[EasyEngine] Admin Tools và phpMyAdmin [NEW]

Sau khi bạn cài đặt EasyEngine làm lệnh của mình, bạn sẽ được cung cấp một số công cụ để quản lý máy chủ của mình thông qua giao diện người dùng như xem thống kê Memcached, xóa NGINX FastCGI Cache, phpMyAdmin, v.v. và trang quản trị này bạn sẽ truy cập thông qua cổng 22222, có nghĩa là bạn sẽ truy cập trang web với địa chỉ https://IP:22222.

Cài đặt công cụ quản trị và phpMyAdmin

Đầu tiên để sử dụng các công cụ quản trị ở đây, bạn phải cài đặt nó, chạy lệnh bên dưới để cài đặt:

ee stack install --utils --phpmyadmin

Bây giờ bạn có thể truy cập các công cụ đó tại https://IP:22222 được thôi. Tuy nhiên, để truy cập trang này, bạn phải có mật khẩu bảo vệ và xem bên dưới để thiết lập bảo vệ bằng mật khẩu.

Tạo mật khẩu bảo vệ

Để có thể truy cập vào khu vực Công cụ quản trị, bạn sẽ cần nhập đúng tên người dùng và mật khẩu bảo vệ. Bạn sẽ cần tạo nó bằng lệnh:

ee secure --auth

Sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu bạn cần tạo. Bây giờ bạn có thể đến trang https://IP:22222 với tên người dùng và mật khẩu bạn vừa thiết lập. Đừng lo lắng quá nhiều về cảnh báo SSL.

[EasyEngine] Admin Tools và phpMyAdmin [NEW]

Thay đổi cổng Công cụ quản trị

Nếu bạn không thích cổng 22222 làm cổng Công cụ quản trị, bạn có thể thay đổi nó bằng lệnh.

ee secure --port 1234

Trong đó, 1234 là cổng chuyển sang.

Cách truy cập phpMyAdmin

Để truy cập phpMyAdmin, bạn có thể nhập bằng liên kết https://IP:22222//db/pma/. Bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng cơ sở dữ liệu và mật khẩu cơ sở dữ liệu của mỗi trang web (xem tệp wp-config.php sẽ có thông tin này).

Hoặc bạn có thể đăng nhập với tư cách người dùng root trong MySQL Server. Để lấy mật khẩu của người dùng root trong MySQL, bạn sử dụng lệnh này để xem.

cat /etc/mysql/conf.d/my.cnf

Chỉ vậy thôi, thật đơn giản phải không các bạn. Ở bài sau mình sẽ nói về cấu trúc thư mục bên trong EasyEngine để bạn có thể biết và chỉnh sửa cấu hình nếu muốn.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện