[Lập trình theme WordPress] Viết code cho footer.php [NEW]Ngay sau khi viết mã cho tệp header.php trong chủ đề của bạn, điều tiếp theo tôi khuyến khích bạn làm là viết mã cho tệp footer.php trong chủ đề. Sở dĩ chúng ta nhảy từ header.php sang footer.php như vậy là do hai tệp này có quan hệ mật thiết với nhau trong các thẻ HTML. Ví dụ, trong tệp header.php, chúng tôi đã khai báo thẻ <body> nhưng chưa </body>và thẻ đóng </body> mà chúng ta sẽ thực hiện trong tệp footer.php này.

Cũng giống như header.php, footer.php là tệp mà sau này chúng tôi sẽ hiển thị nó trên mọi trang.

Đầu tiên, bạn nên mở tệp index.php, viết thêm get_footer() trở nên như thế này:

<?php get_footer(); ?>

Bây giờ hãy xem xét rằng tệp index.php của chúng ta sẽ chỉ có hai dòng này.

<?php get_header(); ?>

<?php get_footer(); ?>

Bắt đầu viết mã cho footer.php

Hãy nhớ rằng, trong tệp header.php bạn viết bất kỳ thẻ mở nào chưa được đóng, nó sẽ được đóng trong tệp footer.php.

Ví dụ, trong tệp header.php, chúng tôi đã mở , và

các thẻ chưa được đóng, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ viết các thẻ đóng cho nó trong tệp. footer.php với hook wp_footer() như sau:

[html]

[/html]

Giống wp_head()cái móc wp_footer() là giúp WordPress nhận ra đâu là chân trang của trang web để một số plugin có thể gắn vào đó và làm những gì nó muốn.

Nhưng footer có vẻ đơn giản như vậy, chúng ta hãy viết một dòng bản quyền cho nó.


<footer id="footer">
<div class="copyright">
© <?php echo date(‘Y’); ?> <?php bloginfo( ‘sitename’ ); ?>. <?php _e(‘All rights reserved’, ‘thachpham’); ?>. <?php _e(‘This website is proundly to use WordPress’, ‘thachpham’); ?>
</div>
</footer>
</div> <!–end #container –>
<?php wp_footer(); ?>
</body> <!–end body–>
</html> <!–end html –>

Bây giờ trang chủ của trang web của chúng tôi có một “thành viên” mới là Footer. : D

[Lập trình theme WordPress] Viết code cho footer.php [NEW]Phần kết

Đây có thể nói là bài ngắn nhất trong series vì ​​file footer.php thường chúng ta làm rất ít, ngoại trừ các bạn muốn làm phức tạp hơn như chèn sidebars, menu… nhưng series này là một theme đơn giản nên mình loại bỏ tất cả những cái không cần thiết.

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành viết mã cho index.php.

2/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện