Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV HOT nhất

Post:Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV

Trong video này mình xin hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm FIGMA để thiết kế web.
Mời các bạn xem tiếp phần 2 tại video sau:
Link tải tài liệu:
Link bài học trên Figma:
Nhóm Facebook cùng nhau học Figma:

Mục lục:
00:00 – Intro
00:45 – Giới thiệu về FIGMA
05:15 – Bắt đầu bài học

♪ Đăng ký theo dõi kênh:
♪ Fanpage Facebook:
♪ Website:

#buildertv #hoangtuan #knxn

Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ofGpW0l1XPE

Tags của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV: #Hướng #dẫn #thiết #kế #trang #web #dưới #giờ #với #Figma #Phần #BuilderTV

Bài viết Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV có nội dung như sau: Trong video này mình xin hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm FIGMA để thiết kế web.
Mời các bạn xem tiếp phần 2 tại video sau:
Link tải tài liệu:
Link bài học trên Figma:
Nhóm Facebook cùng nhau học Figma:

Mục lục:
00:00 – Intro
00:45 – Giới thiệu về FIGMA
05:15 – Bắt đầu bài học

♪ Đăng ký theo dõi kênh:
♪ Fanpage Facebook:
♪ Website:

#buildertv #hoangtuan #knxn

Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV HOT nhất

Từ khóa của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV: thiết kế web bằng figma

Thông tin khác của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV:

Xem ngay video Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV

Trong video này mình xin hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm FIGMA để thiết kế web.
Mời các bạn xem tiếp phần 2 tại video sau:
Link tải tài liệu:
Link bài học trên Figma:
Nhóm Facebook cùng nhau học Figma:

Mục lục:
00:00 – Intro
00:45 – Giới thiệu về FIGMA
05:15 – Bắt đầu bài học

♪ Đăng ký theo dõi kênh:
♪ Fanpage Facebook:
♪ Website:

#buildertv #hoangtuan #knxn

Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ofGpW0l1XPE

Tags của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV: #Hướng #dẫn #thiết #kế #trang #web #dưới #giờ #với #Figma #Phần #BuilderTV

Bài viết Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV có nội dung như sau: Trong video này mình xin hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm FIGMA để thiết kế web.
Mời các bạn xem tiếp phần 2 tại video sau:
Link tải tài liệu:
Link bài học trên Figma:
Nhóm Facebook cùng nhau học Figma:

Mục lục:
00:00 – Intro
00:45 – Giới thiệu về FIGMA
05:15 – Bắt đầu bài học

♪ Đăng ký theo dõi kênh:
♪ Fanpage Facebook:
♪ Website:

#buildertv #hoangtuan #knxn

Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV HOT nhất

Từ khóa của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV: thiết kế web bằng figma

Thông tin khác của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV:

Xem ngay video Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV

Trong video này mình xin hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm FIGMA để thiết kế web.
Mời các bạn xem tiếp phần 2 tại video sau:
Link tải tài liệu:
Link bài học trên Figma:
Nhóm Facebook cùng nhau học Figma:

Mục lục:
00:00 – Intro
00:45 – Giới thiệu về FIGMA
05:15 – Bắt đầu bài học

♪ Đăng ký theo dõi kênh:
♪ Fanpage Facebook:
♪ Website:

#buildertv #hoangtuan #knxn

Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ofGpW0l1XPE

Tags của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV: #Hướng #dẫn #thiết #kế #trang #web #dưới #giờ #với #Figma #Phần #BuilderTV

Bài viết Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV có nội dung như sau: Trong video này mình xin hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm FIGMA để thiết kế web.
Mời các bạn xem tiếp phần 2 tại video sau:
Link tải tài liệu:
Link bài học trên Figma:
Nhóm Facebook cùng nhau học Figma:

Mục lục:
00:00 – Intro
00:45 – Giới thiệu về FIGMA
05:15 – Bắt đầu bài học

♪ Đăng ký theo dõi kênh:
♪ Fanpage Facebook:
♪ Website:

#buildertv #hoangtuan #knxn

Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV HOT nhất

Từ khóa của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV: thiết kế web bằng figma

Thông tin khác của Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV:
Video này hiện tại có 18220 lượt view, ngày tạo video là 2020-04-25 16:42:03 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=ofGpW0l1XPE , thẻ tag: #Hướng #dẫn #thiết #kế #trang #web #dưới #giờ #với #Figma #Phần #BuilderTV

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn thiết kế trang web dưới 1 giờ với Figma (Phần 1/3) – BuilderTV.