Làm thế nào hiển thị Related Post trong WordPress? [NEW]

Gần đây, một trong những người dùng của chúng tôi đã hỏi chúng tôi liệu có cách nào để hiển thị các trang liên quan thay vì các bài đăng trong WordPress hay không. Trước đây, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách hiển thị các bài đăng trên cùng một trang WordPress có hoặc không có plugin. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cách hữu ích để hiển thị các trang liên quan trong WordPress.

Hiển thị trang liên quan trong WordPress bằng Plugin:

Không nghi ngờ gì nữa, cách dễ nhất để hiển thị các trang có liên quan trong WordPress là sử dụng một plugin.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Yet Another Related Posts (YARPP). Sau khi kích hoạt, bạn cần phải truy cập Cài đặt »YARPP để định cấu hình plugin.

Nếu bạn không biết cách cài đặt plugin, bạn có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo plugin wordpress.

hiển thị trang liên quan

Trên trang cài đặt của plugin, cuộn xuống phần “ Tùy chọn hiển thị cho trang web của bạn”(Tùy chọn hiển thị trang web). Bên dưới tùy chọn ” Tự động hiển thị”(Hiển thị tự động), bạn cần kiểm tra“ trang ”và xóa các bài đăng và phương tiện chưa được kiểm duyệt. Đó là tất cả những gì bạn cần làm để bảo vệ và lưu cài đặt của mình ngay lập tức. Đồng thời, YARPP sẽ bắt đầu hiển thị trang liên quan bên dưới nội dung trang trên trang WordPress của bạn.

Xin lưu ý rằng YARPP cùng với một số plugin WordPress khác bị chặn bởi một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý do sử dụng cơ sở dữ liệu nặng. Một vấn đề khác mà bạn có thể gặp phải là YARPP không thể tìm kiếm văn bản trong cơ sở dữ liệu nếu công cụ lưu trữ MySQL của bạn được thiết lập cho InnoDB.

Xem thêm cách tăng kích thước tải lên file wordpress.

Hiển thị trang liên quan trong WordPress mà không có Plugin:

Trước khi chúng tôi hướng dẫn bạn cách hiển thị các trang có liên quan mà không cần sử dụng plugin, chúng tôi muốn bạn đọc bài viết của chúng tôi về sự khác biệt giữa bài đăng và trang trong WordPress.

Cách hiệu quả nhất để hiển thị các bài đăng có liên quan là tìm kiếm các thẻ hoặc danh mục. Nhưng tiếc là các trang WordPress không có thẻ hoặc danh mục, vì vậy trước tiên chúng ta cần bật danh mục và thẻ cho các trang WordPress. Để làm được điều đó, tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Post Tags and Category for Pages.

Plugin này cực kỳ linh hoạt nên không có cài đặt nào để bạn định cấu hình. Khi kích hoạt, nó sẽ tự động bật các thẻ và danh mục cho các trang WordPress của bạn.

Bây giờ bạn cần chỉnh sửa một vài trang có thể liên quan đến nhau và thêm thẻ. Ví dụ: nếu bạn có một trang về công ty của mình và một trang khác về lịch sử công ty, bạn có thể gắn thẻ cả hai trang làm hướng dẫn của chúng tôi.

Sau khi bạn đã thêm thẻ vào một vài trang, điều tiếp theo bạn cần làm là thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề hoặc một plugin riêng biệt.

function wpb_related_pages() { 
$orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag)
$tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'post_type' => 'page',
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>5
);
$my_query = new WP_Query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="relatedpages"><h3>Related Pages</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumb'); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<? }
echo '</ul></div>';
} else { 
echo "No Related Pages Found:";
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); 
}

Mã này sẽ tìm kiếm các thẻ được liên kết với một trang và sau đó bắt đầu truy vấn cơ sở dữ liệu để nối các thẻ tương tự vào các trang. Để hiển thị danh sách các trang, bạn cần chỉnh sửa mẫu trang của mình. Phổ biến nhất là tệp page.php hoặc content-page.php. Chỉ cần thêm dòng mã này vào nơi bạn muốn hiển thị các trang liên quan.

<?php wpb_related_pages();

Bằng cách này, các trang liên quan sẽ được hiển thị trên bất kỳ trang WordPress nào. Có thể lúc đầu nó không đáp ứng được mong đợi của bạn. Tuy nhiên, nó không phải là một vấn đề lớn, bạn chỉ cần thêm một số CSS và kiểu để phù hợp với chủ đề của bạn.

Lưu ý: mã trong functions.php được xử lý giống như các plugin khác.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiển thị các trang có liên quan trong WordPress. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng để lại câu hỏi ở phần bình luận bên dưới. Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục.