Một Số Cách Xóa Bỏ Ghi Chú WordPress [NEW]

Theo mặc định, WordPress sẽ để lại lịch sử trên trang web của bạn cho mục đích theo dõi. Điều đó giúp chúng ta biết rằng WordPress là nền tảng cho các blog lớn nhất trên thế giới. Nhưng đôi khi việc để lại lịch sử này có thể tạo ra rò rỉ nếu bạn không chạy phiên bản WordPress cập nhật nhất. Đó là lý do tại sao bạn nên bỏ ghi chú trong WordPress nếu không bạn đang cung cấp cho tin tặc thông tin hữu ích bằng cách cho họ biết bạn đang chạy phiên bản nào.

Cách xóa ghi chú trên wordpress

bỏ ghi chú wordpress

Nếu bạn đang cập nhật phiên bản WordPress của mình, thì bạn không cần phải lo lắng về hướng dẫn này nữa. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà bạn chưa cập nhật, thì tốt nhất bạn nên bỏ ghi chú WordPress và làm theo hướng dẫn này.

Có nhiều phương pháp để xóa phiên bản WordPress khỏi tiêu đề. Nhưng chỉ có một phương pháp chính xác để làm điều này.

Một số trang web sẽ khuyên bạn nên mở tệp header.php và xóa các mã này:

<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />

Hoặc bạn có thể mở tệp functions.php và thêm các chức năng sau:

remove_action('wp_head', 'wp_generator');

Nhưng cả hai phương pháp trên đều cung cấp cho bạn một giải pháp đầy đủ. Những cách này sẽ xóa số phiên bản WordPress khỏi khu vực quản trị. Vì vậy, nếu ai đó xem mã nguồn trang web của bạn, họ sẽ không thể xem phiên bản.

Nhưng một tin tặc thông minh biết WordPress sẽ chỉ cần truy cập Nguồn cấp dữ liệu RSS và họ sẽ tìm thấy số phiên bản của bạn ở đó vì không mã nào ở trên sẽ xóa số đó.

Xem thêm các cách hữu ích để bảo vệ trang web wordpress của bạn.

Để bạn xóa hoàn toàn số phiên bản WordPress và nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn sẽ cần thêm các chức năng sau vào tệp functions.php của mình:

function dieuhau_remove_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'dieuhau_remove_version');

Bằng cách thêm phiên bản này, bạn sẽ xóa các phiên bản kỹ thuật số của WordPress trên tất cả các khu vực khác nhau của trang web. Trên đây là phương pháp chính xác để loại bỏ Số phiên bản WordPress.

Lưu ý: Chúng tôi vẫn khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của WordPress, vì đó là một cách đảm bảo để giữ an toàn cho blog của bạn. Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về cách sửa chữa trang web của bạn khi bị hack.