Cách Thay Dòng Chữ “ Enter Title Here” Trong WordPress [NEW]

Khi viết một bài mới trong WordPress, bạn sẽ thấy dòng chữ “Nhập tiêu đề ở đây ” trong hộp tiêu đề. Gần đây, một người dùng đã hỏi chúng tôi về cách thay thế văn bản “Nhập tiêu đề ở đây” bằng nội dung họ muốn. Đây là một câu hỏi rất hữu ích, đặc biệt khi bạn muốn sử dụng định dạng bài viết của riêng mình hoặc tạo CMS thông thường cho khách hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế văn bản này trong WordPress.

Xem thêm: Cách tải các định dạng khác lên WordPress

Thay thế văn bản

Tại sao và khi nào nên thay thế văn bản “Nhập tiêu đề ở đây”?

Giả sử bạn đã tạo một định dạng bài đăng riêng cho hồ sơ cá nhân và bạn muốn tên của người đó được sử dụng làm tiêu đề. Bằng cách thay thế văn bản tạm thời này, bạn có thể chỉ cho người dùng cách sử dụng hộp này để nhập tên.

Bạn có thể viết bất cứ thứ gì và không có lý do gì để sử dụng văn bản thông thường khi bạn có thể giúp người dùng điều hướng dễ dàng hơn.

Thay thế các dòng chủ đề tạm thời trong WordPress

Tất cả những gì bạn cần làm là nhập mã này vào tệp functions.php trong phần chủ đề hoặc tạo một plugin riêng biệt.

function wpb_change_title_text( $title ){
   $screen = get_current_screen();
 
   if ( 'movie' == $screen->post_type ) {
     $title="Enter movie name with release year";
   }
 
   return $title;
}
 
add_filter( 'enter_title_here', 'wpb_change_title_text' );

Đừng quên thay thế từ “phim” với định dạng bài đăng của bạn cũng như thay thế dòng khác bằng nội dung bạn muốn.

Hãy để chúng tôi giải thích thêm về mã này cho bạn. Đầu tiên, chúng ta tạo lệnh wpb_change_title_text. Trong lệnh này, chúng tôi sẽ thêm một mục kiểm tra để kiểm tra xem người dùng có thể sử dụng định dạng bài đăng của khách truy cập hay không

Sau khi nó được kiểm tra, nó sẽ trở lại với tiêu đề của khách truy cập của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi chỉ cần nối lệnh đó vào bộ lọc cho enter_title_here để chúng tôi có thể thay đổi dòng tiêu đề mặc định ban đầu.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Bây giờ bạn có thể tạo một bài đăng mới trong áp phích thông thường của mình và bạn sẽ thấy dòng tiêu đề tạm thời của riêng mình trong hộp tiêu đề.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn thay thế văn bản “Nhập tiêu đề ở đây” khi tùy chỉnh các bài đăng WordPress của bạn. Bạn cũng có thể quan tâm đến hướng dẫn của chúng tôi “Cách tạo định dạng bài đăng của riêng bạn trong WordPress”.