Cài đặt Vagrant và VVV cho MacOS/Linux [NEW]

[alert color=”orange” type=”alert-message-background” title=”Chỉ áp dụng cho Mac hoặc Linux” size=”small”]Loạt bài này chỉ dành cho hệ điều hành Mac OS X hoặc Linux.[/alert]

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Vagrant và công cụ VVV cho Vagrant để chúng ta có thể bắt đầu tạo máy ảo WordPress chuyên nghiệp.

Bước 1. Cài đặt VirtualBox

Nếu bạn đã cài đặt VirtualBox rồi thì có thể bỏ qua, nếu bạn chưa cài VirtualBox thì truy cập https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads và tải gói cài đặt tương ứng.

Sau đó chạy tập tin thiết lập và cài đặt nó như phần mềm bình thường.

Bước 3. Cài đặt Vagrant

Sau khi cài đặt VirtualBox, bạn có thể cài đặt Vagrant, trước tiên hãy truy cập https://www.vagrantup.com/downloads.html và tải xuống gói cài đặt Vagrant cho hệ điều hành tương ứng của bạn.

Và tất nhiên, hãy mở nó lên và cài đặt nó.

Cài đặt Vagrant vui lòng khởi động lại máy.

Bước 4. Cài đặt Varying Vagrant-Vagrants (VVV)

Đầu tiên, bạn tạo một thư mục ở bất kỳ đâu để lưu gói VVV và bạn phải ghi nhớ nó vì bạn phải truy cập vào nó thì mới sử dụng được, bạn cũng ghi rõ là sau này không cần di chuyển thư mục vì có thể bị một số lỗi liên quan đến đường dẫn. xảy ra.

Ở đây tôi sẽ chọn vị trí đắc địa là /Users/tên_user để tạo. Tôi đã tạo một thư mục có tên vv-tut trong này để dễ dàng xác định.

Sau đó, mở Terminal của hệ điều hành và gõ lần lượt hai plugin Vagrant sau:

$ cd ~/vvv-tut
$ vagrant plugin install vagrant-hostsupdater

Trong đó,

 • vagrant-hostupdater: Plugin hỗ trợ tự động chỉnh sửa tệp hosts trên máy tính khi thêm miền vào máy ảo trong Vagrant.
 • yếu tố kích hoạt lang thang: Để có thể tự động hóa các thao tác như tạo cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu cơ sở dữ liệu hiện có, v.v.

Hình ảnh sau khi cài đặt xong 2 plugin cho vagrant:

Cài đặt Vagrant và VVV cho MacOS/Linux [NEW]

Sau đó sao chép mã nguồn VVV vào thư mục vv-tut với lệnh sau:

$ git clone -b master --single-branch git://github.com/Varying-Vagrant-Vagrants/VVV.git .

Kết quả:

Cài đặt Vagrant và VVV cho MacOS / Linux 16

Cuối cùng ngay tại thư mục vv-tutbạn gõ lệnh vagrant up vì vậy nó bắt đầu cài đặt VVV lần đầu tiên. Lần đầu cài đặt hơi lâu vì phải tải nhiều thứ nên ăn trưa xong quay lại.

Và đây là thông báo sau khi cài đặt xong (mình mới ngủ 1 đêm):

Cài đặt Vagrant và VVV cho MacOS / Linux 17

Bây giờ bạn hãy thử truy cập vào các liên kết sau, nếu nó hiện lên trên website là đã thành công:

 • http://vvv.dev – Trang chính của VVV, nơi hiển thị một số liên kết quan trọng.
 • http://local.wordpress.dev – Mẫu website cài đặt phiên bản ổn định chính thức của WordPress.
 • http://src.wordpress-develop.dev – Mẫu website cài đặt phiên bản beta mới nhất của WordPress.
 • http://build.wordpress-develop.dev – Phiên bản WordPress được xây dựng bằng Grunt để góp phần phát triển mã nguồn. xem thêm

Nếu bạn không thể truy cập các trang web đó, hãy gõ lệnh vagrant provision trong thư mục vv-tut để nó tái sinh.

Một số thông tin đăng nhập mặc định

Tài khoản gốc MySQL

 • Tên người dùng: root
 • Mật khẩu: root

Bạn có thể sử dụng nó để đăng nhập vào phpMyAdmin theo liên kết http://vvv.dev/database-admin/

Đăng nhập tài khoản cho các trang web WordPress được cài đặt sẵn

 • Tên người dùng: admin
 • Mật khẩu: mật khẩu

Tài khoản MySQL cho các trang WordPress được cài đặt sẵn

 • Tên người dùng: wp
 • Mật khẩu: wp

Thông tin cơ bản về trang web WordPress được cài đặt sẵn

WordPress ổn định

 • Đường dẫn trên máy tính: $etcv / www / wordpress-default
 • Đường dẫn trên máy ảo: / srv / www / wordpress-default
 • URL: http://local.wordpress.dev
 • Tên DB: wordpress_default

Thân cây WordPress

 • Đường dẫn trên máy tính: $ vvv / www / wordpress-trunk
 • Đường dẫn trên máy ảo: / srv / www / wordpress-trunk
 • URL: http://local.wordpress-trunk.dev
 • Tên DB: wordpress_trunk

Phát triển WordPress

 • Đường dẫn trên máy tính: $ vvv / www / wordpress-development
 • Đường dẫn trên máy ảo: / srv / www / wordpress-development
 • / src URL: http://src.wordpress-develop.dev
 • / build URL: http://build.wordpress-develop.dev
 • Tên DB: wordpress_develop
 • Tên DB: wordpress_unit_tests

Trong đó, $vvv đại diện cho đường dẫn thư mục bạn đang cài đặt, v.v.

Tùy chỉnh một số thông tin của máy ảo.

Theo mặc định, máy ảo VVV đã được sửa một số thông tin như địa chỉ IP nội bộ tĩnh, số CPU sử dụng, dung lượng RAM. Nếu bạn muốn sửa nó, bạn có thể chỉnh sửa tệp /vvv/config/config.yml.

Sửa số lượng CPU

Bạn tìm dòng sau để sửa số 2 thành số lõi CPU mà bạn muốn cho máy ảo này sử dụng. Lưu ý rằng con số này phải nhỏ hơn số nhân CPU mà máy của bạn có.

cores: 2

Sửa số lượng RAM

Bạn tìm dòng này và chỉnh sửa:

memory: 2048

Vậy là xong, các thông tin khác bạn nên để nguyên như vậy.

Chỉnh sửa xong nhớ bấm lệnh vagrant reload để tải các cài đặt mới cho máy ảo.

Một số lệnh Vagrant quen thuộc

 • vagrant halt – Tắt máy ảo.
 • vagrant reload – Khởi động lại máy ảo.
 • vagrant destroy – Không sử dụng, xóa máy ảo.

xem thêm: https://docs.vagrantup.com/v2/cli/

Phần kết

Trong bài này, chúng tôi đã cài đặt thành công VVV và Vagrant, kể từ đó nó đã hoạt động. Tiếp tục trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cách chúng ta thêm tên miền mới (tất nhiên là tên miền ảo), thêm cơ sở dữ liệu mới và thử tự cài đặt một trang web WordPress mới trên VVV.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện