LEMP cho VPS [Phần 5] – Cài đặt WordPress vào NGINX [NEW]

Nếu mình không nhầm thì mình đã viết 2 lần cách cài đặt WordPress trên môi trường VPS cũng như cách chuyển dữ liệu của một trang web hiện có sang VPS. Vì vậy trong bài viết này mình sẽ không hướng dẫn lại mà chỉ hướng dẫn các bạn những bài cần xem nếu chưa biết cách cài đặt. Nhưng hầu hết các cách đó mình đều sử dụng WP CLI nên trong loạt bài này mình sẽ không sử dụng WP-CLI để cài đặt mà sẽ cài hoàn toàn thủ công.

Cài đặt mới một trang web WordPress

Cách tạo cơ sở dữ liệu, mời bạn xem lại bài viết Cài đặt MariaDB.

Sau đó cd vào thư mục public_html của miền bạn đang sử dụng. Ví dụ:

[bash]cd /home/nginx/abcxyz.com/public_html[/bash]

Và xóa tất cả các tệp trong thư mục đó bằng lệnh này:

[bash]rm -rf *[/bash]

Bây giờ chúng ta chỉ cần tải mã nguồn (tệp .zip) của WordPress vào VPS bằng lệnh wget:

[bash]wget https://wordpress.org/latest.zip[/bash]

Nhập ls để xem liệu tệp mới nhất.zip có tồn tại hay không.

LEMP cho VPS [Phần 5] – Cài đặt WordPress vào NGINX [NEW]

Có, sau đó giải nén nó bằng lệnh giải nén (nếu nó cho biết không tìm thấy lệnh, hãy nhập yum install unzip)

[bash]giải nén mới nhất.zip && mv wordpress / *. && rm -rf wordpress[/bash]

Bây giờ, chúng ta thấy rằng có các tệp và thư mục nguồn của WordPress nằm trong thư mục public_html.

lemp-mvwordpress

Một điều nữa cần làm là đính kèm người dùng nginx và nhóm nginx để sở hữu các tệp và thư mục trong này:

[bash]chown -R nginx: nginx *[/bash]

Ok, bây giờ bạn chỉ cần truy cập vào đường dẫn http://abcxyz.com và cài đặt WordPress như bình thường.

Di chuyển một trang web khác đến máy chủ

Chắc chắn ở đây ai cũng có trang web WordPress của riêng mình nên sẽ cần học cách chuyển một trang web WordPress từ host khác sang VPS này để sử dụng.

Hướng dẫn chuyển host sang VPS mình đã viết chi tiết nơi đây vì vậy bạn có thể kiểm tra nó ra.

Định cấu hình NGINX cho WordPress

Vì NGINX không sử dụng tệp .htaccess nên chúng ta không thể sử dụng nội dung của tệp .htaccess như trong Apache để làm những việc như viết lại đường dẫn bằng Permalink, bảo mật, v.v.

Thiết lập quy tắc cho Permalink

Bây giờ, hãy mở tệp cấu hình miền của bạn trong NGINX, chẳng hạn /etc/nginx/domains/abcxyz.com.conf Và tìm:

location / {

}

Chèn phần sau vào giữa nó

try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

Chèn chính xác, nó sẽ trông như thế này:


location / {
   try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Lưu và gõ lệnh service nginx restart để khởi động lại NGINX.

Thiết lập NGINX cho các plugin quan trọng (iThemes Security, W3 Total Cache, …)

Hiện tại, hầu hết các plugin nổi tiếng và quan trọng trong WordPress đều hỗ trợ NGINX bằng cách thêm thủ công các quy tắc của nó vào tệp nginx.conf trong thư mục public_html (chưa tạo nó). Vì vậy, chúng ta chỉ cần đưa tệp này vào phần cấu hình của tên miền mà thôi.

Trước tiên, hãy xem liệu có tệp nginx.conf trong thư mục public_html hay không. Nếu bạn không có nó, hãy tạo nó và không viết bất cứ điều gì trong đó. Và chia nhỏ tệp này cho người dùng nginx và nhóm nginx để nó có thể viết nội dung của riêng mình.

[bash]chown nginx: nginx /home/nginx/abcxyz.com/public_html/nginx.conf[/bash]

Sau đó, mở tệp /etc/nginx/domains/abcxyz.com.conf và tìm:

[bash]bao gồm /etc/nginx/conf.d/staticfiles.conf;[/bash]

Thêm bên dưới

[bash]bao gồm /home/nginx/abcxyz.com/public_html/nginx.conf;[/bash]

Khởi động lại NGINX

[bash]khởi động lại dịch vụ nginx[/bash]

Bây giờ bạn có thể thử bằng cách cài đặt plugin iThemes Security và kích hoạt chức năng thay đổi đường dẫn đăng nhập (Hide Login Area), nó sẽ ghi nội dung vào tệp nginx.conf nhưng bạn cần khởi động lại NGINX thì quy tắc đó mới hoạt động, không giống như .htaccess.

Thay đổi quy tắc từ .htaccess thành NGINX

Nếu một số plugin chỉ hỗ trợ .htaccess mà không ghi các quy tắc NGINX vào tệp nginx.conf theo cách thủ công, bạn vẫn có một cách khác là sử dụng công cụ chuyển đổi htaccess sang NGINX để lấy mã cấu hình cho NGINX do chính cách này. Phương thức hoạt động của cả hai đều giống nhau, chỉ khác về cú pháp.

Tăng tốc WordPress trên máy chủ

Nếu bạn sử dụng máy chủ và cài đặt LEMP trong loạt bài này, tôi khuyến khích bạn xem hướng dẫn W3 Total Cache để hỗ trợ tốt nhất cho việc tăng tốc WordPress trên môi trường máy chủ.

Phần kết

Như vậy, bây giờ bạn đã biết cách tạo webserver bằng LEMP Stack và cài đặt WordPress trên đó, bây giờ bạn có thể sử dụng nó, nhưng ở các bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thêm một số “phụ kiện”. ”Cũng tuyệt vời cho NGINX để bạn có tốc độ tải tốt hơn.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện