[EasyEngine] Thêm domain và cài WordPress nhanh [NEW]

Với EasyEngine, một trong những ưu điểm của nó là bạn có thể thêm tên miền vào máy chủ và đồng thời nó sẽ cài đặt WordPress một cách tối ưu chỉ với một dòng lệnh duy nhất. Chắc mình không cần nói thêm các bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích, chỉ cần lặp lại bước này thôi (vì nhiều bạn thắc mắc như vậy nên mình sẽ nói luôn).

Thêm miền và cài đặt WordPress tự động

Để thêm miền và tự động cài đặt một trang web WordPress mới, bạn có các lệnh sau:

ee site create domain.com --wp
ee site create domain.com --w3tc
ee site create domain.com --wpfc
ee site create domain.com --wpsc
ee site create domain.com --wpredis

Trong đó, sự khác biệt giữa các tham số là:

  • --wp: Tự cài đặt một trang web WordPress đơn giản.
  • --w3tc: Cài đặt thủ công một trang web WordPress đang chạy với plugin W3 Total Cache.
  • --wpfc: Cài đặt thủ công trang web WordPress chạy với NGINX FastCGI Cache.
  • --wpsc: Cài đặt thủ công một trang web WordPress đang chạy với plugin WP Super Cache.
  • --wpredis: Cài đặt thủ công trang web WordPress bằng Redis làm Bộ đệm trang và Bộ đệm đối tượng.

Tất nhiên, khi sử dụng các thông số như vậy, EasyEngine đã tự thiết lập để bạn sử dụng tốt các plugin đó trên NGINX, và lỗi 404 trên NGINX chắc chắn không bao giờ xảy ra.

Trong đó, tôi khuyến khích bạn sử dụng --wpfc hoặc –wpredis vì nó nhẹ. Nếu bạn bối rối thì bạn có thể chọn cấu hình --w3tc để dễ sử dụng.

Sau khi gõ lệnh thêm tên miền như trên, EasyEngine sẽ cài đặt các phần mềm cần thiết và khi hoàn tất sẽ hiển thị thông tin đăng nhập như hình bên dưới:

[EasyEngine] Thêm domain và cài WordPress nhanh [NEW]

Bây giờ bạn có thể vào trang quản trị website vừa thêm theo link họ cung cấp và đăng nhập bằng thông tin họ cung cấp. Nếu bạn cần di chuyển một trang web đã có dữ liệu trên EasyEngine, hãy xem bài tiếp theo.

Mật khẩu và tên người dùng tự định cấu hình

Theo mặc định, nếu bạn thêm miền và cài đặt, tên người dùng và mật khẩu của trang web sẽ được tạo ngẫu nhiên. Nếu bạn không thích điều đó, bạn có thể thêm thông số --user --pass Nhập để đặt lại. Ví dụ:

ee site create domain.com --wpredis --user=thachpham --pass=123456

Thêm trang web bằng WordPress Multisite

Thay vì sử dụng WordPress thông thường, nếu bạn muốn nó thêm tên miền riêng và sử dụng nó với WordPress Multisite trên NGINX, bạn có thể thêm tham số --wpsubdir hoặc --wpsubdom tại, ở đâu:

  • --wpsubdir: WordPress Multisite sử dụng miền thư mục như www.domain.com/site/
  • --wpsubdom: WordPress Multisite sử dụng các tên miền phụ như www.site.domain.com.

Ví dụ:

ee site create domain.com --wpredis --wpsubdir

Thay đổi cấu hình trang web

Giả sử bạn đang sử dụng cấu hình –wpredis và muốn thay đổi nó thành cấu hình –w3tc, chúng ta có thể sử dụng lệnh ee site update như sau.

ee site update domain.com --w3tc

Lệnh xóa trang web

Để xóa một trang web trên máy chủ, cũng như xóa tất cả dữ liệu của nó, bạn có thể sử dụng lệnh sau.

ee site delete domain.com

Trước hết, chúng tôi có các lệnh như vậy để thêm miền và tự cài đặt một trang web WordPress mới. Nhưng bạn muốn di chuyển dữ liệu trang web khác về? Không sao, bài sau mình sẽ hướng dẫn, rất ngắn gọn.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Tiếp tục đọc trong bộ truyện