Hướng dẫn thay đổi tiền tố Prefix trong WordPress [NEW]

Cơ sở dữ liệu WordPress giống như bộ não của toàn bộ trang web WordPress vì tất cả thông tin đều được lưu trữ trong đó, khiến nó trở thành mục tiêu ưa thích của tin tặc. Tin tặc có thể chạy mã tự động để tấn công SQL. Bởi vì rất nhiều người quên thay đổi tiền tố sau khi họ cài đặt WordPress. Điều này khiến tin tặc dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công hàng loạt bằng cách nhắm mục tiêu tiền tố mặc định wp_.

Cách thông minh nhất bạn có thể bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình là thay đổi tiền tố trong WordPress. Nhưng phải thực hiện một vài bước để thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu WordPress mà không làm rối trang web của bạn và làm sập nó.

Chuẩn bị các

Tôi khuyên bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, trước khi thực hiện bất kỳ điều gì được đề xuất trong hướng dẫn này. Điều quan trọng là phải giữ các bản sao lưu hàng ngày cho trang web của bạn, tốt nhất bạn nên sử dụng plugin BackupBuddy để làm điều đó. Điều tiếp theo nên chuyển hướng khách truy cập của bạn đến trang bảo trì tạm thời.

Thay đổi tiền tố trong wp-config.php. tập tin

Mở tệp wp-config.php nằm trong thư mục gốc nơi WordPress được cài đặt. Thay đổi dòng tiền tố bảng từ wp_ thành wp_dieuhau chẳng hạn. Thay đổi nó thành bất cứ điều gì bạn muốn.

$table_prefix  = 'wp_dieuhau';

Ghi chú: Bạn chỉ có thể đặt tên thành số, chữ cái và dấu gạch dưới.

Thay đổi tất cả các tên bảng cơ sở dữ liệu

Đầu tiên bạn cần truy cập vào Cơ sở dữ liệu, thông thường nếu bạn sử dụng Direct Admin hoặc cPanel thì bạn chỉ cần vào phpMyAdmin rồi đổi tên bảng thành tên đã chỉnh sửa trong tệp wp-config.php.

Hướng dẫn thay đổi tiền tố Prefix trong WordPress [NEW]

Có tất cả 11 thẻ tên mặc định, khá nhiều nếu bạn định thay đổi từng thẻ một theo cách thủ công.

sql

Sử dụng truy vấn dưới đây để thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu theo cách nhanh nhất, không cần phải thay đổi từng tiền tố theo cách thủ công. Nhấn Đi chạy

RENAME table `wp_commentmeta` TO `wp_dieuhau_commentmeta`;
RENAME table `wp_comments` TO `wp_dieuhau_comments`;
RENAME table `wp_links` TO `wp_dieuhau_links`;
RENAME table `wp_options` TO `wp_dieuhau_options`;
RENAME table `wp_postmeta` TO `wp_dieuhau_postmeta`;
RENAME table `wp_posts` TO `wp_dieuhau_posts`;
RENAME table `wp_terms` TO `wp_dieuhau_terms`;
RENAME table `wp_termmeta` TO `wp_dieuhau_termmeta`;
RENAME table `wp_term_relationships` TO `wp_dieuhau_term_relationships`;
RENAME table `wp_term_taxonomy` TO `wp_dieuhau_term_taxonomy`;
RENAME table `wp_usermeta` TO `wp_dieuhau_usermeta`;
RENAME table `wp_users` TO `wp_dieuhau_users`;

Bạn có thể chỉnh sửa các dòng cho các plugin khác có bảng riêng trong cơ sở dữ liệu WordPress.

Bảng tùy chọn

Bạn cần tìm kiếm trong bảng tùy chọn cho bất kỳ trường nào khác đang sử dụng wp_ làm tiền tố, vì vậy chúng tôi có thể thay thế chúng. Để dễ dàng quá trình, hãy sử dụng truy vấn sau:

SELECT * FROM `wp_a123456_options` WHERE `option_name` LIKE 'wp_%'

Bạn sẽ nhận được rất nhiều kết quả, và bạn sẽ phải thay đổi từng kết quả một thành tiền tố mà bạn đã thay đổi.

Bảng UserMeta

Tiếp theo, chúng ta cần tìm kiếm usermeta cho tất cả các trường đang sử dụng wp_ làm tiền tố, để có thể thay thế nó. Sử dụng truy vấn SQL này:

SELECT * FROM `wp_a123456_usermeta` WHERE `meta_key` LIKE 'wp_%'

Số lượng kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào số lượng plugin bạn đang sử dụng và các mục đó. Chỉ cần thay đổi mọi thứ có wp_ thành tiền tố mới. Vậy là mọi thứ đã xong.

Sử dụng iThemes Security Pro

Nếu bạn đang tìm kiếm một plugin bảo mật đầy đủ tính năng thì iThemes Security Pro là sự lựa chọn hoàn hảo bao gồm: Block IP, chống Brute Force Attack, Hide Backend, reCAPTCHA, Maleware Scan… 30 tùy chọn bảo mật. Đừng quên nó cũng có chức năng thay đổi tiền tố chỉ với một vài nút bấm!

iThemes Security Pro

Sao lưu và kết thúc

Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại trang web. Nếu bạn làm theo các bước trên, bạn chắc chắn sẽ thành công trong việc thay đổi tiền tố. Bây giờ, bạn nên tạo một bản sao lưu mới cho cơ sở dữ liệu của mình để an toàn.