[Multisite] Hướng dẫn cài đặt WordPress Multisite [NEW]

[alert color=”orange” type=”alert-message-background” title=”Nên cài ở website mới” size=”small”]Nếu đang trong giai đoạn tìm hiểu, bạn nên cài đặt WordPress Multisite trên trang web mới để tránh lỗi ảnh hưởng đến trang web chính.[/alert]Việc cài đặt WordPress Multisite rất đơn giản mà chúng ta chỉ cần thực hiện với 2 bước. Trong phần hướng dẫn này, mình sẽ làm trên website mẹ với tên miền thachpham.net, bạn có thể chọn bất kỳ tên miền nào và đã được cài đặt sẵn WordPress.

Kích hoạt WordPress Multisite

Bây giờ bạn mở tệp wp-config.php của trang web mẹ cần kích hoạt tính năng này và chèn vào bên dưới <?php.

define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true );

[Multisite] Hướng dẫn cài đặt WordPress Multisite [NEW]

Sau đó quay lại trang quản trị WordPress để tìm mục [textmarker color=”3363FF”]Công cụ -> Thiết lập mạng[/textmarker] để bắt đầu cài đặt.

caidat-multisite2

Nhưng trước khi cài đặt, chúng ta cần xác định xem nên sử dụng loại WordPress Multisite nào, hiện tại nó có 2 loại:

  • Tên miền phụ: Trang web con sẽ là một địa chỉ dưới dạng tên miền phụ của trang web mẹ. Ví dụ wordpress.thachpham.net, seo.thachpham.net, hosting.thachpham.net… Và nếu sử dụng kiểu này thì bạn sẽ cần thiết lập DNS ký tự đại diện như mình hướng dẫn bên dưới.
  • Thư mục con: Các trang con sẽ là một địa chỉ dưới dạng một thư mục con. Ví dụ: thachpham.net/wordpress, thachpham.net/seo, thachpham.net/hosting,…

Phần Chi tiết mạng Nhập tên mạng và địa chỉ email của quản trị viên cao nhất.

Sau đó nhấp vào. cái nút Cài đặt để bắt đầu cài đặt. Nó sẽ đưa bạn đến trang tiếp theo và bắt đầu chèn mã vào tệp theo hướng dẫn. Cụ thể, hãy chèn đoạn mã trên vào bên dưới <?php Trong wp-config.php và phía mã là để thay thế mã có sẵn trong .htaccess (nếu bạn sử dụng Máy chủ được chia sẻ hoặc Máy chủ web Apache):

caidat-multisite3

[toggles title=”Nếu bạn dùng NGINX”]Nếu bạn muốn sử dụng NGINX làm máy chủ web với PHP-FPM, tôi khuyên bạn nên sử dụng EasyEngine và cài đặt trang web WordPress với tính năng Multisite có sẵn bằng lệnh:

ee site create domain.com --wpsubdom # sử dụng subdomain cho website con
ee site create domain.com --wpsubdir # sử dụng subdirectory cho website con

[/toggles]

Sau khi chèn các mã cần thiết, hãy nhấn nút Đăng nhập để đăng nhập lại và bây giờ bạn sẽ thấy trên menu quản trị một phần bổ sung Các trang web của tôi để truy cập các trang web phụ.

caidat-multisite4

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt WordPress Multisite.

Thiết lập DNS ký tự đại diện

Nếu bạn sử dụng tên miền phụ làm tên miền phụ, bạn phải thiết lập DNS ký tự đại diện bằng cách thêm bản ghi vào DNS như sau:

* IN A 127.0.0.1

Trong đó bạn thay đổi 127.0.0.1 tới IP của máy chủ chứa trang web. Đây là ví dụ về việc tôi thiết lập DNS ký tự đại diện khi tôi sử dụng DNS tại CloudFlare:

Phần kết

Ở phần này, bạn đã kích hoạt thành công tính năng WordPress Multisite, việc còn lại chỉ là tạo các trang con, quản trị và tối ưu nó. Tôi sẽ đề cập đến những phần này trong bài viết tiếp theo.

3/5 – (4 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện