PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG HOT nhất

Post:PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG

Philomation #1: Triết lí Âm Dương

#Philosapiens #TriếtHọc #Philosophy #Philomation #ÂmDương

Triết lí Âm Dương trong văn hóa của người phương Đông phải chăng đã rất quen thuộc? Âm (yin) và Dương (yang) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu (khí vô hình) tạo nên toàn bộ vũ trụ. Quy chiếu vào thế giới vạn vật, có thể thấy vô vàn những cặp đại diện cho Âm và Dương: Trời-Đất; nam-nữ; thủy-hỏa; Mặt Trời-Mặt Trăng… Triết lí Âm Dương vận động dựa trên những quan hệ nội tại bền vững: vừa đối lập, tương phản, mâu thuẫn, ước chế nhau; lại đồng thời nương tựa, bổ khuyết, liên hệ chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể để cùng tồn tại. Âm và Dương vừa vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật phản phục, đồng thời lại luôn tìm cách trở về trạng thái quân bình hài hòa giữa hai mặt. Những đặc tính này đã phản ánh sự biến hóa khôn lường kì diệu của vạn vật trong vũ trụ và đời sống xã hội của con người.

► Credit:
Script: HTT, Bảo Ngọc, Ya
Voice: Ya, Bảo Ngọc, Phưn Phưn
Design & edit: Ngọc Châu, Minh Ánh Lê, HMT, Hoài Thương, Hà Vy
Music: Peritune – Shizima3
Shizima3 by Peritune
Creative Commons — CC BY 3.0

► Follow Philosapiens:
Fanpage:
Group:
Gmail: philosapienscircle@gmail.com
Wordpress:

PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Bb4jh6U8Epw

Tags của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG: #PHILOMATION #TRIẾT #LÍ #ÂM #DƯƠNG

Bài viết PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG có nội dung như sau: Philomation #1: Triết lí Âm Dương

#Philosapiens #TriếtHọc #Philosophy #Philomation #ÂmDương

Triết lí Âm Dương trong văn hóa của người phương Đông phải chăng đã rất quen thuộc? Âm (yin) và Dương (yang) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu (khí vô hình) tạo nên toàn bộ vũ trụ. Quy chiếu vào thế giới vạn vật, có thể thấy vô vàn những cặp đại diện cho Âm và Dương: Trời-Đất; nam-nữ; thủy-hỏa; Mặt Trời-Mặt Trăng… Triết lí Âm Dương vận động dựa trên những quan hệ nội tại bền vững: vừa đối lập, tương phản, mâu thuẫn, ước chế nhau; lại đồng thời nương tựa, bổ khuyết, liên hệ chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể để cùng tồn tại. Âm và Dương vừa vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật phản phục, đồng thời lại luôn tìm cách trở về trạng thái quân bình hài hòa giữa hai mặt. Những đặc tính này đã phản ánh sự biến hóa khôn lường kì diệu của vạn vật trong vũ trụ và đời sống xã hội của con người.

► Credit:
Script: HTT, Bảo Ngọc, Ya
Voice: Ya, Bảo Ngọc, Phưn Phưn
Design & edit: Ngọc Châu, Minh Ánh Lê, HMT, Hoài Thương, Hà Vy
Music: Peritune – Shizima3
Shizima3 by Peritune
Creative Commons — CC BY 3.0

► Follow Philosapiens:
Fanpage:
Group:
Gmail: philosapienscircle@gmail.com
Wordpress:

PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG HOT nhất

Từ khóa của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG: wordpress âm dương

Thông tin khác của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG:

Xem ngay video PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG

Philomation #1: Triết lí Âm Dương

#Philosapiens #TriếtHọc #Philosophy #Philomation #ÂmDương

Triết lí Âm Dương trong văn hóa của người phương Đông phải chăng đã rất quen thuộc? Âm (yin) và Dương (yang) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu (khí vô hình) tạo nên toàn bộ vũ trụ. Quy chiếu vào thế giới vạn vật, có thể thấy vô vàn những cặp đại diện cho Âm và Dương: Trời-Đất; nam-nữ; thủy-hỏa; Mặt Trời-Mặt Trăng… Triết lí Âm Dương vận động dựa trên những quan hệ nội tại bền vững: vừa đối lập, tương phản, mâu thuẫn, ước chế nhau; lại đồng thời nương tựa, bổ khuyết, liên hệ chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể để cùng tồn tại. Âm và Dương vừa vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật phản phục, đồng thời lại luôn tìm cách trở về trạng thái quân bình hài hòa giữa hai mặt. Những đặc tính này đã phản ánh sự biến hóa khôn lường kì diệu của vạn vật trong vũ trụ và đời sống xã hội của con người.

► Credit:
Script: HTT, Bảo Ngọc, Ya
Voice: Ya, Bảo Ngọc, Phưn Phưn
Design & edit: Ngọc Châu, Minh Ánh Lê, HMT, Hoài Thương, Hà Vy
Music: Peritune – Shizima3
Shizima3 by Peritune
Creative Commons — CC BY 3.0

► Follow Philosapiens:
Fanpage:
Group:
Gmail: philosapienscircle@gmail.com
Wordpress:

PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Bb4jh6U8Epw

Tags của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG: #PHILOMATION #TRIẾT #LÍ #ÂM #DƯƠNG

Bài viết PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG có nội dung như sau: Philomation #1: Triết lí Âm Dương

#Philosapiens #TriếtHọc #Philosophy #Philomation #ÂmDương

Triết lí Âm Dương trong văn hóa của người phương Đông phải chăng đã rất quen thuộc? Âm (yin) và Dương (yang) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu (khí vô hình) tạo nên toàn bộ vũ trụ. Quy chiếu vào thế giới vạn vật, có thể thấy vô vàn những cặp đại diện cho Âm và Dương: Trời-Đất; nam-nữ; thủy-hỏa; Mặt Trời-Mặt Trăng… Triết lí Âm Dương vận động dựa trên những quan hệ nội tại bền vững: vừa đối lập, tương phản, mâu thuẫn, ước chế nhau; lại đồng thời nương tựa, bổ khuyết, liên hệ chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể để cùng tồn tại. Âm và Dương vừa vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật phản phục, đồng thời lại luôn tìm cách trở về trạng thái quân bình hài hòa giữa hai mặt. Những đặc tính này đã phản ánh sự biến hóa khôn lường kì diệu của vạn vật trong vũ trụ và đời sống xã hội của con người.

► Credit:
Script: HTT, Bảo Ngọc, Ya
Voice: Ya, Bảo Ngọc, Phưn Phưn
Design & edit: Ngọc Châu, Minh Ánh Lê, HMT, Hoài Thương, Hà Vy
Music: Peritune – Shizima3
Shizima3 by Peritune
Creative Commons — CC BY 3.0

► Follow Philosapiens:
Fanpage:
Group:
Gmail: philosapienscircle@gmail.com
Wordpress:

PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG HOT nhất

Từ khóa của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG: wordpress âm dương

Thông tin khác của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG:

Xem ngay video PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG

Philomation #1: Triết lí Âm Dương

#Philosapiens #TriếtHọc #Philosophy #Philomation #ÂmDương

Triết lí Âm Dương trong văn hóa của người phương Đông phải chăng đã rất quen thuộc? Âm (yin) và Dương (yang) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu (khí vô hình) tạo nên toàn bộ vũ trụ. Quy chiếu vào thế giới vạn vật, có thể thấy vô vàn những cặp đại diện cho Âm và Dương: Trời-Đất; nam-nữ; thủy-hỏa; Mặt Trời-Mặt Trăng… Triết lí Âm Dương vận động dựa trên những quan hệ nội tại bền vững: vừa đối lập, tương phản, mâu thuẫn, ước chế nhau; lại đồng thời nương tựa, bổ khuyết, liên hệ chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể để cùng tồn tại. Âm và Dương vừa vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật phản phục, đồng thời lại luôn tìm cách trở về trạng thái quân bình hài hòa giữa hai mặt. Những đặc tính này đã phản ánh sự biến hóa khôn lường kì diệu của vạn vật trong vũ trụ và đời sống xã hội của con người.

► Credit:
Script: HTT, Bảo Ngọc, Ya
Voice: Ya, Bảo Ngọc, Phưn Phưn
Design & edit: Ngọc Châu, Minh Ánh Lê, HMT, Hoài Thương, Hà Vy
Music: Peritune – Shizima3
Shizima3 by Peritune
Creative Commons — CC BY 3.0

► Follow Philosapiens:
Fanpage:
Group:
Gmail: philosapienscircle@gmail.com
Wordpress:

PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Bb4jh6U8Epw

Tags của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG: #PHILOMATION #TRIẾT #LÍ #ÂM #DƯƠNG

Bài viết PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG có nội dung như sau: Philomation #1: Triết lí Âm Dương

#Philosapiens #TriếtHọc #Philosophy #Philomation #ÂmDương

Triết lí Âm Dương trong văn hóa của người phương Đông phải chăng đã rất quen thuộc? Âm (yin) và Dương (yang) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu (khí vô hình) tạo nên toàn bộ vũ trụ. Quy chiếu vào thế giới vạn vật, có thể thấy vô vàn những cặp đại diện cho Âm và Dương: Trời-Đất; nam-nữ; thủy-hỏa; Mặt Trời-Mặt Trăng… Triết lí Âm Dương vận động dựa trên những quan hệ nội tại bền vững: vừa đối lập, tương phản, mâu thuẫn, ước chế nhau; lại đồng thời nương tựa, bổ khuyết, liên hệ chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể để cùng tồn tại. Âm và Dương vừa vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật phản phục, đồng thời lại luôn tìm cách trở về trạng thái quân bình hài hòa giữa hai mặt. Những đặc tính này đã phản ánh sự biến hóa khôn lường kì diệu của vạn vật trong vũ trụ và đời sống xã hội của con người.

► Credit:
Script: HTT, Bảo Ngọc, Ya
Voice: Ya, Bảo Ngọc, Phưn Phưn
Design & edit: Ngọc Châu, Minh Ánh Lê, HMT, Hoài Thương, Hà Vy
Music: Peritune – Shizima3
Shizima3 by Peritune
Creative Commons — CC BY 3.0

► Follow Philosapiens:
Fanpage:
Group:
Gmail: philosapienscircle@gmail.com
Wordpress:

PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG HOT nhất

Từ khóa của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG: wordpress âm dương

Thông tin khác của PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG:
Video này hiện tại có 493 lượt view, ngày tạo video là 2021-10-29 19:30:07 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=Bb4jh6U8Epw , thẻ tag: #PHILOMATION #TRIẾT #LÍ #ÂM #DƯƠNG

Cảm ơn bạn đã xem video: PHILOMATION #1: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG.