Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z HOT nhất

Post:Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z

Thông tin nội dung chi tiết của video:

00:00 Lời chào
00:09 Kết quả đạt được khi xem hết video
01:51 Giới thiệu outline video
03:17 Giới thiệu bản thân và doanh nghiệp

I. Hiểu về website & nguyên lý hoạt động của website
03:52 Chọn mua tên miền cũ chuẩn SEO và gói hosting tiết kiệm chi phí

II. Hướng dẫn quản trị domain & hosting giúp website hoạt động
08:54 Kết nối domain với hosting và ngược lại
17:14 SSL là gì? Cài đặt Really Simple SSL cho website

III. Các extension hữu ích nên cài đặt trước khi làm web
19:53 2 extention hữu ích nên cài đặt trước khi làm web

IV. Cài đặt & chi tiết cách thiết kế website chuẩn trên wordpress
21:10 Giới thiệu tổng quan
23:52 Update cài đặt & làm quen với giao diện Theme Flatsome.
24:31 Hiểu về CMS? Các bước cài đặt cơ bản cho website wordpress
28:58 Thiết lập lập website cơ bản ban đầu
31:25 Giới thiệu về bố cục cơ bản của một website
01:02:00 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:02:56 Hướng dẫn tạo một chuyên mục
01:04:18 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:05:26 Cách thiết kế trang báo giá
01:25:22 Thiết kế UX UI danh mục blogs & blogs chi tiết
01:39:12 Những section khác trong thiết kế trang chủ
01:45:55 Cách thêm section hình ảnh, video

01:50:56 Section cảm nhận khách hàng
01:58:20 Cách tạo & thiết kế footer cho website
02:10:01 Cách tối ưu phiên bản hiển thị trên mobile

V. Hướng dẫn tối ưu tốc độ load (PageSpeed) trên website
02:17:03 Tối ưu page speed

VI. Hướng dẫn tối ưu SEO cho website
02:23:29 Tối ưu SEO cho website
Plugin quan trọng cần cài cho website
02:25:35 Cài đặt Plugin Easy Table of Contents
02:27:43 Classic Editor
02:28:51 Yoast SEO
02:34:36 7 bước tối ưu bài viết chuẩn SEO ranking tổng thể thứ hạng website

02:36:16 Lời kết

File Download Flatsome:
Hình ảnh thiết kế web:

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ck9aeRgqPRg

Tags của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z: #Hướng #Dẫn #Thiết #Kế #Website #Bằng #Wordpress #Chuẩn #SEO #Cách #Tạo #Website #Miễn #Phí #Từ

Bài viết Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z có nội dung như sau: Thông tin nội dung chi tiết của video:

00:00 Lời chào
00:09 Kết quả đạt được khi xem hết video
01:51 Giới thiệu outline video
03:17 Giới thiệu bản thân và doanh nghiệp

I. Hiểu về website & nguyên lý hoạt động của website
03:52 Chọn mua tên miền cũ chuẩn SEO và gói hosting tiết kiệm chi phí

II. Hướng dẫn quản trị domain & hosting giúp website hoạt động
08:54 Kết nối domain với hosting và ngược lại
17:14 SSL là gì? Cài đặt Really Simple SSL cho website

III. Các extension hữu ích nên cài đặt trước khi làm web
19:53 2 extention hữu ích nên cài đặt trước khi làm web

IV. Cài đặt & chi tiết cách thiết kế website chuẩn trên wordpress
21:10 Giới thiệu tổng quan
23:52 Update cài đặt & làm quen với giao diện Theme Flatsome.
24:31 Hiểu về CMS? Các bước cài đặt cơ bản cho website wordpress
28:58 Thiết lập lập website cơ bản ban đầu
31:25 Giới thiệu về bố cục cơ bản của một website
01:02:00 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:02:56 Hướng dẫn tạo một chuyên mục
01:04:18 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:05:26 Cách thiết kế trang báo giá
01:25:22 Thiết kế UX UI danh mục blogs & blogs chi tiết
01:39:12 Những section khác trong thiết kế trang chủ
01:45:55 Cách thêm section hình ảnh, video

01:50:56 Section cảm nhận khách hàng
01:58:20 Cách tạo & thiết kế footer cho website
02:10:01 Cách tối ưu phiên bản hiển thị trên mobile

V. Hướng dẫn tối ưu tốc độ load (PageSpeed) trên website
02:17:03 Tối ưu page speed

VI. Hướng dẫn tối ưu SEO cho website
02:23:29 Tối ưu SEO cho website
Plugin quan trọng cần cài cho website
02:25:35 Cài đặt Plugin Easy Table of Contents
02:27:43 Classic Editor
02:28:51 Yoast SEO
02:34:36 7 bước tối ưu bài viết chuẩn SEO ranking tổng thể thứ hạng website

02:36:16 Lời kết

File Download Flatsome:
Hình ảnh thiết kế web:

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z HOT nhất

Từ khóa của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z: thiết kế website miễn phí

Thông tin khác của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z:

Xem ngay video Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z

Thông tin nội dung chi tiết của video:

00:00 Lời chào
00:09 Kết quả đạt được khi xem hết video
01:51 Giới thiệu outline video
03:17 Giới thiệu bản thân và doanh nghiệp

I. Hiểu về website & nguyên lý hoạt động của website
03:52 Chọn mua tên miền cũ chuẩn SEO và gói hosting tiết kiệm chi phí

II. Hướng dẫn quản trị domain & hosting giúp website hoạt động
08:54 Kết nối domain với hosting và ngược lại
17:14 SSL là gì? Cài đặt Really Simple SSL cho website

III. Các extension hữu ích nên cài đặt trước khi làm web
19:53 2 extention hữu ích nên cài đặt trước khi làm web

IV. Cài đặt & chi tiết cách thiết kế website chuẩn trên wordpress
21:10 Giới thiệu tổng quan
23:52 Update cài đặt & làm quen với giao diện Theme Flatsome.
24:31 Hiểu về CMS? Các bước cài đặt cơ bản cho website wordpress
28:58 Thiết lập lập website cơ bản ban đầu
31:25 Giới thiệu về bố cục cơ bản của một website
01:02:00 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:02:56 Hướng dẫn tạo một chuyên mục
01:04:18 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:05:26 Cách thiết kế trang báo giá
01:25:22 Thiết kế UX UI danh mục blogs & blogs chi tiết
01:39:12 Những section khác trong thiết kế trang chủ
01:45:55 Cách thêm section hình ảnh, video

01:50:56 Section cảm nhận khách hàng
01:58:20 Cách tạo & thiết kế footer cho website
02:10:01 Cách tối ưu phiên bản hiển thị trên mobile

V. Hướng dẫn tối ưu tốc độ load (PageSpeed) trên website
02:17:03 Tối ưu page speed

VI. Hướng dẫn tối ưu SEO cho website
02:23:29 Tối ưu SEO cho website
Plugin quan trọng cần cài cho website
02:25:35 Cài đặt Plugin Easy Table of Contents
02:27:43 Classic Editor
02:28:51 Yoast SEO
02:34:36 7 bước tối ưu bài viết chuẩn SEO ranking tổng thể thứ hạng website

02:36:16 Lời kết

File Download Flatsome:
Hình ảnh thiết kế web:

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ck9aeRgqPRg

Tags của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z: #Hướng #Dẫn #Thiết #Kế #Website #Bằng #Wordpress #Chuẩn #SEO #Cách #Tạo #Website #Miễn #Phí #Từ

Bài viết Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z có nội dung như sau: Thông tin nội dung chi tiết của video:

00:00 Lời chào
00:09 Kết quả đạt được khi xem hết video
01:51 Giới thiệu outline video
03:17 Giới thiệu bản thân và doanh nghiệp

I. Hiểu về website & nguyên lý hoạt động của website
03:52 Chọn mua tên miền cũ chuẩn SEO và gói hosting tiết kiệm chi phí

II. Hướng dẫn quản trị domain & hosting giúp website hoạt động
08:54 Kết nối domain với hosting và ngược lại
17:14 SSL là gì? Cài đặt Really Simple SSL cho website

III. Các extension hữu ích nên cài đặt trước khi làm web
19:53 2 extention hữu ích nên cài đặt trước khi làm web

IV. Cài đặt & chi tiết cách thiết kế website chuẩn trên wordpress
21:10 Giới thiệu tổng quan
23:52 Update cài đặt & làm quen với giao diện Theme Flatsome.
24:31 Hiểu về CMS? Các bước cài đặt cơ bản cho website wordpress
28:58 Thiết lập lập website cơ bản ban đầu
31:25 Giới thiệu về bố cục cơ bản của một website
01:02:00 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:02:56 Hướng dẫn tạo một chuyên mục
01:04:18 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:05:26 Cách thiết kế trang báo giá
01:25:22 Thiết kế UX UI danh mục blogs & blogs chi tiết
01:39:12 Những section khác trong thiết kế trang chủ
01:45:55 Cách thêm section hình ảnh, video

01:50:56 Section cảm nhận khách hàng
01:58:20 Cách tạo & thiết kế footer cho website
02:10:01 Cách tối ưu phiên bản hiển thị trên mobile

V. Hướng dẫn tối ưu tốc độ load (PageSpeed) trên website
02:17:03 Tối ưu page speed

VI. Hướng dẫn tối ưu SEO cho website
02:23:29 Tối ưu SEO cho website
Plugin quan trọng cần cài cho website
02:25:35 Cài đặt Plugin Easy Table of Contents
02:27:43 Classic Editor
02:28:51 Yoast SEO
02:34:36 7 bước tối ưu bài viết chuẩn SEO ranking tổng thể thứ hạng website

02:36:16 Lời kết

File Download Flatsome:
Hình ảnh thiết kế web:

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z HOT nhất

Từ khóa của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z: thiết kế website miễn phí

Thông tin khác của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z:

Xem ngay video Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z

Thông tin nội dung chi tiết của video:

00:00 Lời chào
00:09 Kết quả đạt được khi xem hết video
01:51 Giới thiệu outline video
03:17 Giới thiệu bản thân và doanh nghiệp

I. Hiểu về website & nguyên lý hoạt động của website
03:52 Chọn mua tên miền cũ chuẩn SEO và gói hosting tiết kiệm chi phí

II. Hướng dẫn quản trị domain & hosting giúp website hoạt động
08:54 Kết nối domain với hosting và ngược lại
17:14 SSL là gì? Cài đặt Really Simple SSL cho website

III. Các extension hữu ích nên cài đặt trước khi làm web
19:53 2 extention hữu ích nên cài đặt trước khi làm web

IV. Cài đặt & chi tiết cách thiết kế website chuẩn trên wordpress
21:10 Giới thiệu tổng quan
23:52 Update cài đặt & làm quen với giao diện Theme Flatsome.
24:31 Hiểu về CMS? Các bước cài đặt cơ bản cho website wordpress
28:58 Thiết lập lập website cơ bản ban đầu
31:25 Giới thiệu về bố cục cơ bản của một website
01:02:00 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:02:56 Hướng dẫn tạo một chuyên mục
01:04:18 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:05:26 Cách thiết kế trang báo giá
01:25:22 Thiết kế UX UI danh mục blogs & blogs chi tiết
01:39:12 Những section khác trong thiết kế trang chủ
01:45:55 Cách thêm section hình ảnh, video

01:50:56 Section cảm nhận khách hàng
01:58:20 Cách tạo & thiết kế footer cho website
02:10:01 Cách tối ưu phiên bản hiển thị trên mobile

V. Hướng dẫn tối ưu tốc độ load (PageSpeed) trên website
02:17:03 Tối ưu page speed

VI. Hướng dẫn tối ưu SEO cho website
02:23:29 Tối ưu SEO cho website
Plugin quan trọng cần cài cho website
02:25:35 Cài đặt Plugin Easy Table of Contents
02:27:43 Classic Editor
02:28:51 Yoast SEO
02:34:36 7 bước tối ưu bài viết chuẩn SEO ranking tổng thể thứ hạng website

02:36:16 Lời kết

File Download Flatsome:
Hình ảnh thiết kế web:

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ck9aeRgqPRg

Tags của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z: #Hướng #Dẫn #Thiết #Kế #Website #Bằng #Wordpress #Chuẩn #SEO #Cách #Tạo #Website #Miễn #Phí #Từ

Bài viết Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z có nội dung như sau: Thông tin nội dung chi tiết của video:

00:00 Lời chào
00:09 Kết quả đạt được khi xem hết video
01:51 Giới thiệu outline video
03:17 Giới thiệu bản thân và doanh nghiệp

I. Hiểu về website & nguyên lý hoạt động của website
03:52 Chọn mua tên miền cũ chuẩn SEO và gói hosting tiết kiệm chi phí

II. Hướng dẫn quản trị domain & hosting giúp website hoạt động
08:54 Kết nối domain với hosting và ngược lại
17:14 SSL là gì? Cài đặt Really Simple SSL cho website

III. Các extension hữu ích nên cài đặt trước khi làm web
19:53 2 extention hữu ích nên cài đặt trước khi làm web

IV. Cài đặt & chi tiết cách thiết kế website chuẩn trên wordpress
21:10 Giới thiệu tổng quan
23:52 Update cài đặt & làm quen với giao diện Theme Flatsome.
24:31 Hiểu về CMS? Các bước cài đặt cơ bản cho website wordpress
28:58 Thiết lập lập website cơ bản ban đầu
31:25 Giới thiệu về bố cục cơ bản của một website
01:02:00 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:02:56 Hướng dẫn tạo một chuyên mục
01:04:18 Tiếp tục về các section trong trang chủ
01:05:26 Cách thiết kế trang báo giá
01:25:22 Thiết kế UX UI danh mục blogs & blogs chi tiết
01:39:12 Những section khác trong thiết kế trang chủ
01:45:55 Cách thêm section hình ảnh, video

01:50:56 Section cảm nhận khách hàng
01:58:20 Cách tạo & thiết kế footer cho website
02:10:01 Cách tối ưu phiên bản hiển thị trên mobile

V. Hướng dẫn tối ưu tốc độ load (PageSpeed) trên website
02:17:03 Tối ưu page speed

VI. Hướng dẫn tối ưu SEO cho website
02:23:29 Tối ưu SEO cho website
Plugin quan trọng cần cài cho website
02:25:35 Cài đặt Plugin Easy Table of Contents
02:27:43 Classic Editor
02:28:51 Yoast SEO
02:34:36 7 bước tối ưu bài viết chuẩn SEO ranking tổng thể thứ hạng website

02:36:16 Lời kết

File Download Flatsome:
Hình ảnh thiết kế web:

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z HOT nhất

Từ khóa của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z: thiết kế website miễn phí

Thông tin khác của Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z:
Video này hiện tại có 279 lượt view, ngày tạo video là 2022-06-02 15:16:32 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=ck9aeRgqPRg , thẻ tag: #Hướng #Dẫn #Thiết #Kế #Website #Bằng #Wordpress #Chuẩn #SEO #Cách #Tạo #Website #Miễn #Phí #Từ

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng WordPress Chuẩn SEO | Cách Tạo Website Miễn Phí Từ A-Z.