Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp HOT nhất

Post:Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp

– Code HTML để luyện tập:
– Phần 1 – Học HTML trong 15 phút:

Hế nhô các bạn, như đã hứa, mình đã quay lại với series “Học Full-Stack trong 3 tiếng”. Hôm nay bọn mình sẽ cùng tự học CSS Cơ Bản trong 25 phút nha :3.
Học xong bài này, các bạn đã có đủ kiến thức để chỉnh sửa, mông má 1 trang web cho đẹp rồi đấy ahihi.

Học xong các bạn có thể xem thêm các phần sau, toàn bộ series học Full Sờ Lắc trong 3 tiếng front-end:
– Học HTML trong 15 phút:
– Học CSS trong 15 phút:
– Học JS trong 15 phút
– Kết hợp HTML CSS JS
– Code 4 dự án HTML CSS JS

Timestamp
00:00 Giới thiệu vlog
01:04 CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
02:24 Cú pháp của 1 khối CSS
03:55 Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
04:33 1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
06:02 CSS Speciality: id, class, trọng số…
07:32 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
09:04 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
12:27 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
14:15 Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
15:20 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
16:34 Box model: margin, border, padding
18:00 Set width, height và box-sizing
19:43 Các CSS Position hay dùng
20:51 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
27:08 Kết thúc vlog

– Các bạn nào thích nội dung Wibu thì qua ủng hộ thằng em @Wi Bu Code Dạo giúp mình tại nha
– Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#css #code_cung_code_dao #hoc_full_so_nac

Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DUwx3IdXupU

Tags của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp: #Học #quotxongquot #CSS #trong #clip #code #được #cái #web #siêu #đẹp

Bài viết Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp có nội dung như sau: – Code HTML để luyện tập:
– Phần 1 – Học HTML trong 15 phút:

Hế nhô các bạn, như đã hứa, mình đã quay lại với series “Học Full-Stack trong 3 tiếng”. Hôm nay bọn mình sẽ cùng tự học CSS Cơ Bản trong 25 phút nha :3.
Học xong bài này, các bạn đã có đủ kiến thức để chỉnh sửa, mông má 1 trang web cho đẹp rồi đấy ahihi.

Học xong các bạn có thể xem thêm các phần sau, toàn bộ series học Full Sờ Lắc trong 3 tiếng front-end:
– Học HTML trong 15 phút:
– Học CSS trong 15 phút:
– Học JS trong 15 phút
– Kết hợp HTML CSS JS
– Code 4 dự án HTML CSS JS

Timestamp
00:00 Giới thiệu vlog
01:04 CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
02:24 Cú pháp của 1 khối CSS
03:55 Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
04:33 1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
06:02 CSS Speciality: id, class, trọng số…
07:32 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
09:04 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
12:27 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
14:15 Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
15:20 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
16:34 Box model: margin, border, padding
18:00 Set width, height và box-sizing
19:43 Các CSS Position hay dùng
20:51 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
27:08 Kết thúc vlog

– Các bạn nào thích nội dung Wibu thì qua ủng hộ thằng em @Wi Bu Code Dạo giúp mình tại nha
– Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#css #code_cung_code_dao #hoc_full_so_nac

Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp HOT nhất

Từ khóa của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp: thiết kế web css

Thông tin khác của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp:

Xem ngay video Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp

– Code HTML để luyện tập:
– Phần 1 – Học HTML trong 15 phút:

Hế nhô các bạn, như đã hứa, mình đã quay lại với series “Học Full-Stack trong 3 tiếng”. Hôm nay bọn mình sẽ cùng tự học CSS Cơ Bản trong 25 phút nha :3.
Học xong bài này, các bạn đã có đủ kiến thức để chỉnh sửa, mông má 1 trang web cho đẹp rồi đấy ahihi.

Học xong các bạn có thể xem thêm các phần sau, toàn bộ series học Full Sờ Lắc trong 3 tiếng front-end:
– Học HTML trong 15 phút:
– Học CSS trong 15 phút:
– Học JS trong 15 phút
– Kết hợp HTML CSS JS
– Code 4 dự án HTML CSS JS

Timestamp
00:00 Giới thiệu vlog
01:04 CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
02:24 Cú pháp của 1 khối CSS
03:55 Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
04:33 1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
06:02 CSS Speciality: id, class, trọng số…
07:32 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
09:04 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
12:27 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
14:15 Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
15:20 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
16:34 Box model: margin, border, padding
18:00 Set width, height và box-sizing
19:43 Các CSS Position hay dùng
20:51 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
27:08 Kết thúc vlog

– Các bạn nào thích nội dung Wibu thì qua ủng hộ thằng em @Wi Bu Code Dạo giúp mình tại nha
– Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#css #code_cung_code_dao #hoc_full_so_nac

Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DUwx3IdXupU

Tags của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp: #Học #quotxongquot #CSS #trong #clip #code #được #cái #web #siêu #đẹp

Bài viết Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp có nội dung như sau: – Code HTML để luyện tập:
– Phần 1 – Học HTML trong 15 phút:

Hế nhô các bạn, như đã hứa, mình đã quay lại với series “Học Full-Stack trong 3 tiếng”. Hôm nay bọn mình sẽ cùng tự học CSS Cơ Bản trong 25 phút nha :3.
Học xong bài này, các bạn đã có đủ kiến thức để chỉnh sửa, mông má 1 trang web cho đẹp rồi đấy ahihi.

