[Centminmod] – Thêm domain vào máy chủ và thiết lập SSL [NEW]

Sau khi cài đặt xong Centminmod mà mình đã mô tả ở phần 2, việc tiếp theo bạn cần làm là thêm tên miền cần chạy website vào máy chủ vì các bước cài đặt Centminmod đã cấu hình hết cho bạn rồi. những gì cần phải làm.

Thông thường khi thêm tên miền vào máy chủ, chúng ta sẽ cần thực hiện khá nhiều thời gian, đặc biệt là việc chỉnh sửa các tập tin cấu hình (config) không phù hợp với người mới bắt đầu.

May mắn thay, Centminmod có một tùy chọn giúp bạn nhanh chóng thêm miền mà không cần làm gì nhiều, chỉ cần nhập miền là xong.

Bước 1. Trỏ miền tới IP của máy chủ

Để chạy miền trên VPS, tất nhiên bạn sẽ cần trỏ miền tới IP của máy chủ. Cách giải quyết là chúng ta sẽ sử dụng trang quản lý DNS của các nhà cung cấp tên miền thường có sẵn để thêm các bản ghi.

Hãy tạo một kỷ lục A với cái tên @ hoặc * hoặc domaincuaban.com và giá trị là IP của máy chủ, xem hình bên dưới:

[Centminmod] – Thêm domain vào máy chủ và thiết lập SSL [NEW]

Chỉnh sửa bản ghi A trỏ đến IP của VPS

Xong và đợi cho đến khi bạn gõ địa chỉ trang web dẫn đến trang chào mừng Centminmod của bạn trên VPS, quá trình cập nhật DNS đã hoàn tất.

Bước 2. Bật tính năng tự động cài đặt SSL miễn phí Let’s Encrypt khi thêm trang web

Centminmod phiên bản 123.09beta01 trở về sau bổ sung thêm tính năng tự động cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí của Let’s Encrypt trong quá trình thêm trang web trên Centminmod, và điều kiện là bạn phải trỏ tên miền bổ sung đến VPS của bạn được mô tả ở bước 1. Và để sử dụng nó, bạn phải bật nó lên, thao tác này chỉ được thực hiện một lần.

Bạn tạo tệp /etc/centminmod/custom_config.inc và chèn nội dung sau:

LETSENCRYPT_DETECT='y'

Và chạy 2 lệnh sau để cài đặt tính năng này:

cd /usr/local/src/centminmod/addons
./acmetool.sh acmeinstall

Hoàn thành.

Bước 3. Thêm miền vào máy chủ bằng Centminmod

Tiến hành đăng nhập vào VPS thông qua SSH như bình thường và cd vào thư mục chứa Centminmod script.

[bash]

cd / usr / local / src / centminmod
[/bash]

Và chạy tệp centmin.sh

[bash]./centmin.sh[/bash]

Menu của Centminmod sẽ xuất hiện, chọn số tùy chọn 2). Thêm miền nginx vhost. Đó là, gõ 2 và sau đó nhấn Enter.

[Centminmod]  - Thêm miền vào máy chủ và thiết lập SSL 15

Nó sẽ hỏi bạn một số thông tin và chỉ cần nhập y Để đồng ý, tôi sẽ giải thích từng đoạn dưới đây:

# Bạn có muốn tiếp tục tính năng thêm website vào NGINX?
Do you want to continue with Nginx vhost site creation ? [y/n] y

# Nhập tên miền cần thêm vào VPS (không có www)
Enter vhost domain name to add (without www. prefix): centmin.thachpham.com

# Bạn có muốn tạo một chứng chỉ SSL tự ký? 
Create a self-signed SSL certificate Nginx vhost? [y/n]: y

# Bạn có muốn cài đặt Let's Encrypt cho tên miền đang thêm?
Get Letsencrypt SSL certificate Nginx vhost? [y/n]: y

# Một vài ghi chú, đại loại là tên miền bạn phải được trỏ về VPS trước khi thực hiện thao tác này
To get Letsencrypt SSL certificate, you must already have updated intended
domain vhost name's DNS A record to this server's IP addresss.
If top level domain, DNS A record is needed also for www. version of domain
otherwise, Letsencrypt domain name validation will fail.
---------------------------------------------------------------
continue [y/n] ? y

# Kiểm tra thông tin IP của VPS đang thao tác và website có được trỏ về VPS chưa
centmin.thachpham.com is not a top level domain
your server IPv4 IP address: 45.252.251.43
current DNS A record IPv4 address for centmin.thachpham.com is: 45.252.251.43

Do you want to continue [y/n]: y

# Chọn cách thức cài chứng chỉ SSL Let's Encrypt, bạn nên chọn dòng số 3 nhé.
You have 4 options:
------------------------------------------------
1. issue staging test cert with HTTP + HTTPS (untrusted)
2. issue staging test cert with HTTPS default (untrusted)
3. issue live cert with HTTP + HTTPS (trusted)
4. issue live cert with HTTPS default (trusted)
Enter option number 1-4: 3

# Nhập username tài khoản FTP dành cho tên miền này
Create FTP username for vhost domain (enter username): thachpham

# Tự động tạo mật khẩu FTP ngẫu nhiên để bảo mật hơn
Auto generate FTP password (recommended) [y/n]: y

Bây giờ nó đã thêm miền cho bạn, bạn kéo lên trên để xem thông tin liên quan đến miền như sau:

-------------------------------------------------- - ----------- Tên máy chủ FTP: 45.252.251.43 Cổng FTP: 21 Chế độ FTP: FTP (SSL rõ ràng) FTP Passive (PASV): đảm bảo đã kiểm tra / kích hoạt tên người dùng FTP được tạo cho thachpham.com: thachpham Mật khẩu FTP được tạo cho thachpham.com: wG Z ^ k% 'iaSpbQ1[u,b_
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
vhost for centmin.thachpham.com created successfully

domain: http://centmin.thachpham.com
vhost conf file for centmin.thachpham.com created: /usr/local/nginx/conf/conf.d/centmin.thachpham.com.conf

vhost ssl for centmin.thachpham.com created successfully

domain: https://centmin.thachpham.com
vhost ssl conf file for centmin.thachpham.com created: /usr/local/nginx/conf/conf.d/centmin.thachpham.com.ssl.conf
/usr/local/nginx/conf/ssl_include.conf created
Self-signed SSL Certificate: /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com.crt
SSL Private Key: /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com.key
SSL CSR File: /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com.csr
Backup SSL Private Key: /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com-backup.key
Backup SSL CSR File: /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com-backup.csr
letsdebug API check log: /root/centminlogs/letsdebug-centmin.thachpham.com-280720-142327.log

upload files to /home/nginx/domains/centmin.thachpham.com/public
vhost log files directory is /home/nginx/domains/centmin.thachpham.com/log

-------------------------------------------------------------
Current vhost listing at: /usr/local/nginx/conf/conf.d/


Jul 28 07:36  1.1K  demodomain.com.conf
Jul 28 07:45  1.4K  virtual.conf
Jul 28 08:06  2.4K  thachpham.com.conf
Jul 28 14:01  4.2K  thachpham.com.ssl.conf
Jul 28 14:36  2.5K  centmin.thachpham.com.conf
Jul 28 14:36  4.0K  centmin.thachpham.com.ssl.conf

-------------------------------------------------------------
Current vhost ssl files listing at: /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com


Jul 28 08:06  424  dhparam.pem
Jul 28 14:36  1.7K  centmin.thachpham.com.key
Jul 28 14:36  1.2K  centmin.thachpham.com.csr
Jul 28 14:36  1.7K  centmin.thachpham.com.crt
Jul 28 14:36  387  centmin.thachpham.com.crt.key.conf
Jul 28 14:36  387  acme-vhost-config.txt
Jul 28 14:36  3.5K  centmin.thachpham.com-acme.cer
Jul 28 14:36  1.7K  centmin.thachpham.com-acme.key
Jul 28 14:36  3.5K  centmin.thachpham.com-fullchain-acme.key

-------------------------------------------------------------
Commands to remove centmin.thachpham.com

pure-pw userdel thachpham
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/centmin.thachpham.com.conf
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/centmin.thachpham.com.ssl.conf
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com.crt
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com.key
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com/centmin.thachpham.com.csr
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/centmin.thachpham.com
 rm -rf /home/nginx/domains/centmin.thachpham.com
 rm -rf /root/.acme.sh/centmin.thachpham.com
 rm -rf /root/.acme.sh/centmin.thachpham.com_ecc
 rm -rf /usr/local/nginx/conf/pre-staticfiles-local-centmin.thachpham.com.conf
 service nginx restart
-------------------------------------------------------------
vhost for centmin.thachpham.com setup successfully
centmin.thachpham.com setup info log saved at:
/root/centminlogs/centminmod_123.09beta01.b548_280720-142327_nginx_addvhost.log

Cuối cùng là chọn tùy chọn số 24 để thoát ra.

Sau đó truy cập lại vào domain, nếu nó ra trang này thì đã thành công.

adddomaincentminmod

Và bây giờ, thư mục của miền bạn vừa thêm được đặt tại / home / nginx / domains /. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản FTP của miền đó hoặc sử dụng tài khoản root để quản trị.

Sử dụng chứng chỉ SSL trả phí

Nếu bạn không muốn sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí hoặc chứng chỉ tự ký mà Centminmod đi kèm, nhưng muốn sử dụng chứng chỉ SSL trả phí hoặc một chứng chỉ khác, bạn có thể mở tệp cấu hình miền tại /usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.ltd.ssl.conf (thay domain.ltd bằng tên miền của bạn) và tìm thông tin sau:

 ssl_certificate   /usr/local/nginx/conf/ssl/thachpham.com/domain.ltd.crt;
 ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/ssl/thachpham.com/domain.ltd.key;

Thay thế hai tệp domain.ltd.crt và domain.ltd.key bằng đường dẫn của tệp chứa chứng chỉ và khóa cá nhân, sau đó khởi động lại NGINX.

service nginx restart

Hết phần 3

Phần này các bạn đã xem qua cách thêm miền vào máy chủ bằng Centminmod, rất đơn giản và dễ hiểu phải không nào. Ngay sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một trang web WordPress mới trên máy chủ bằng Centminmod.

Nếu bạn đã có website và cần thay đổi host thì cũng đừng lo, mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở các phần sau.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện