32+ Thủ Thuật kinh điển với File Function trong WordPress [NEW]

Tất cả các chủ đề WordPress đều đi kèm với tệp function.php “Rất mạnh mẽ”.

Nó giống như một plugin và cho phép bạn làm rất nhiều điều thú vị trong WordPress.

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cho bạn Chức năng tệp gì?

Và các thủ thuật tuyệt vời với tệp functions.php đây.

thủ thuật tệp chức năng trong WordPress

Hàm Tệp trong WordPress là gì?

Tệp chức năng hay thường được gọi là tệp functions.php là một tệp có sẵn trong chủ đề WordPress.

Tất cả các chủ đề miễn phí và cao cấp phải có tệp này.

Mục đích của tệp là cho phép các nhà phát triển xây dựng các tính năng và chức năng cho chủ đề.

Vì vậy, tệp này giống như một plugin WordPress và bạn có thể tự đặt các đoạn mã đó vào chủ đề.

Bây giờ bạn có thể đang phân vân giữa plugin và tệp fucntion.php. Cái nào tốt hơn?

Mặc dù tệp functions.php thuận tiện hơn, nhưng plugin thường tốt hơn và có nhiều tính năng hơn.

Đơn giản vì plugin có thể hoạt động trên mọi chủ đề (bất kể chủ đề nào)

Mặt khác, tệp functions.php chỉ hoạt động trên chủ đề đó, khi thay đổi chủ đề.

Bạn sẽ phải sao chép / dán mã đó vào chủ đề mới.

Nhưng nếu bạn muốn thêm một số chức năng nhỏ vào chủ đề.

Đây vẫn là một cách rất hay và hữu ích để sử dụng.

32+ mẹo hữu ích khi sử dụng File Function

1. Xóa số phiên bản WordPress đang sử dụng

Bạn phải luôn cập nhật phiên bản mới nhất của WordPress.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn xóa số phiên bản WP đang sử dụng.

Chỉ cần thêm mã sau:

function dieuhau_remove_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', dieuhau_remove_version');

2. Thay đổi biểu trưng của riêng bạn trong Trang tổng quan

Bạn muốn tùy chỉnh giao diện của Trang tổng quan WordPress của mình.

Và tùy chỉnh logo của riêng bạn cho bảng điều khiển là một trong những bước đầu tiên.

Đầu tiên, bạn sẽ cần tải lên WordPress với kích thước 16 × 16 pixel.

Sau đó thêm đoạn mã sau vào function.php. tập tin

3. Thay đổi phần chân trang trong quản trị viên WordPress

Bạn có thể thay đổi phần cuối của chủ đề WordPress của mình bằng cách dán mã bên dưới vào Chức năng của bạn.

function remove_footer_admin () {
 
echo 'Fueled by <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> | Thu Thuat WordPress <a href="https://dieuhau.com" target="_blank">Dieuhau</a>

';
 
}
 
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

Bạn cũng có thể muốn xóa Liên kết chân trang được hỗ trợ bởi WordPress, hãy kiểm tra.

4. Thêm tiện ích bảng điều khiển tùy chỉnh trong WordPress

Bạn có thể đã thấy một loạt các tiện ích con trong Trang tổng quan khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, phải không?

Bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo các widget đó bằng cách thực hiện như sau:

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');
 
function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;
 
wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Theme Support', 'custom_dashboard_help');
}
 
function custom_dashboard_help() {
echo '

Welcome to Custom Blog Theme! Need help? Contact the developer <a href="mailto:yourusername@gmail.com">here</a>. Thu Thuat WordPress: <a href="https://dieuhau.com" target="_blank">DieuHau</a>

';
}

Đây là 25 Widget hữu ích nhất cho trang web mà bạn nên biết.

5. Thay đổi Gravatar mặc định trong WordPress

Bạn có muốn thay đổi ảnh đại diện mặc định trên WordPress.

Bạn có thể thay thế hình ảnh mặc định bằng một gravatar mang thương hiệu cá nhân (hình đại diện được regconised trên toàn cầu).

Bạn chỉ cần dán đoạn mã dưới đây vào tệp Hàm:

add_filter( 'avatar_defaults', 'dh_new_gravatar' );
function dh_new_gravatar ($avatar_defaults) {
$myavatar="http://example.com/wp-content/uploads/2019/01/dh-default-gravatar.png";
$avatar_defaults[$myavatar] = "Default Gravatar";
return $avatar_defaults;
}

Cũng thay đổi tên của gravatar thành tên thương hiệu của họ.

Sau khi bạn đã tải lên ảnh và tính năng, hãy chuyển đến WP-Admin »Cài đặt» Thảo luận Gravatar của bạn sẽ được hiển thị.

6. Thay đổi “Ngày Bản quyền” dưới Chân trang

Để người dùng có thể biết thêm một số thông tin cơ bản về website.

Bạn có thể hiển thị thời hạn bản quyền, ví dụ: © 2006 – 2010.

Chúng tôi có thể thực hiện việc này bằng cách dán mã bên dưới:

function dh_copyright() {
global $dh;
$copyright_dates = $dh->get_results("
SELECT
YEAR(min(post_date_gmt)) AS firstdate,
YEAR(max(post_date_gmt)) AS lastdate
FROM
$dh->posts
WHERE
post_status="publish"
");
$output="";
if($copyright_dates) {
$copyright = "© " . $copyright_dates[0]->firstdate;
if($copyright_dates[0]->firstdate != $copyright_dates[0]->lastdate) {
$copyright .= '-' . $copyright_dates[0]->lastdate;
}
$output = $copyright;
}
return $output;
}

Sau khi thêm chức năng này, hãy mở tệp footer.php

Và thêm mã sau vào nơi bạn muốn hiển thị thời gian bản quyền này:

<?php echo dh_copyright(); ?>

Mã này chỉ đơn giản là tìm ngày đầu tiên và ngày cuối cùng bạn đã đăng.

Và hiển thị nó ở nơi bạn muốn.

7. Thay đổi ngẫu nhiên màu nền trong WordPress

Bạn có muốn thay đổi ngẫu nhiên màu nền trên WordPress của mình không.

Sau mỗi lần truy cập trang hoặc tải lại?

Chỉ cần thêm mã này vào các chức năng của bạn

function dh_bg() { 
$rand = array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
$color="https://dieuhau.com/meo-huu-dung-cho-tep-tin-functions/#".$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].
$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)];
echo $color;
}

Tiếp theo, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp header.php trong chủ đề của mình. Tìm gắn thẻ và thêm mã sau:

<body <?php body_class(); ?> style="background-color:<?php dh_bg();?>">>

8. Cập nhật URL WordPress

Nếu trang đăng nhập WordPress của bạn liên tục được làm mới và không thể đăng nhập vào quản trị viên.

Sau đó, bạn có thể cần cập nhật lại URL WordPress.

Một cách khác để thực hiện việc này là sử dụng tệp wp-config.php.

Tuy nhiên, nếu làm vậy, bạn sẽ không thể đặt địa chỉ chính xác trên trang cài đặt.

Các trường URL WordPress và URL trang web sẽ bị khóa và không thể chỉnh sửa được.

Nếu bạn muốn sửa lỗi này, hãy thêm mã sau vào tệp function.php.

update_option( 'siteurl', 'http://example.com' );
update_option( 'home', 'http://example.com' );

Thay thế ví dụ bằng tên miền của bạn, khi bạn có thể đăng nhập.

Đi tới cài đặt và chỉnh sửa URL ở đó. Sau đó xóa đoạn mã trên. (Không, nó sẽ tiếp tục cập nhật URL).

9. Thêm kích thước hình ảnh riêng trong WordPress

WordPress tự động tạo kích thước khi tải hình ảnh lên phương tiện.

Và bạn cũng có thể tạo kích thước của riêng mình cho chủ đề của bạn.

Bằng cách sử dụng mã sau:

add_image_size( 'sidebar-thumb', 240, 240, true ); // Hard Crop Mode
add_image_size( 'homepage-thumb', 220, 180 ); // Soft Crop Mode
add_image_size( 'singlepost-thumb', 590, 9999 ); // Unlimited Height Mode

Mã này tạo ra 3 kích thước hình ảnh mới với các kích thước khác nhau.

Vui lòng chỉnh sửa đoạn mã trên cho phù hợp với bạn

Bạn có thể hiển thị kích thước hình ảnh ở bất kỳ đâu trong chủ đề bằng cách sử dụng mã này.

<?php the_post_thumbnail( 'homepage-thumb' ); ?>

Nếu bạn muốn ngăn thay đổi kích thước hình ảnh tự động trong WordPress, hãy đọc qua bài viết này.

10. Thêm Menu điều hướng mới vào giao diện

WordPress cho phép các nhà phát triển chủ đề xác định vị trí các menu điều hướng và sau đó hiển thị chúng.

Thêm mã này vào tệp chức năng của chủ đề, để tạo menu mới trong chủ đề của bạn.

function dh_custom_new_menu() {
 register_nav_menu('my-custom-menu',__( 'My Custom Menu' ));
}
add_action( 'init', 'dh_custom_new_menu' );

Bây giờ bạn có thể đi đến Giao diện »Menu và bạn sẽ thấy Menu tùy chỉnh của tôi

Thêm mã này vào chủ đề của bạn nơi bạn muốn hiển thị menu điều hướng.

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'my-custom-menu', 
  'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); 
?>

Đọc thêm về cách thêm biểu tượng vào Menu trong WordPress.

11. Thêm trường thông tin cá nhân của tác giả

Nếu bạn muốn tạo một trang tác giả linh hoạt hơn, bạn có thể thêm một số hộp cho thông tin tác giả.

Đoạn mã dưới đây sẽ giúp bạn hiển thị nhiều ô thông tin hơn về facebook và twitter.

Nhưng bạn có thể sử dụng nó để thêm bất kỳ ô nào khác mà bạn muốn.

function my_new_contactmethods( $contactmethods ) {
// Add Twitter
$contactmethods['twitter'] = 'Twitter';
//add Facebook
$contactmethods['facebook'] = 'Facebook';

return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods','my_new_contactmethods',10,1);

Tính năng trên sẽ bổ sung một số thông tin như thế này

Bạn có thể đặt ô trong mẫu authorr.php bằng cách thêm mã bên dưới:

<?php echo $curauth-&gt;twitter; ?>

** Hướng dẫn này chỉ hoạt động với phiên bản 2.9 trở lên.

12. Thêm một widget hoặc sider mới vào chủ đề

Đây vẫn là một trong những biến dạng cổ điển và được sử dụng phổ biến nhất.

Dán đoạn mã dưới đây vào tệp functions.php:

// Register Sidebars
function custom_sidebars() {
 
  $args = array(
    'id'      => 'custom_sidebar',
    'name'     => __( 'Custom Widget Area', 'text_domain' ),
    'description'  => __( 'A custom widget area', 'text_domain' ),
    'before_title' => '
<h3 class="widget-title">',
    'after_title'  => '</h3>

',
    'before_widget' => '
<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget' => '</aside>

',
  );
  register_sidebar( $args );
 
}
add_action( 'widgets_init', 'custom_sidebars' );

Bây giờ bạn cần phải đi đến Giao diện »Tiện ích. Bạn sẽ thấy một thanh widget mới.

Để hiển thị mũ thanh bên tiện ích này trên chủ đề của bạn. Thêm mã sau:

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('custom_sidebar') ) : ?>
<!–Default sidebar info goes here–>
<?php endif; ?>

13. Thêm nguồn cấp RSS dưới chân trang của trang

Bạn đã thấy các blog thêm quảng cáo vào Nguồn cấp dữ liệu RSS của họ dưới mỗi bài đăng chưa?

Bạn có thể làm điều đó với một chức năng rất đơn giản. Dán mã sau vào đó:

function dieuhau_postrss($content) {
if(is_feed()){
$content="This post was written by dieuhau ".$content.'Check out Dieuhau';
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'dieuhau_postrss');
add_filter('the_content', 'dieuhau_postrss');

14. Thêm các bài báo hình thu nhỏ vào Nguồn cấp RSS

Tính năng đăng ảnh thumbnail hoặc ảnh nổi bật, thường chỉ hiển thị trong giao diện website

Nhưng bạn có thể mở rộng tính năng này cho nguồn cấp RSS bằng một đoạn mã đơn giản.

function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if(has_post_thumbnail($post-&amp;amp;gt;ID)) {
$content="

" . get_the_post_thumbnail($post-&amp;amp;gt;ID) .
'

' . get_the_content();
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');

15. Xóa thông báo lỗi trên trang đăng nhập

Khi bạn nhập sai mật khẩu hoặc tên người dùng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi trên trang đăng nhập.

Nếu thông báo này cho người dùng biết rằng họ đã nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu.

Khi đó, tin tặc sẽ dễ dàng tấn công trang web của bạn hơn.

Để ngăn chặn điều này, bạn có thể thêm phần sau vào function.php. tập tin:

function no_wordpress_errors(){
 return 'Something is wrong!';
}
add_filter( 'login_errors', 'no_wordpress_errors' );

Bây giờ khi xảy ra lỗi, bạn sẽ chỉ thấy một ô trống.

16. Tắt Đăng nhập Email trong WordPress

WordPress cho phép bạn đăng nhập bằng cả tên người dùng và email.

Bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa đăng nhập email bằng cách thêm mã sau vào biểu tượng tệp

remove_filter( 'authenticate', 'wp_authenticate_email_password', 20 );

17. Tắt tìm kiếm WordPress.

Nếu bạn muốn tắt chức năng tìm kiếm trong WordPress

Vui lòng tạo chủ đề cho đoạn mã sau trong tệp function.php.

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {
 
if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;
 
// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}
 
add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

18. Thêm thời gian để đăng RSS Feed

Đôi khi bạn bỏ sót một số lỗi ngữ pháp hoặc chính tả trong bài viết của mình.

Và bạn vô tình xuất bản bài đăng đó lên RSS Feed của mình.

Nếu bạn cho phép đăng ký email trên blog WordPress của mình, những người đăng ký đó cũng sẽ nhận được.

Để tránh lỗi này, hãy thêm thời gian chờ sau mỗi lần xuất bản bài đăng

function publish_later_on_feed($where) {
 
  global $dh;
 
  if ( is_feed() ) {
    // timestamp in WP-format
    $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');
 
    // value for wait; + device
    $wait="10"; // integer
 
    // http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_timestampdiff
    $device="MINUTE"; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR
 
    // add SQL-sytax to default $where
    $where .= " AND TIMESTAMPDIFF($device, $dh-&gt;posts.post_date_gmt, '$now') &gt; $wait ";
  }
  return $where;
}
 
add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');

Trong đoạn mã này, tôi đã đặt thời gian trễ là 10 phút. Hãy thay đổi nó theo sở thích của bạn.

19. Thêm “Đọc thêm” sau một trích dẫn trong WordPress

Bạn có muốn thêm văn bản đọc thêm, sau đoạn trích trong WordPress.

Chỉ cần thêm mã sau vào sau một số tệp chức năng trong chủ đề của bạn.

function modify_read_more_link() {
  return '<a class="more-link" href="' . get_permalink() . '">Your Read More Link Text</a>';
}
add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' );

20. Tắt chức năng Nguồn cấp RSS trên WordPress

Không phải trang web nào cũng cần RSS Feed, nếu bạn không cần, hãy xóa chức năng đó bằng đoạn mã sau:

function fb_disable_feed() {
wp_die( __('No feed available,please visit our <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>!') );
}
 
add_action('do_feed', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'fb_disable_feed', 1);

21. Thay đổi độ dài đoạn mã trong WordPress

Theo mặc định, các đoạn mã trong WordPress được giới hạn tối đa là 55 từ. Nếu bạn muốn thay đổi số này, hãy thêm mã sau:

function new_excerpt_length($length) {
return 100;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');

Thay thế 100 bằng độ dài của đoạn mã bạn muốn.

22. Thêm tài khoản quản trị vào WordPress

Nếu bạn quên cả email và mật khẩu của tài khoản Quản trị viên, thì bạn có thể thêm một tài khoản Quản trị viên khác.

Bằng cách chèn đoạn mã sau vào function.php. tập tin

function dh_admin_account(){
$user="Username";
$pass="Password";
$email="email@domain.com";
if ( !username_exists( $user ) &amp;&amp; !email_exists( $email ) ) {
$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
$user = new WP_User( $user_id );
$user-&gt;set_role( 'administrator' );
} }
add_action('init','dh_admin_account');

Hãy nhớ thay thế tên người dùng và mật khẩu bằng thông tin của bạn, sau khi đăng nhập thành công.

Vui lòng xóa mã trên. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm tài khoản Admin vào WordPress bằng MySQL.

23. Xóa Màn hình Chào mừng khỏi Bảng điều khiển WordPress

Bảng chào mừng là một màn hình xuất hiện trên Bảng điều khiển WordPress.

Nó cung cấp một số thông tin hữu ích cho người dùng mới.

Bạn có thể dễ dàng xóa nó, chỉ với đoạn mã sau:

remove_action('welcome_panel', 'wp_welcome_panel');

24. Hiển thị tổng số người dùng đã đăng ký trong WordPress

Nếu bạn muốn hiển thị tổng số người dùng đã đăng ký trên trang web của mình.

Chỉ cần thêm đoạn mã sau vào function.php. tập tin

// Function to return user count
function dh_user_count() { 
$usercount = count_users();
$result = $usercount['total_users']; 
return $result; 
} 
// Creating a shortcode to display user count
add_shortcode('user_count', 'dh_user_count');

Đoạn mã này cho phép bạn hiển thị tổng số người dùng đã đăng ký trên trang web của bạn.

Bây giờ chỉ cần thêm short_code [user_count]đến bài đăng hoặc trang của bạn nơi bạn muốn hiển thị.

25. Loại trừ các danh mục cụ thể khỏi Nguồn cấp dữ liệu RSS

Bạn có một danh mục cụ thể bị xóa khỏi Nguồn cấp dữ liệu RSS không?

Chỉ cần thêm đoạn mã sau vào function.php. tập tin

function exclude_category($query) {
  if ( $query->is_feed ) {
    $query->set('cat', '-5, -2, -3');
  }
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts', 'exclude_category');

26. Bật mã ngắn trong tiện ích văn bản

Theo mặc định, WordPress sẽ không thể chạy mã ngắn trong các widget văn bản.

Để làm điều đó, chỉ cần thêm mã nhỏ sau:

// Enable shortcodes in text widgets
add_filter('widget_text','do_shortcode');

Còn tiếp…..