Làm Thế Nào Vô Hiệu Hóa Tìm Kiếm Trong WordPress [NEW]

Khi sử dụng WordPress làm CMS, đôi khi các tính năng tìm kiếm trở nên không cần thiết. Nếu bạn đã muốn tắt tính năng tìm kiếm, thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn qua bài viết này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tắt tính năng tìm kiếm trong WordPress.

Tắt tìm kiếm trong wordpress

vô hiệu hóa tìm kiếm

Mở tệp functions.php của chủ đề và thêm mã sau:

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {

if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;

// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}

add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

Lưu ý: nếu bạn đặt $ error thành true, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang 404 (404.php của chủ đề phải tồn tại). Nếu bạn đặt sai, người dùng sẽ vẫn ở trên trang mà họ đang cố gắng tìm. Bạn có thể tham khảo bài viết vô hiệu hóa json rest api wordpress.