Kết thúc serie Học HTML [NEW]

Với 9 bài học trước, các bạn đã được tìm hiểu tổng quan về HTML để có thể sử dụng nó để soạn thảo các tài liệu HTML hoặc phục vụ cho việc xây dựng các trang web. Như tôi đã nói ở phần mở đầu, để làm một trang web không chỉ có HTML mà nó còn phải có CSS, Javascript và có thể thêm các ngôn ngữ phía máy chủ để xử lý dữ liệu lên máy chủ.

Kết thúc serie Học HTML [NEW]

Tuy nhiên, có một điều bạn nên biết là những gì tôi nói trong loạt bài này không phải là tất cả những gì quan trọng khi tạo một trang web bằng HTML, nhưng có một số vấn đề mà tôi sẽ giải thích sau trong các phần tương ứng. Ví dụ, trong loạt bài Học CSS cơ bản, tôi sẽ giải thích thêm về

, id và class vì nó được sử dụng nhiều trong CSS nên bạn sẽ nhớ lâu hơn.

Cải thiện kỹ năng HTML

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng HTML của mình, thì không có gì tốt hơn là thực hành chỉnh sửa một tài liệu trong HTML bao gồm trang trí màu sắc, văn bản, chèn hình ảnh để làm quen với nó. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang HTML Reference tại W3Schools để tra cứu ý nghĩa của tất cả các thẻ trong HTML vì loạt bài này tôi chỉ nói về những vấn đề trọng tâm.

Hãy học CSS

Đã học HTML thì nên học CSS, vì khi làm website bạn sẽ dùng CSS để trang trí cho website của mình đẹp hơn, bố cục trang như ý muốn và có thể nói website của bạn có đẹp hay không là do 70% yếu tố phụ thuộc vào CSS. . .

Chia sẻ kinh nghiệm tự học CSS [NEW]

Khi tôi viết loạt bài này, tôi cũng viết một loạt bài CSS đính kèm, vì vậy nếu bạn đã chắc chắn về kỹ năng HTML của mình thì hãy truy cập Chuỗi bài học CSS cơ bản hoàn chỉnh để bắt đầu xây dựng một trang web hoàn chỉnh.

5/5 – (2 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện