Cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ CentOS 6.x [NEW]

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ hệ điều hành CentOS 6.5 và sử dụng máy chủ web Apache hoặc NGINX, bạn chỉ cần làm theo các bước trong hướng dẫn này để cài đặt Google Pagespeed một cách dễ dàng.

Cài đặt mô-đun mod_pagespeed cho Apache

Tôi không chắc liệu bạn có thể làm tốt hay không nếu bạn đang cài đặt một số bảng điều khiển, vì vậy tôi khuyên bạn nên cài đặt Apache theo hướng dẫn LAMP của tôi.

Google Pagespeed không có sẵn trong thư viện repo mặc định của CentOS 6, vì vậy bạn cần tải gói riêng của nó để cài đặt. Sao chép lệnh bên dưới phù hợp với cấu hình hệ điều hành của bạn sang SSH:

[bash]yum cài đặt tại wget -y[/bash]

Tiếp tục tải xuống nguồn

[bash]

// CentOS 6.x 64-bit
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

// CentoS 6.x 32-bit
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_i386.rpm
[/bash]

Và chạy nó:

[bash]rpm -i –nodeps mod-pagespeed – *. rpm[/bash]

Sau khi tải, nó sẽ tự động thêm mô-đun Google Pagespeed vào Apache, những gì bạn cần là khởi động lại Apache:

[bash]dịch vụ httpd khởi động lại[/bash]

Hiện tại webserver của bạn đã có Google Pagespeed, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào website, nhấn Ctrl + U để xem nguồn và refresh lại (refresh tại trang source view), các liên kết của CSS và JS sẽ được hiển thị. được cache với Pagespeed như hình dưới đây.

Cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ CentOS 6.x [NEW]

Và nếu bạn cần định cấu hình lại Google Pagespeed thì hãy mở tệp /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf.

Cài đặt mô-đun ngx_pagespeed cho NGINX

Nếu bạn đang sử dụng NGINX mà không có module ngx_pagespeed thì có lẽ sẽ gặp một chút khó khăn vì không giống như Apache, muốn cài module ngx_pagespeed vào NGINX thì bạn phải xóa phiên bản NGINX đang dùng (nếu có) và cài đặt lại. từ đầu từ nguồn gốc của NGINX.

Nhưng việc xây dựng lại NGINX từ nguồn gốc sẽ mất rất nhiều thời gian, vì bạn phải cài đặt lại mọi thứ từ đầu, kể cả việc tạo các thư mục cần thiết cho NGINX, việc thêm người dùng NGINX rất mất thời gian. Do đó, ở đây tôi sẽ không đề cập đến việc cài đặt lại NGINX theo cách thủ công với mô-đun ngx_pagespeed trên CentOS 6, mà tôi khuyên bạn nên sử dụng Centminmod – một script cài đặt tự động rất hay của LEMP Webserver, có kèm theo ngx_pagespeed để bạn sử dụng.

Ngay tại loạt bài hướng dẫn Centminmod, mời bạn xem qua phần 4, cách kích hoạt ngx_pagespeed mình đã hướng dẫn ở bước 5 trong bài viết đó, rất dễ làm theo.

Phần kết

Ok, tạm thời là vậy, bây giờ bạn có thể tiếp tục xem các Mô-đun có trong Google Pagespeed và các Mô-đun nên sử dụng trong Google Pagespeed để tối ưu nó tốt hơn.

Đánh giá nội dung này

Tiếp tục đọc trong bộ truyện