Hướng dẫn Reset Password trang WordPress từ phpMyAdmin [NEW]

Bạn có muốn đặt lại mật khẩu trang WordPress của mình bằng phpMyAdmin không? Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình như bình thường, đây là cách đặt lại mật khẩu bằng phpMyAdmin trong cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản nhất để đặt lại mật khẩu từ phpMyAdmin.

Tại sao phải đặt lại mật khẩu từ phpMyAdmin

Theo mặc định, WordPress có thể đặt lại mật khẩu của bạn rất dễ dàng. Bạn chỉ cần vào màn hình đăng nhập và nhấp vào dòng chữ “Mất mật khẩu”.

đặt lại mật khẩu

Nhấp vào liên kết này sẽ đưa bạn đến trang để đặt lại mật khẩu, nơi bạn có thể nhập tên người dùng và địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của mình. Sau đó, WordPress sẽ gửi một liên kết đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản người dùng đó. Để biết cách đặt lại mật khẩu theo cách thông thường, bạn có thể tham khảo bài viết Cách đặt lại mật khẩu trong WordPress.

Tuy nhiên, nếu bạn không thể truy cập địa chỉ email của mình hoặc trang web WordPress của bạn không thể gửi email, thì bạn sẽ không thể đặt lại mật khẩu của mình.

Trong tình huống này, bạn sẽ cần đặt lại mật khẩu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. Cách đơn giản nhất là sử dụng phpMyAdmin

Ở đây tôi sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản nhất để đặt lại mật khẩu WordPress từ phpMyAdmin.

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu từ phpMydmin

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của mình. Tiếp theo, bạn cần nhấp vào biểu tượng phpMyAdmin dưới vùng cơ sở dữ liệu.

phpmyadmin-cpanel

Nó sẽ chạy ứng dụng phpMyAdmin nơi bạn cần chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình.

selectdatabase

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách các bảng trong Databse. Bây giờ bạn cần tìm bảng _users trong danh sách và nhấp vào “Duyệt qua” bảng cơ sở dữ liệu wordpress

Ghi chú: Tiền tố trong cơ sở dữ liệu có thể khác nhau, tùy thuộc vào tên người dùng. Không nhất thiết phải là “wp”

Bây giờ bạn sẽ thấy các hàng trong bảng người dùng. Nhấp vào nút chỉnh sửa bên cạnh người dùng mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.edituser

PhpMyAdmin sẽ hiển thị một bảng với tất cả thông tin người dùng.

Bạn cần xóa ô giá trị trong hàng user_pass và nhập mật khẩu mới của bạn. Trong dòng chức năng, chọn MD5 và cuối cùng nhấp vào Go để thực hiện thay đổi.

changepassword

Mật khẩu của bạn sẽ được mã hóa bằng MD5 và sau đó nó sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Xin chúc mừng! Bạn đã đổi mật khẩu thành công bằng phpMyAdmin.

Bây giờ một số bạn có thể tự hỏi tại sao chúng tôi chọn MD5 để mã hóa mật khẩu.

Trong phiên bản cũ hơn, WordPress sử dụng MD5 để mã hóa mật khẩu. Từ phiên bản WordPress 2.5, nó bắt đầu sử dụng các công nghệ mã hóa mạnh hơn. Tuy nhiên, WordPress vẫn chấp nhận MD5

Ngay sau khi bạn đăng nhập bằng chuỗi mật khẩu được lưu trữ dưới dạng MD5, WordPress sẽ nhận ra nó và thay đổi nó bằng các thuật toán mã hóa mới hơn.

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu trang WordPress từ phpMyAdmin. Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn bảo mật WordPress hoàn chỉnh – Từng bước (2017).