Làm Thế Nào Xóa Hàng Loạt Ảnh Đại Diện Bài Viết [NEW]

Gần đây, một độc giả hỏi chúng tôi rằng làm thế nào để xóa hàng loạt hình ảnh tính năng khỏi bài viết trong WordPress? Tại dieuhau, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về vấn đề avatar này. Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách thêm ảnh hồ sơ trong WordPress, cách thêm kích thước ảnh mới trong WordPress hoặc cách xử lý ảnh thành các kích thước khác nhau. Chúng tôi thậm chí đã chỉ cho bạn cách thêm nhiều ảnh hồ sơ vào cùng một bài đăng trong WordPress. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa hàng loạt ảnh hồ sơ khỏi bài viết trong WordPress.

Làm Thế Nào Xóa Hàng Loạt Ảnh Đại Diện Bài Viết [NEW]

Sự cố khi xóa hàng loạt ảnh hồ sơ khỏi bài đăng

Rất tiếc, theo mặc định, chúng ta chỉ có thể xóa ảnh đại diện bằng cách chỉnh sửa từng bài một và xóa ảnh đại diện trong bài đó. Bây giờ, nếu một người dùng có hàng trăm bài đăng với ảnh hồ sơ đính kèm, điều này sẽ trở nên rất mất thời gian. Thay vào đó, chúng tôi đang hướng tới một cách tiếp cận khác. Chúng tôi sẽ chạy một truy vấn cho cơ sở dữ liệu và xóa ảnh hồ sơ khỏi tất cả các bài đăng.

Trước khi bạn tiếp tục, hãy nhớ rằng đoạn mã dưới đây sẽ xóa toàn bộ ảnh hồ sơ khỏi tất cả các bài đăng trên WordPress của bạn, chỉ cần dán nó vào là xong. Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng mã này sẽ không xóa ảnh đã tải lên của bạn, tất cả sẽ vẫn nằm trong hộp Thư viện phương tiện và bạn có thể sử dụng lại bất kỳ lúc nào.

Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là sao chép và dán đoạn mã bên dưới vào functions.php

global $wpdb;
$wpdb->query( "
    DELETE FROM $wpdb->postmeta 
    WHERE meta_key = '_thumbnail_id'
" );

Nó được thực hiện. Bây giờ, bạn chỉ cần chạy truy vấn này, tất cả ảnh hồ sơ của bạn sẽ bị xóa khỏi tất cả các bài đăng của bạn.

Lưu ý: Hãy nhớ xóa mã này ngay sau khi bạn lưu tệp functions.php. Vì chức năng của mã này là xóa ảnh hồ sơ nên bạn sẽ không thể đặt ảnh đại diện WordPress của mình. Bạn có thể tham khảo bài viết cách bỏ đường dẫn ảnh mặc định.