Làm thế nào tạo các từ không được dùng cho tựa đề WordPress [NEW]

Gần đây có một số bạn hỏi chúng tôi làm cách nào để tạo danh sách các từ không sử dụng trong tiêu đề bài viết trên WordPress? Nếu bạn điều hành một blog có nhiều tác giả và bạn muốn các tác giả không sử dụng một số từ hoặc cụm từ nhất định, thì thủ thuật sau đây sẽ hiệu quả với bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo danh sách các từ không được phép sử dụng trong tiêu đề bài viết trong WordPress.

những từ không được sử dụng

1. Tại sao điều này phải được thực hiện?

Thông báo cho các tác giả về phong cách biên tập của trang web cũng như chính sách nhiều tác giả của trang web không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Dòng chỉnh sửa để đề xuất tác giả, thêm ghi chú và trạng thái tùy chỉnh, nhưng nó sẽ không kiểm tra tiêu đề bài đăng của bạn.

Nếu một tác giả được phép xuất bản bài báo, thì những từ không mong muốn có thể được hiển thị trực tiếp trên trang web. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách hạn chế quyền đăng bài của người dùng, nhưng điều này có nghĩa là phải làm việc nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn cho việc viết bài.

Cuối cùng, hãy xem cách bạn có thể dễ dàng thêm danh sách các từ không được phép vào tiêu đề bài đăng WordPress của mình.

2. Thêm danh sách các từ không dùng nữa cho tiêu đề các bài đăng WordPress của bạn.

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm một đoạn mã vào trang web WordPress của mình.

Một điều quan trọng khác là: Luôn sao lưu trang web WordPress của bạn khi bạn chuẩn bị thêm đoạn mã vào các tệp WordPress của mình

Chỉ cần thêm mã sau vào tệp function.php của chủ đề của bạn hoặc trong một plugin cụ thể.

function wpb_forbidden_title($title){
global $post;
$title = $post->post_title;

// Add restricted words or phrases separated by a semicolon

$restricted_words = "word1;word2;word3";

$restricted_words = explode(";", $restricted_words);
foreach($restricted_words as $restricted_word){
if (stristr( $title, $restricted_word))
wp_die( __('Error: Bạn không được dùng từ "'. $restricted_word .'" trong tiêu đề bài viết') );
}
}
add_action('publish_post', 'wpb_forbidden_title', 10, 1);

Đừng quên thêm những từ bạn muốn người dùng không sử dụng vào biến $ limited_words. Bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các từ và cụm từ khác nhau.

Mã này chỉ đơn giản là kích hoạt chức năng kiểm tra tiêu đề bài viết để tìm các từ bị hạn chế khi tác giả được cho là đăng bài viết. Nếu nó tìm thấy một từ hạn chế trong tiêu đề bài đăng, thì nó sẽ hiển thị cho người dùng một lỗi như sau:

badworderror

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn biết cách thêm danh sách các từ không được phép vào tiêu đề bài đăng trên WordPress. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bài hướng dẫn cách hiển thị danh sách tác giả trong wordpress.