Học xong các bạn có thể xem thêm các phần sau, toàn bộ series học Full Sờ Lắc trong 3 tiếng front-end:
– Học HTML trong 15 phút:
– Học CSS trong 15 phút:
– Học JS trong 15 phút
– Kết hợp HTML CSS JS
– Code 4 dự án HTML CSS JS

Timestamp
00:00 Giới thiệu vlog
01:04 CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
02:24 Cú pháp của 1 khối CSS
03:55 Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
04:33 1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
06:02 CSS Speciality: id, class, trọng số…
07:32 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
09:04 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
12:27 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
14:15 Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
15:20 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
16:34 Box model: margin, border, padding
18:00 Set width, height và box-sizing
19:43 Các CSS Position hay dùng
20:51 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
27:08 Kết thúc vlog

– Các bạn nào thích nội dung Wibu thì qua ủng hộ thằng em @Wi Bu Code Dạo giúp mình tại nha
– Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#css #code_cung_code_dao #hoc_full_so_nac

Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp HOT nhất

Từ khóa của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp: thiết kế web css

Thông tin khác của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp:

Xem ngay video Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp

– Code HTML để luyện tập:
– Phần 1 – Học HTML trong 15 phút:

Hế nhô các bạn, như đã hứa, mình đã quay lại với series “Học Full-Stack trong 3 tiếng”. Hôm nay bọn mình sẽ cùng tự học CSS Cơ Bản trong 25 phút nha :3.
Học xong bài này, các bạn đã có đủ kiến thức để chỉnh sửa, mông má 1 trang web cho đẹp rồi đấy ahihi.

Học xong các bạn có thể xem thêm các phần sau, toàn bộ series học Full Sờ Lắc trong 3 tiếng front-end:
– Học HTML trong 15 phút:
– Học CSS trong 15 phút:
– Học JS trong 15 phút
– Kết hợp HTML CSS JS
– Code 4 dự án HTML CSS JS

Timestamp
00:00 Giới thiệu vlog
01:04 CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
02:24 Cú pháp của 1 khối CSS
03:55 Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
04:33 1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
06:02 CSS Speciality: id, class, trọng số…
07:32 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
09:04 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
12:27 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
14:15 Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
15:20 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
16:34 Box model: margin, border, padding
18:00 Set width, height và box-sizing
19:43 Các CSS Position hay dùng
20:51 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
27:08 Kết thúc vlog

– Các bạn nào thích nội dung Wibu thì qua ủng hộ thằng em @Wi Bu Code Dạo giúp mình tại nha
– Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#css #code_cung_code_dao #hoc_full_so_nac

Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DUwx3IdXupU

Tags của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp: #Học #quotxongquot #CSS #trong #clip #code #được #cái #web #siêu #đẹp

Bài viết Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp có nội dung như sau: – Code HTML để luyện tập:
– Phần 1 – Học HTML trong 15 phút:

Hế nhô các bạn, như đã hứa, mình đã quay lại với series “Học Full-Stack trong 3 tiếng”. Hôm nay bọn mình sẽ cùng tự học CSS Cơ Bản trong 25 phút nha :3.
Học xong bài này, các bạn đã có đủ kiến thức để chỉnh sửa, mông má 1 trang web cho đẹp rồi đấy ahihi.

Học xong các bạn có thể xem thêm các phần sau, toàn bộ series học Full Sờ Lắc trong 3 tiếng front-end:
– Học HTML trong 15 phút:
– Học CSS trong 15 phút:
– Học JS trong 15 phút
– Kết hợp HTML CSS JS
– Code 4 dự án HTML CSS JS

Timestamp
00:00 Giới thiệu vlog
01:04 CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
02:24 Cú pháp của 1 khối CSS
03:55 Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
04:33 1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
06:02 CSS Speciality: id, class, trọng số…
07:32 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
09:04 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
12:27 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
14:15 Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
15:20 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
16:34 Box model: margin, border, padding
18:00 Set width, height và box-sizing
19:43 Các CSS Position hay dùng
20:51 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
27:08 Kết thúc vlog

– Các bạn nào thích nội dung Wibu thì qua ủng hộ thằng em @Wi Bu Code Dạo giúp mình tại nha
– Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#css #code_cung_code_dao #hoc_full_so_nac

Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp HOT nhất

Từ khóa của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp: thiết kế web css

Thông tin khác của Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp:
Video này hiện tại có 186710 lượt view, ngày tạo video là 2021-09-14 19:00:05 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=DUwx3IdXupU , thẻ tag: #Học #quotxongquot #CSS #trong #clip #code #được #cái #web #siêu #đẹp

Cảm ơn bạn đã xem video: Học "xong" CSS trong 1 clip, code được cái web siêu đẹp.