Hướng dẫn thêm User Role cạnh comment trong WordPress [NEW]

Một số người dùng đã hỏi liệu có thể đánh dấu hoặc hiển thị Vai trò người dùng bên cạnh nhận xét trong WordPress không? Vai trò người dùng giờ đây giúp tăng thẩm quyền cho các bình luận được đăng bởi người dùng đó, ví dụ: Tác giả, Biên tập viên, Quản trị viên… Trong bài viết này, Hawk sẽ hướng dẫn bạn cách thêm vai trò người dùng bên cạnh bình luận trong WordPress.

hướng dẫn thêm vai trò người dùng bên cạnh nhận xét

Tại sao lại thêm Vai trò người dùng bên cạnh nhận xét trong WordPress?

Nếu bạn cho phép người dùng đăng ký tài khoản trên một trang web hoặc một trang web có nhiều tác giả, thì vai trò người dùng có thể giới thiệu vị trí của họ trên trang web.

Ví dụ: Một biên tập viên khi bình luận về một vấn đề gì đó trên website, bên cạnh bình luận của họ sẽ xuất hiện một nhãn nhỏ, để mọi người biết rằng bình luận này do một biên tập viên viết ra. Điều này giúp xây dựng uy tín và tăng mức độ tương tác của trang web.

Có rất nhiều chủ đề WordPress chỉ cho phép đánh dấu các nhận xét do tác giả viết. Do đó, các vị trí khác sẽ không thể hiển thị nhãn, ngay cả những nhận xét được viết bởi người dùng đã đăng ký và quản trị viên cũng sẽ không.

Cách thêm vai trò người dùng bên cạnh tên tác giả trong nhận xét

Thao tác này yêu cầu người dùng thêm một đoạn mã vào tệp chủ đề WordPress.

Điều đầu tiên bạn cần làm là thêm đoạn mã sau vào functions.php của bạn

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>if ( ! class_exists( 'WPB_Comment_Author_Role_Label' ) ) :
class WPB_Comment_Author_Role_Label {
public function __construct() {
add_filter( 'get_comment_author', array( $this, 'wpb_get_comment_author_role' ), 10, 3 );
add_filter( 'get_comment_author_link', array( $this, 'wpb_comment_author_role' ) );
}
 
// Get comment author role 
function wpb_get_comment_author_role($author, $comment_id, $comment) { 
$authoremail = get_comment_author_email( $comment); 
// Check if user is registered
if (email_exists($authoremail)) {
$commet_user_role = get_user_by( 'email', $authoremail );
$comment_user_role = $commet_user_role->roles[0];
// HTML output to add next to comment author name
$this->comment_user_role=" <span class="comment-author-label comment-author-label-".$comment_user_role.'">' . ucfirst($comment_user_role) . '</span>';
} else { 
$this->comment_user_role="";
} 
return $author;
} 
 
// Display comment author          
function wpb_comment_author_role($author) { 
return $author .= $this->comment_user_role; 
} 
}
new WPB_Comment_Author_Role_Label;
endif;

Sau khi thêm đoạn mã trên, bộ lọc WordPress sẽ bắt đầu hiển thị vai trò người dùng bên cạnh bình luận của họ.

Bạn có thể kiểm tra các bài viết hoặc bình luận trong mỗi bài đăng để xem sự thay đổi. Nhận xét được viết bởi người dùng đã đăng ký sẽ có thêm một biểu tượng. Nhận xét được viết bởi người dùng chưa đăng ký sẽ chỉ hiển thị tên tác giả.

userrolelabel

Trong đoạn mã sau, có một lớp CSS cho mỗi vai trò người dùng, vì vậy chúng ta có thể sử dụng mỗi lớp CSS để tùy chỉnh thêm như hiển thị màu.

Bạn có thể bắt đầu tùy chỉnh từ mã CSS mẫu bên dưới:

.comment-author-label {
  padding: 5px;
  font-size: 14px;
  border-radius: 3px;
}
 
.comment-author-label-editor { 
background-color:#efefef;
}
.comment-author-label-author {
background-color:#faeeee;
}
 
.comment-author-label-contributor {
background-color:#f0faee;  
}
.comment-author-label-subscriber {
background-color:#eef5fa;  
}
 
.comment-author-label-administrator { 
background-color:#fde9ff;
}

Những thay đổi sau khi bạn đã thêm một chức năng mới

userrolebadges

Hi vọng sau bài viết này, bạn sẽ biết thêm một thủ thuật wordpress mới. Nếu các bạn thích bài viết này hãy bấm like và share nhiệt tình nhé.