dưới dạng multisite? (y / N): Bạn muốn cài đặt WordPress Multisite, gõ y hoặc n.
 • Git repo để sao chép dưới dạng wp-content: Địa chỉ của kho lưu trữ git chứa dữ liệu wp-content mà bạn muốn nó tích hợp vào. Để trống để bỏ qua.
 • Tệp SQL cục bộ để nhập cho cơ sở dữ liệu: Đường dẫn đến tệp .sql trên máy nếu bạn cần nhập dữ liệu SQL hiện có. Để trống để bỏ qua.
 • Xóa các chủ đề và plugin mặc định? (y / N): Tùy chọn loại bỏ chủ đề và plugin mặc định.
 • Thêm nội dung mẫu vào trang web (y / N): Tùy chọn nhập dữ liệu mẫu vào trang web.
 • Bật WP_DEBUG và WP_DEBUG_LOG (y / N): Tùy chọn bật các tính năng WP_DEBUG và WP_DEBUG_LOG.

Cuối cùng nó sẽ hỏi bạn có muốn tiếp tục không, nhấn Y rồi Enter.

Sử dụng Variable VV cho VVV để cài WordPress nhanh [NEW]

Sau đó, sử dụng lệnh này để khởi động lại Vagrant và tạo lại.

$ vagrant halt && vagrant up --provision

Cuối cùng, hãy thử truy cập trang web bạn đã tạo bằng Variable VV.

Xóa trang web trong VV

Để xóa trang web được cài đặt trong VV, bạn cũng có thể chỉ cần sử dụng lệnh etc delete, ví dụ:

$ vv delte thachpham-test.dev

Cách sử dụng Variable VV đơn giản như vậy nhưng ít ra nó cũng giúp bạn thêm website vào VVV dễ dàng hơn thay vì phải làm thủ công như các bài hướng dẫn trước phải không nào? Hi vọng đây là một lựa chọn mới thú vị hơn để bạn có thể dễ dàng cài đặt các trang web hỗ trợ làm việc trên máy ảo thuận tiện hơn.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện